Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4957/B

Business name: 
DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava
  (from: 01/30/2010)
Registered seat: 
Nám. Ľ. Štúra 2
Bratislava 811 02
  (from: 06/02/2011)
Čajakova 18
Bratislava 811 05
  (from: 01/30/2010 until: 06/01/2011)
Identification number (IČO): 
45 317 241
  (from: 03/16/2010)
Date of entry: 
01/30/2010
  (from: 01/30/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/30/2010)
Objects of the company: 
obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2010)
obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/30/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/30/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/30/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/30/2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 01/30/2010)
činnosť technických poradcov v oblasti elektronického priemyslu, strojárstva a hutníctva
  (from: 01/30/2010)
organizovanie seminárov, kurzov, školení a výstav
  (from: 01/30/2010)
finančný lízing
  (from: 01/30/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/30/2010)
skladovanie
  (from: 01/30/2010)
obchodnovanie s výrobkami obranného priemyslu; spôsob obchodovania s výrobkami obranného priemyslu: - kúpa/predaj výrobkov obranného priemyslu, - zahraničnoobchodná činnosť s výrobkami obranného priemyslu, - transfer výrobkov obranného priemyslu, - sprostredkovateľská činnosť s výrobkami obranného priemyslu
  (from: 12/19/2012)
uskladňovanie výbušnín a výbušných predmetov
  (from: 12/20/2014)
obchodovanie s výbušninami, okrem predaja pyrotechnických výrobkov kategórie 2, kategórie 3, kategórie T1 a kategórie P1
  (from: 12/20/2014)
výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby vývušnín, výbušných predmetov a munície
  (from: 02/07/2017)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  (from: 02/07/2017)
skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (from: 02/07/2017)
odborná príprava na získavanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (from: 02/07/2017)
nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (from: 09/28/2018)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/28/2018)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/28/2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/28/2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/28/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/28/2018)
administratívne služby
  (from: 09/28/2018)
Skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície.
  (from: 08/25/2020)
nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (from: 05/19/2021)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/19/2021)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
  (from: 05/19/2021)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom
  (from: 05/19/2021)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/19/2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/19/2021)
administratívne služby
  (from: 05/19/2021)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/10/2021)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/10/2021)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/10/2021)
Vedenie účtovníctva
  (from: 06/10/2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 06/10/2021)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 06/10/2021)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/10/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/30/2010)
Ing. Milan Roman - predseda predstavenstva
Čergovská 7232/26
Prešov 080 01
From: 01/29/2020
  (from: 05/07/2020)
JUDr. Ľuboslav Badač - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 10
Bratislava 841 05
From: 01/30/2010
  (from: 01/30/2010 until: 01/26/2012)
JUDr. Ľuboslav Badač - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 10
Bratislava 841 05
From: 01/30/2010 Until: 01/12/2012
  (from: 01/27/2012 until: 01/26/2012)
Ing. Juraj Roman - predseda
Beniakova 3
Bratislava 831 04
From: 01/12/2012
  (from: 01/27/2012 until: 02/06/2017)
Ing. Juraj Roman - predseda
Beniakova 3
Bratislava 831 04
From: 01/12/2012 Until: 01/12/2017
  (from: 02/07/2017 until: 02/06/2017)
Ing. Juraj Roman - predseda predstavenstva
Beniakova 3
Bratislava 831 04
From: 01/12/2017
  (from: 02/07/2017 until: 05/06/2020)
Ing. Juraj Roman - predseda predstavenstva
Beniakova 3
Bratislava 831 04
From: 01/12/2017 Until: 01/28/2020
  (from: 05/07/2020 until: 05/06/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť je oprávnený podpisovať a robiť právne úkony štatutárny orgán, predseda predstvenstva samostatne.
