Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  322/L

Business name: 
Dopravno montážna spoločnosť, spol. s r.o. " v likvidácii "
  (from: 02/09/2007)
Registered seat: 
Čadca-Horelica 022 01
  (from: 02/26/1992)
Identification number (IČO): 
31 559 204
  (from: 02/26/1992)
Date of entry: 
02/26/1992
  (from: 02/26/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/26/1992)
Objects of the company: 
6O25lO - cestná verejná doprava tovaru
  (from: 02/26/1992)
2O3OOO - výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
  (from: 02/26/1992)
2O4OOO - výroba drevených obalov
  (from: 02/26/1992)
2522OO - výroba obalov z plastov
  (from: 02/26/1992)
28OOOOl- zámočníctvo
  (from: 02/26/1992)
28OOOO2- kovoobrábanjie
  (from: 02/26/1992)
282OOOl- frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 02/26/1992)
285lOO3- povrchová lúprava kovov
  (from: 02/26/1992)
45llOO - demolácie a zemné práce
  (from: 02/26/1992)
455OOO - prenájom stav. a demoliz. strojov a zariadení s obsluhou person.
  (from: 02/26/1992)
5OOOOO - predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 02/26/1992)
5llOOO - sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/26/1992)
522lOO - maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 02/26/1992)
7lOOOO - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/26/1992)
7llOOO - prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/26/1992)
Partners: 
Ladislav B o r i k
sídlisko III Bl. C/B
Čadca
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992)
Alexander J a n í k
Podzávoz 533
Čadca
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992)
Ján P a l ú c h
402
Čadca-Horelica
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992)
Ing. Vladimír T r n k a
Podzávoz 534
Čadca
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992)
Contribution of each member: 
Ladislav B o r i k
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/26/1992)
Alexander J a n í k
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/26/1992)
Ján P a l ú c h
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/26/1992)
Ing. Vladimír T r n k a
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/26/1992)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/26/1992)
Ing. Vladimír Trnka
Podzávoz 534
Čadca
  (from: 06/30/2017)
Alexander J a n í k
Podzávoz 533
Čadca
  (from: 02/26/1992)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/26/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 02/26/1992)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/20/2001
Uznesením Krajského súdu v Žiline č.k. 16 Ncb 120/01-29 zo dňa 19.07.2001 súd zrušil spoločnosť s likvidáciou. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 20.07.2001. Uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 25 CbR 40/2004 zo dňa 13.10.2005 súd menoval likvidátora. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 09.11.2005.
  (from: 02/09/2007)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Trnka
Podzávoz 534
Čadca
From: 11/09/2005
  (from: 01/26/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 02/09/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.l.l992 v zmysle § lO5 a nasl. zák.č. 5l3/9l Zb.
  (from: 02/26/1992)
Uznesením Krajského súdu v Žiline 16Ncb 120/01-29 zo dňa 19.7.2001 bola obchdodná spoločnosť, Dopravno - montážna spoločnosť, spol. s r.o., Čadca - Horelica, IČO: 31 559 204 zrušená s likvidáciou.
  (from: 09/10/2001)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person