Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10399/P

Obchodné meno: 
PETROCHEMA, a.s. v konkurze
  (od: 17.08.2013 do: 05.05.2017)
PETROCHEMA, a.s.
  (od: 23.03.1995 do: 16.08.2013)
Sídlo: 
Boženy Němcovej 1
Vranov nad Topľou 093 01
  (od: 01.07.2009 do: 05.05.2017)
Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová
Nemecká 976 97
  (od: 13.05.2003 do: 30.06.2009)
Dubová
Nemecká 976 97
  (od: 23.03.1995 do: 12.05.2003)
IČO: 
31 626 424
  (od: 23.03.1995)
Deň zápisu: 
23.03.1995
  (od: 23.03.1995)
Deň výmazu: 
06.05.2017
  (od: 06.05.2017)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 06.05.2017)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.03.1995)
Predmet činnosti: 
montáž a oprava plynových zariadení
  (od: 28.05.1996 do: 12.06.2006)
cestná nákladná doprava
  (od: 28.05.1996 do: 18.01.2007)
zber, výkup, preprava a úprava odpadov v procese čistenia
  (od: 28.05.1996 do: 12.05.2003)
zber odpadu
  (od: 28.05.1996 do: 12.05.2003)
zber, výkup a preprava odpadu za účelom jeho úpravy a spracovania
  (od: 28.05.1996 do: 12.05.2003)
nakladanie s odpadmi zamerané na zber, výkup, prepravu a zneškodňovanie odpadov
  (od: 28.05.1996 do: 14.12.1997)
prevádzkovanie závodnej kuchyne a bufetu
  (od: 15.12.1997 do: 12.05.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zber, výkup, preprava a zneškodňovanie odpadov
  (od: 15.12.1997 do: 12.05.2003)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (od: 19.01.1999 do: 12.05.2003)
opravy kontajnerov ISO radu 1
  (od: 28.05.1996 do: 12.06.2006)
prevádzkovanie predškolského zariadenia
  (od: 03.02.2000 do: 12.06.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zber, výkup, preprava a zneškodňovanie odpadu spaľovaním nasledovného druhu: 54913 - zvyšky dechtu
  (od: 10.07.2001 do: 12.05.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.03.1995 do: 05.05.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.03.1995 do: 05.05.2017)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 23.03.1995 do: 05.05.2017)
výroba strojov a technologických zariadení pre chemickú výrobu v rozsahu remeselných živností
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
revízie elektrických zariadení
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
výroba výrobkov z ropy a jej derivátov
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
výroba textilných, kožiarskych a priemyselných pomocných prípravkov a výroba priemyselných tenzidov
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
výroba emulzných obrábacích kvapalín, rafinérskych výrobkov, bielych olejov, petrosulfonátov, trafoolejov a nízkotuhých olejov
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
vykonávanie chemických analýz v oblasti vôd, pohonných hmôt, olejov a ropných výrobkov, tenzidov a detergentov
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
poskytovanie služieb žeriavom
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
čistenie miestnych komunikácií
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
zemné výkopové práce
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
výroba náhradných dielov technologických zariadení pre chemickú výrobu, potrubí a destilačných kolón
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
výroba syntetických pracích a čistiacich prostriedkov
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
prevádzkovanie sauny
  (od: 03.02.2000 do: 05.05.2017)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla v zmysle udelenej licencie č. 1999 ET 0108
  (od: 15.05.2000 do: 05.05.2017)
rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (od: 10.03.2003 do: 05.05.2017)
prevádzkovanie čističky odpadových vôd
  (od: 10.03.2003 do: 05.05.2017)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 10.03.2003 do: 05.05.2017)
sprostredkovanie dopravy