  (from: 01/30/2010)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 06/27/2012)
30 000 EUR Paid up: 30 000 EUR
  (from: 01/27/2012 until: 06/26/2012)
30 000 EUR Paid up: 9 000 EUR
  (from: 01/30/2010 until: 01/26/2012)
Shares: 
Number of shares: 166
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti,
  (from: 06/27/2012)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti,
  (from: 01/30/2010 until: 06/26/2012)
Supervisory board: 
Mgr. Igor Horváth
Ul. K. Thalyho 46/1A
Komárno 945 01
From: 04/14/2021
  (from: 06/10/2021)
Ing. Marianna Habániková
Mínešská 1673/12
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 04/14/2021
  (from: 06/10/2021)
Ing. Slavomír Habánik
Mínešská 1673/12
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 04/14/2021
  (from: 06/10/2021)
PaeDr. Július Greguš
Poľnohospodárska 34
Bratislava 821 07
From: 01/30/2010
  (from: 01/30/2010 until: 01/23/2014)
PaeDr. Július Greguš
Poľnohospodárska 34
Bratislava 821 07
From: 01/30/2010 Until: 12/20/2013
  (from: 01/24/2014 until: 01/23/2014)
Ing. Slavomír Habánik
Gwerkovej 7
Bratislava 851 04
From: 01/30/2010
  (from: 01/30/2010 until: 12/19/2014)
Ing. Slavomír Habánik
Gwerkovej 7
Bratislava 851 04
From: 01/30/2010 Until: 12/11/2014
  (from: 12/20/2014 until: 12/19/2014)
Ing. Slavomír Habánik
Gwerkovej 7
Bratislava 851 04
From: 12/12/2014
  (from: 12/20/2014 until: 02/06/2017)
Ing. Slavomír Habánik
Gwerkovej 7
Bratislava 851 04
From: 12/12/2014 Until: 01/12/2017
  (from: 02/07/2017 until: 02/06/2017)
Ing. Marianna Habániková
A. Gwerkovej 1538/7
Bratislava 851 04
From: 12/20/2013
  (from: 01/24/2014 until: 02/06/2017)
Ing. Marianna Habániková
A. Gwerkovej 1538/7
Bratislava 851 04
From: 12/20/2013 Until: 01/12/2017
  (from: 02/07/2017 until: 02/06/2017)
Mgr. Igor Horváth
Kapitánova 809/19
Komárno 945 01
From: 06/08/2012
  (from: 06/27/2012 until: 02/06/2017)
Mgr. Igor Horváth
Kapitánova 809/19
Komárno 945 01
From: 06/08/2012 Until: 01/12/2017
  (from: 02/07/2017 until: 02/06/2017)
Ing. Jana Ungerová
Prostejovská 43
Prešov 080 01
From: 01/30/2010
  (from: 01/30/2010 until: 06/26/2012)
Ing. Jana Ungerová
Prostejovská 43
Prešov 080 01
From: 01/30/2010 Until: 06/08/2012
  (from: 06/27/2012 until: 06/26/2012)
Ing. Slavomír Habánik
A. Gwerkovej 7
Bratislava 851 04
From: 01/12/2017 Until: 04/13/2021
  (from: 06/10/2021 until: 06/09/2021)
Ing. Marianna Habániková
A. Gwerkovej 7
Bratislava 851 04
From: 01/12/2017 Until: 04/13/2021
  (from: 06/10/2021 until: 06/09/2021)
Mgr. Igor Horváth
Ul. K. Thalyho 46/1A
Komárno 945 01
From: 01/12/2017 Until: 04/13/2021
  (from: 06/10/2021 until: 06/09/2021)
Mgr. Igor Horváth
Ul. K. Thalyho 46/1A
Komárno 945 01
From: 01/12/2017
  (from: 02/07/2017 until: 06/09/2021)
Ing. Marianna Habániková
A. Gwerkovej 7
Bratislava 851 04
From: 01/12/2017
  (from: 02/07/2017 until: 06/09/2021)
Ing. Slavomír Habánik
A. Gwerkovej 7
Bratislava 851 04
From: 01/12/2017
  (from: 02/07/2017 until: 06/09/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.11.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 444/2009, Nz 42384/2009, NCRls 42998/2009 podľa §§ 56 - 75a §§ 154 - 220a zák.č. 513/1191 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/30/2010)
Spoločnosť mala do dátumu 15.03.2010 nesprávne pridelené IČO .
  (from: 03/16/2010)
Notárska zápisnica N 76/2011, Nz 19198/2011 zo dňa 26.05.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 06/02/2011)
Notárska zápisnica N 284/2012, Nz 20611/2012 zo dňa 08.06.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zvýšenie základného imania.
  (from: 06/27/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 673/2012, Nz 52135/2012, NCRls 53016/2012 zo dňa 10.12.2012.
  (from: 12/19/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.12.2013.
  (from: 01/24/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.12.2014
  (from: 12/20/2014)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person