Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  196/P

Business name: 
AGROSTAV, stavebno-obchodné družstvo Poprad
  (from: 01/02/1993)
Registered seat: 
Nová 74
Poprad - Veľká 058 80
  (from: 11/26/1993)
Identification number (IČO): 
31 671 225
  (from: 01/02/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 01/02/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/02/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových stavieb
  (from: 01/02/1993)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/02/1993)
demolácia a zemné práce
  (from: 01/02/1993)
výroba prefabrikovaných dielcov
  (from: 01/02/1993)
obchodná činnosť v obore, stavebný materiál a priemyselný tovar
  (from: 01/02/1993)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/02/1993)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 01/02/1993)
poskytovanie služieb pri automatickom spracovaní údajov
  (from: 01/02/1993)
ťažba a predaj štrkopieskov
  (from: 01/02/1993)
predaj potravinárskych a tabakových výrobkov, ovocia a zeleniny
  (from: 11/26/1993)
nákup tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj okrem tovarov uvedených v prílohe č. 2 a 3 živnostenského zákona
  (from: 11/26/1993)
služby verejného stravovania
  (from: 11/26/1993)
poskytovanie ubytovania
  (from: 07/03/1995)
prenájom hmotného majetku
  (from: 07/03/1995)
výroba betónových zmesí
  (from: 03/28/2003)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 03/10/2016)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/10/2016)
Management body: 
predseda
  (from: 04/07/2023)
Ing. Eva Vinceková - predseda družstva
Hlavná 199/23
Huncovce 059 92
From: 11/25/2011
  (from: 04/07/2023)
Acting: 
Za družstvo koná a podpisuje predseda samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/29/2001)
Registered capital: 
228 209 EUR
  (from: 04/07/2011)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 04/07/2011)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 22.12.1992 v súlade s ust. § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Na družstvo prešli všetky práva a záväzky zrušeného spoločného podniku Agrostav Poprad. Stary spis: Dr 891
  (from: 01/02/1993)
Zmeny stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 2.7.1993. Doplnok č. 2 k stanovám družstva schválený členskou schôdzou dňa 7.4.1995. Stary spis: Dr 891
  (from: 04/26/1996)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 10.4.2002.
  (from: 03/28/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person