  (od: 10.03.2003 do: 05.05.2017)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
  (od: 13.05.2003 do: 05.05.2017)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 13.05.2003 do: 05.05.2017)
pohostinská činnosť
  (od: 13.05.2003 do: 05.05.2017)
lešenárske práce
  (od: 13.05.2003 do: 05.05.2017)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 19.01.2007 do: 05.05.2017)
skladovanie ropných produktov
  (od: 19.01.2007 do: 05.05.2017)
výroba biopalív
  (od: 19.01.2007 do: 05.05.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.08.2004 do: 05.05.2017)
predstavenstvo
  (od: 03.02.2000 do: 04.08.2004)
predstavenstvo
  (od: 23.03.1995 do: 02.02.2000)
Ing. Ján Boďo - člen
Pod Rovnicami 21
Bratislava
Vznik funkcie: 31.10.2003
  (od: 10.11.2003 do: 04.08.2004)
Ing. Ján Boďo - člen
Pod Rovnicami 21
Bratislava
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 26.07.2004
  (od: 05.08.2004 do: 04.08.2004)
Ing. Jan Dobiáš - predseda
Prokopova 1009/40
Most 434 01
Česká republika
Vznik funkcie: 21.02.2005
  (od: 04.03.2005 do: 03.05.2005)
Ing. Jan Dobiáš - predseda
Prokopova 1009/40
Most 434 01
Česká republika
Vznik funkcie: 21.02.2005 Skončenie funkcie: 25.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 03.05.2005)
Ing. Tibor Gajdoš - podpredseda
J. Kráľa 583/83
Nemecká - Dubová
Skončenie funkcie: 15.02.2002
  (od: 28.11.1995 do: 27.02.2002)
Ing. Tibor Gajdoš - podpredseda
J. Kráľa 83
Nemecká
  (od: 23.03.1995 do: 18.06.1995)
Ing. Ján Gréner - člen
9. mája 50
Brezno
  (od: 23.03.1995 do: 27.05.1996)
Ing. Ján Gréner - člen
Švermova 2378/40
Brezno
Skončenie funkcie: 15.02.2002
  (od: 28.05.1996 do: 27.02.2002)
Ing. Ján Gréner - podpredseda
Švermova 2378/40
Brezno
Vznik funkcie: 15.02.2002
  (od: 28.02.2002 do: 09.11.2003)
Ing. Ján Gréner - predseda
Švermova 2378/40
Brezno
Vznik funkcie: 15.02.2002
  (od: 10.11.2003 do: 04.08.2004)
Ing. Ján Gréner - predseda
Švermova 2378/40
Brezno
Vznik funkcie: 15.02.2002 Skončenie funkcie: 26.07.2004
  (od: 05.08.2004 do: 04.08.2004)
Václav Herink - člen
Žalanského 291/12b
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 02.08.2005)
Václav Herink - člen
Žalanského 291/12b
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
  (od: 21.09.2005 do: 29.12.2005)
Václav Herink - podpredseda
Žalanského 291/12b
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
  (od: 03.08.2005 do: 20.09.2005)
Václav Herink - predseda
Žalanského 291/12b
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
  (od: 30.12.2005 do: 12.06.2006)
Václav Herink - predseda
Žalanského 291/12b
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 05.06.2006
  (od: 13.06.2006 do: 12.06.2006)
Ing. Vladimír Husárček - podpredseda
Trieda SNP 1723/18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.08.2005
  (od: 30.12.2005 do: 12.06.2006)
Ing. Vladimír Husárček - podredseda
Trieda SNP 1723/18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.08.2005
  (od: 21.09.2005 do: 16.11.2005)
Ing. Vladimír Husárček - predseda
Trieda SNP 1723/18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.08.2005
  (od: 17.11.2005 do: 29.12.2005)
Ing. Vladimír Husárček - predseda
Trieda SNP 1723/18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.08.2005
  (od: 13.06.2006 do: 13.02.2008)
Ing. Vladimír Husárček - predseda
Trieda SNP 1723/18
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.08.2005 Skončenie funkcie: 11.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 13.02.2008)
MUDr. Martin Kováč - člen
Ostravská 14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 26.07.2004
  (od: 05.08.2004 do: 03.05.2005)
MUDr. Martin Kováč - člen
Ostravská 14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 26.07.2004 Skončenie funkcie: 25.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 03.05.2005)
Ing. Ján Ladziansky - člen
Partizánska 43
Šurany
Skončenie funkcie: 15.02.2002
  (od: 12.02.2001 do: 27.02.2002)
Ing. Ľubomír Lehoťan - člen
Mlynská 6321/83
Banská Bystrica-Skubín
  (od: 28.05.1996 do: 25.03.2001)
Ing. Ľubomír Lehoťan - člen
Mlynská 83
Banská Bystrica
  (od: 23.03.1995 do: 27.05.1996)
Ing. Ján Maťaš - predseda
Malinovského 1112/30
Brezno
  (od: 28.05.1996 do: 12.05.2003)
Ing. Ján Maťaš - predseda
Malinovského 30
Brezno
  (od: 23.03.1995 do: 27.05.1996)
Ing. Ján Maťaš - predseda
Na Motyčinách 5710/9
Banská Bystrica-Radvaň
Vznik funkcie: 23.03.1995 Skončenie funkcie: 31.10.2003
  (od: 13.05.2003 do: 09.11.2003)
Zdeněk Munzar - člen
Borošova 634
Praha 4 149 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 20.09.2005)
Zdeněk Munzar - člen
Borošova 634
Praha 4 149 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 05.08.2005
  (od: 21.09.2005 do: 20.09.2005)
Tomáš Náhlík - predseda
Bitovská 1228
Praha 4 149 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 16.11.2005)
Tomáš Náhlík - predseda
Bitovská 1228
Praha 4 149 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 27.10.2005
  (od: 17.11.2005 do: 16.11.2005)
Ing. Peter Poláček - podpredseda
Višňová 9
Bratislava 831 0
Vznik funkcie: 05.06.2006
  (od: 13.06.2006 do: 13.02.2008)
Ing. Peter Poláček - podpredseda
Višňová 9
Bratislava 831 0
Vznik funkcie: 05.06.2006 Skončenie funkcie: 11.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 13.02.2008)
Ing. Ladislav Ronchetti - člen
Tatranská 57
Banská Bystrica
  (od: 19.06.1995 do: 27.11.1995)
Ing. Ľuboslav Semko - člen predstavenstva
Na hrunku 2470/67
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 11.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 29.06.2009)
Ing. Ľuboslav Semko - člen predstavenstva
Na hrunku 2470/67
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 11.02.2008 Skončenie funkcie: 01.05.2009
  (od: 30.06.2009 do: 29.06.2009)
Ing. Juraj Slováčik - člen
P. Pázmaňa 63/6
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 26.07.2004
  (od: 05.08.2004 do: 03.03.2005)
Ing. Juraj Slováčik - člen
P. Pázmaňa 63/6
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 26.07.2004 Skončenie funkcie: 21.02.2005
  (od: 04.03.2005 do: 03.03.2005)
Ing. Jozef Smutný - člen
Čelno 420
Lopej
Skončenie funkcie: 30.04.2003
  (od: 26.03.2001 do: 12.05.2003)
Ing. Jozef Šuráb - člen
L. Noovomestského 24
Brezno
  (od: 23.03.1995 do: 18.06.1995)
Ing. Jozef Šuráb - člen
L. Novomeského 1235/24
Brezno
  (od: 28.11.1995 do: 12.05.2003)
Ing. Jozef Šuráb - člen
L. Novomeského 1235/24
Brezno
Vznik funkcie: 20.10.1995
  (od: 13.05.2003 do: 04.08.2004)
Ing. Jozef Šuráb - člen
L. Novomeského 1235/24
Brezno
Vznik funkcie: 20.10.1995 Skončenie funkcie: 26.07.2004
  (od: 05.08.2004 do: 04.08.2004)
Ing. Jozef Šuráb - podpredseda
L. Noovomestského 24
Brezno
  (od: 19.06.1995 do: 27.11.1995)
Ing. Viktor Vincze - predseda
Záhradnícka 272/40
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 26.07.2004
  (od: 05.08.2004 do: 03.03.2005)
Ing. Viktor Vincze - predseda
Záhradnícka 272/40
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 26.07.2004 Skončenie funkcie: 21.02.2005
  (od: 04.03.2005 do: 03.03.2005)
Miroslav Zlatohlávek - člen
Kríkova 18
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 16.12.2005
  (od: 30.12.2005 do: 29.06.2009)
Miroslav Zlatohlávek - člen
Kríkova 18
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 16.12.2005 Skončenie funkcie: 25.03.2009
  (od: 30.06.2009 do: 29.06.2009)
Ivan Mashkantsev - predseda predstavenstva
Kulakova 12/1
Moskva
Ruská federácia
Vznik funkcie: 25.02.2009
  (od: 24.03.2009 do: 05.05.2017)
Oleksandr Maikosa - podpredseda predstavenstva
J. Cikkera 1761/5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 25.02.2009
  (od: 24.03.2009 do: 05.05.2017)
Ivan Mashkantsev - podpredseda predstavenstva
Kulakova 12/1
Moskva
Ruská federácia
Vznik funkcie: 11.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 23.03.2009)
Ivan Mashkantsev - podpredseda predstavenstva
Kulakova 12/1
Moskva
Ruská federácia
Vznik funkcie: 11.02.2008 Skončenie funkcie: 25.02.2009
  (od: 24.03.2009 do: 23.03.2009)
Igor Melnikov - predseda predstvenstva
Varšavskajašase 152
Moskva
Ruská federácia
Vznik funkcie: 11.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 23.03.2009)
Igor Melnikov - predseda predstvenstva
Varšavskajašase 152
Moskva
Ruská federácia
Vznik funkcie: 11.02.2008 Skončenie funkcie: 25.02.2009
  (od: 24.03.2009 do: 23.03.2009)
Sergey Archakov - člen predstavenstva
Ruthschild Road 30
London W4 5 HT
UK
Vznik funkcie: 11.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 05.05.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje ju voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi. Predstavenstvo riadi jej činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti. Právne úkony v mene spoločnosti musia súčasne podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z konajúcich členov musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (od: 14.02.2008 do: 05.05.2017)
Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje ju voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi. Predstavenstvo riadi jej činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti. Právne úkony v mene spoločnosti musia súčasne podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 13.06.2006 do: 13.02.2008)
Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje ju voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi. Predstavenstvo riadi jej činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti. Právne úkony v mene spoločnosti musí podpísať predseda predstavenstva spoločne s hociktorým členom predstavenstva.
  (od: 30.12.2005 do: 12.06.2006)
Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje ju voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi. Predstavenstvo riadi jej činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti. Právne úkony v mene spoločnosti musia podpísať predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo všetci členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 03.08.2005 do: 29.12.2005)
Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje ju voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi. Predstavenstvo riadi jej činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti. Právne úkony v mene spoločnosti musia podpísať najmenej dvaja členovia predstavenstva z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii člena v predstavenstve pripojí každý podpisujúci svoj podpis.
  (od: 04.03.2005 do: 02.08.2005)
Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje ju voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi. Predstavenstvo riadi jej činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti. Právo konať a podpisovať za spoločnosť má každý z členov predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii v predstavenstve pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 05.08.2004 do: 03.03.2005)
Spoločnosť jedná navonok svojimi orgánmi, prípadne zmocnenými zástupcami. K napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda Predstavenstva spoločnosti. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia Predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia Predstavenstva.
  (od: 03.02.2000 do: 04.08.2004)
Spoločnosť jedná navonok svojimi orgánmi, prípadne zmocnenými zástupcami. K napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda Predstavenstva spoločnosti. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia Predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia Predstavenstva.
  (od: 23.03.1995 do: 02.02.2000)
Základné imanie: 
11 681 479,37 EUR Rozsah splatenia: 11 681 479,37 EUR
  (od: 23.04.2009 do: 05.05.2017)
6 074 479,37 EUR Rozsah splatenia: 6 074 479,37 EUR
  (od: 24.03.2009 do: 22.04.2009)
183 000 000 Sk Rozsah splatenia: 183 000 000 Sk
  (od: 31.01.2008 do: 23.03.2009)
183 000 000 Sk Rozsah splatenia: 148 000 000 Sk
  (od: 15.12.2007 do: 30.01.2008)
133 000 000 Sk Rozsah splatenia: 133 000 000 Sk
  (od: 09.10.2007 do: 14.12.2007)
133 000 000 Sk Rozsah splatenia: 112 000 000 Sk
  (od: 02.06.2007 do: 08.10.2007)
103 000 000 Sk Rozsah splatenia: 103 000 000 Sk
  (od: 05.08.2004 do: 01.06.2007)
48 400 000 Sk Rozsah splatenia: 48 400 000 Sk
  (od: 13.05.2003 do: 04.08.2004)
48 400 000 Sk
  (od: 10.07.2001 do: 12.05.2003)
38 400 000 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 09.07.2001)
37 800 000 Sk
  (od: 14.10.1998 do: 20.01.1999)
8 400 000 Sk
  (od: 15.12.1997 do: 13.10.1998)
1 200 000 Sk
  (od: 23.03.1995 do: 14.12.1997)
Akcie: 
Počet: 12000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 106,22 EUR
  (od: 24.03.2009 do: 05.05.2017)
Počet: 53
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
  (od: 24.03.2009 do: 05.05.2017)
Počet: 16
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
  (od: 24.03.2009 do: 05.05.2017)
Počet: 30
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Bez obmedzenia
  (od: 24.03.2009 do: 05.05.2017)
Počet: 50
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
  (od: 24.03.2009 do: 05.05.2017)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 24.03.2009 do: 05.05.2017)
Počet: 5607
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 23.04.2009 do: 05.05.2017)
Počet: 12000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 200 Sk
  (od: 13.05.2003 do: 23.03.2009)
Počet: 53
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 05.08.2004 do: 23.03.2009)
Počet: 16
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 05.08.2004 do: 23.03.2009)
Počet: 30
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Bez obmedzenia
  (od: 02.06.2007 do: 23.03.2009)
Počet: 50
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 15.12.2007 do: 23.03.2009)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 09.02.2008 do: 23.03.2009)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie je možné previesť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 13.05.2003 do: 08.02.2008)
Počet: 12000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 200 Sk
  (od: 10.07.2001 do: 12.05.2003)
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 10.07.2001 do: 12.05.2003)
Počet: 9600
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 200 Sk
  (od: 03.02.2000 do: 09.07.2001)
Počet: 2400
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 3 200 Sk
  (od: 03.02.2000 do: 09.07.2001)
Počet: 9600
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 200 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 02.02.2000)
Počet: 2400
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 3 200 Sk
  (od: 21.01.1999 do: 02.02.2000)
Počet: 9600
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 150 Sk
  (od: 14.10.1998 do: 20.01.1999)
Počet: 2400
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 3 150 Sk
  (od: 14.10.1998 do: 20.01.1999)
Počet: 9600
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 700 Sk
  (od: 15.12.1997 do: 13.10.1998)
Počet: 2400
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 700 Sk
  (od: 15.12.1997 do: 13.10.1998)
Počet: 9600
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 15.08.1995 do: 14.12.1997)
Počet: 2400
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 15.08.1995 do: 14.12.1997)
Počet: 12000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 Sk
  (od: 23.03.1995 do: 14.08.1995)
Akcionár: 
ALFA TRADING, s.r.o.
Dubová, Štvrť kpt. Nálepku 751/1
Nemecká 976 97
  (od: 10.03.2003 do: 03.03.2005)
ANNECTIS, a.s.
Na Vidouli 1
Praha 5 158 00
Česká republika
  (od: 03.08.2005 do: 16.11.2005)
BRIBON ENTERPRNES LTD
Akropoleos SAVVIDES CENTRE 1 st floor, flat/Office 102 59 - 61
Nicosia P.C.2012
Cyprus
  (od: 09.02.2008 do: 13.02.2008)
PETROENERGY, s.r.o.
Námestie slobody 98
Vranov nad Topľou 093 01
  (od: 14.02.2008 do: 22.04.2009)
PETROINVEST, spol. s r.o.
Bárdašova 33
Bratislava 833 12
  (od: 13.06.2006 do: 08.02.2008)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.12.2009
  (od: 17.08.2013)
Správca konkurznej podstaty: 
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Slovenská ulica 13
Prešov 080 01
  (od: 17.08.2013)
Dozorná rada: 
Ing. Anna Bubeníková - člen
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji
  (od: 03.02.2000 do: 12.05.2003)
Ing. Anna Bubeníková - člen
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji
Vznik funkcie: 05.01.2000
  (od: 13.05.2003 do: 04.08.2004)
Ing. Anna Bubeníková - člen
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji
Vznik funkcie: 05.01.2000 Skončenie funkcie: 26.07.2004
  (od: 05.08.2004 do: 04.08.2004)
Ing. Zdeněk Caska - predseda
Jiránkova 1138
Praha 6 111 06
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 20.09.2005)
Ing. Zdeněk Caska - predseda
Jiránkova 1138
Praha 6 111 06
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 05.08.2005
  (od: 21.09.2005 do: 20.09.2005)
Ing. Karol Danys - člen
Golianova 1
Banská Bystrica
  (od: 28.05.1996 do: 01.11.1999)
Ing. Tibor Ďuriš - člen
135
Ráztoka
Skončenie funkcie: 10.03.2003
  (od: 28.05.1996 do: 12.05.2003)
Ing. Tibor Gajdoš - člen
J. Kráľa 583/83
Nemecká - Dubová
Vznik funkcie: 15.02.2002 Skončenie funkcie: 17.05.2002
  (od: 28.02.2002 do: 09.03.2003)
Ing. Tibor Gajdoš - predseda
J. Kráľa 583/83
Nemecká - Dubová
Vznik funkcie: 17.05.2002 Skončenie funkcie: 31.10.2003
  (od: 10.03.2003 do: 09.11.2003)
Ing. Ján Gréner - predseda
Švermova 2378/40
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 26.07.2004
  (od: 05.08.2004 do: 03.05.2005)
Ing. Ján Gréner - predseda
Švermova 2378/40
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 26.07.2004 Skončenie funkcie: 25.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 03.05.2005)
Ing. Anna Haviarová - člen
Za mlynom 5
Medzibrod
Vznik funkcie: 10.03.2003
  (od: 13.05.2003 do: 09.11.2003)
Ing. Anna Haviarová - predseda
Za mlynom 5
Medzibrod
Vznik funkcie: 10.03.2003
  (od: 10.11.2003 do: 04.08.2004)
Ing. Igor Holásek
Hradešínska 2387/31
Praha 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.12.2005
  (od: 30.12.2005 do: 12.06.2006)
Ing. Igor Holásek
Hradešínska 2387/31
Praha 101 00
Česká republika
Vznik funkcie: 16.12.2005 Skončenie funkcie: 05.06.2006
  (od: 13.06.2006 do: 12.06.2006)
Ing. Miroslav Kašuba - člen
Hôrky 46
Žilina
  (od: 23.03.1995 do: 27.05.1996)
Ing. Ivan Kiňo - člen
Gaštanova 10
Banská Bystrica
  (od: 23.03.1995 do: 27.05.1996)
Ing. Ivan Kiňo - člen
Gaštanova 10
Banská Bystrica
  (od: 28.05.1996 do: 10.02.1997)
Monika Konáriková - člen
Mlynská 67
Banská Bystrica
  (od: 02.11.1999 do: 25.03.2001)
Jan Mácha - člen
Černokostelecká 46
Praha 10 100 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 29.12.2005)
Jan Mácha - člen
Černokostelecká 46
Praha 10 100 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.04.2005 Skončenie funkcie: 16.12.2005
  (od: 30.12.2005 do: 29.12.2005)
Robert Machovič
gen. Goliána 36
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 05.08.2005
  (od: 21.09.2005 do: 29.12.2005)
Robert Machovič
gen. Goliána 36
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 05.08.2005 Skončenie funkcie: 16.12.2005
  (od: 30.12.2005 do: 29.12.2005)
Ing. Branislav Mala - člen
28
Staré Hory
  (od: 03.02.2000 do: 25.03.2001)
Ing. Jaroslav Matej
Beniakova 3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.12.2005
  (od: 30.12.2005 do: 12.06.2006)
Ing. Jaroslav Matej
Beniakova 3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.12.2005 Skončenie funkcie: 05.06.2006
  (od: 13.06.2006 do: 12.06.2006)
JUDr. Ján Mesiarik , CSc. - člen
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
  (od: 23.03.1995 do: 27.05.1996)
JUDr. Ján Mesiarik , CSc. - člen
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
  (od: 28.05.1996 do: 10.02.1997)
JUDr. Ján Mesiarik , CSc. - predseda
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 15.02.2002
  (od: 11.02.1997 do: 27.02.2002)
Ing. Jana Pavlová - člen
Bernolákova 9
Banská Bystrica
  (od: 23.03.1995 do: 27.05.1996)
Ing. Jana Pavlová - člen
Bernolákova 9
Banská Bystrica
  (od: 28.05.1996 do: 02.02.2000)
Peter Petruš
Nerudova 11
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 05.06.2006
  (od: 13.06.2006 do: 13.02.2008)
Peter Petruš
Nerudova 11
Hlohovec 920 01
Vznik funkcie: 05.06.2006 Skončenie funkcie: 11.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 13.02.2008)
Ing. Miroslav Remeta
Čapajevova 29
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 05.06.2006
  (od: 13.06.2006 do: 13.02.2008)
Ing. Miroslav Remeta
Čapajevova 29
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 05.06.2006 Skončenie funkcie: 11.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 13.02.2008)
Ing. Jozef Smutný - člen
Čelno 420
Lopej
  (od: 23.03.1995 do: 27.05.1996)
Ing. Jozef Smutný - člen
Čelno 420
Lopej
  (od: 28.05.1996 do: 25.03.2001)
Ing. Ivana Šelestová - Lodererová - člen
Moyzesova 18
Brezno
  (od: 28.05.1996 do: 10.02.1997)
Mgr. Róbert Štefánik , PhD. - člen
Partizánska 800/17
Trenčín
Vznik funkcie: 31.10.2003
  (od: 10.11.2003 do: 04.08.2004)
Mgr. Róbert Štefánik , PhD. - člen
Partizánska 800/17
Trenčín
Vznik funkcie: 31.10.2003 Skončenie funkcie: 26.07.2004
  (od: 05.08.2004 do: 04.08.2004)
Ing. Jozef Šuráb - člen
L. Novomeského 1235/24
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 26.07.2004
  (od: 05.08.2004 do: 03.05.2005)
Ing. Jozef Šuráb - člen
L. Novomeského 1235/24
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 26.07.2004 Skončenie funkcie: 25.04.2005
  (od: 04.05.2005 do: 03.05.2005)
Ing. Anna Haviarová - člen
Za mlynom 5
Medzibrod 976 96
Vznik funkcie: 10.03.2003
  (od: 05.08.2004 do: 05.05.2017)
Yuri Degtyarev
Isakovskogo street 39, byt č. 70
Moskva
Ruská federácia
Vznik funkcie: 25.02.2009
  (od: 24.03.2009 do: 05.05.2017)
Jurij Mydza
Zemlyansky pereulok 13
Kyjev
Ukrajina
Vznik funkcie: 11.02.2008 Skončenie funkcie: 25.02.2009
  (od: 24.03.2009 do: 23.03.2009)
Dmitrij Kulagin
Obrucheva ulica 28/5
Moskva
Ruská federácia
Vznik funkcie: 11.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 05.05.2017)
Jurij Mydza
Zemlyansky pereulok 13
Kyjev
Ukrajina
Vznik funkcie: 11.02.2008
  (od: 14.02.2008 do: 23.03.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.1.1995 § rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 829
  (od: 23.03.1995 do: 05.05.2017)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.7.1995 bola schválená zmena stanov
  (od: 15.08.1995 do: 05.05.2017)
Valné zhromaždenie, konané dňa 20.10.1995, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 28.11.1995 do: 05.05.2017)
Valné zhromaždenie, konané dňa 9.5.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Petrochema a.s. Dubová je právnym nástupcom štátneho podniku Petrochema Dubová v celom rozsahu.
  (od: 28.05.1996 do: 05.05.2017)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 5.2.1997 schválilo zmenu stanov.
  (od: 11.02.1997 do: 05.05.2017)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.12.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.12.1997 do: 05.05.2017)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 10.9.1998 schválilo zmenu stanov.
  (od: 14.10.1998 do: 05.05.2017)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho Val- ného zhromaždenia, zo dňa 03.12.1997, v NZ č. 378/97, napísanej v Notárskom úrade Mgr. Zory Belkovej, Banská Bystrica, Skuteckého 16.
  (od: 19.01.1999 do: 05.05.2017)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho Val- ného zhromaždenia, zo dňa 22.12.1998, a zmenených stanov.
  (od: 21.01.1999 do: 05.05.2017)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 08.06.1999 o zmene v členoch dozornej rady.
  (od: 02.11.1999 do: 05.05.2017)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.1.2000 v NZ 1/2000 notárky Zory Belkovej, Skuteckého 16, Banská Bystrica ako aj zmena stanov.
  (od: 03.02.2000 do: 05.05.2017)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 42/00 zo dňa 21.2.1999 napísanej v NÚ JUDr. Štefana Demiana, Brezno, B. Němcovej 8.
  (od: 15.05.2000 do: 05.05.2017)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 8.1.2001 schválilo zmenu stanov.
  (od: 12.02.2001 do: 05.05.2017)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho vlaného zhromaždenia v N 72/01, NZ 68/01 zo dňa 12.3.2001, spísanej v Notárskej kancelárii notára JUDr. Štefana Demiana, Brezno, B. Nemcovej 8. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v N 75/01, NZ 71/01 zo dňa 14.3.2001, spísanej v Notárskej kancelárii notára JUDr. Štefana Demiana, Brezno, B. Nemcovej 8.
  (od: 26.03.2001 do: 05.05.2017)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.3.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.07.2001 do: 05.05.2017)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15. 02.. 2002 schválilo zmeny stanov spoločnosti.
  (od: 28.02.2002 do: 05.05.2017)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.05.2002 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 10.03.2003 do: 05.05.2017)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.4.2003 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (od: 13.05.2003 do: 05.05.2017)
. Rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia bola dňa 1.10.2003 schválená zmena stanov a ich úplné znenie.
  (od: 28.10.2003 do: 05.05.2017)
Okresný súd Prešov uznesením č.k. 2K 45/2009-244 zo dňa 11.12.2009, publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 16.12.2009 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu PETROCHEMA, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 626 424 a ustanovil JUDr. Miloša Kuneca do funkcie správcu. Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K 45/2009-252 zo dňa 18.12.2009, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 23.12.2009 súd odvolal JUDr. Miloša Kuneca z funkcie správcu úpadcu zo zdravotných dôvodov a ustanovil náhodným výberom správcu JUDr. Gábora Száraza, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa. Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K 45/2009-310 zo dňa 08.03.2010, súd odvolal JUDr. Gábora Száraza z funkcie správcu úpadcu a ustanovil Slovenskú správcovskú a reštrukturalizačnú, k.s., so sídlom kancelárie Slovenská 13, 080 01 Prešov, IČO: 44 088 833 do funkcie správcu úpadcu.
  (od: 30.05.2014 do: 05.05.2017)
Predaj: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku zo dňa 06.04.2011 medzi PETROCHEMA, a.s., "v konkurze" ako predávajúcim a PTCHEM, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 35, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45 541 957 ako kupujúcim.
  (od: 19.05.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2021
Dátum výpisu:  21.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)