Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15401/B

Business name: 
TV PEZINOK, s.r.o.
  (from: 06/30/1998)
Registered seat: 
Holubyho 42
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997)
Identification number (IČO): 
35 726 032
  (from: 09/04/1997)
Date of entry: 
09/04/1997
  (from: 09/04/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/04/1997)
Objects of the company: 
organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít
  (from: 09/04/1997)
prevádzkovanie mestského informačného centra
  (from: 09/04/1997)
reklamná činnosť
  (from: 09/04/1997)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/04/1997)
umelecká produkcia
  (from: 09/04/1997)
výroba a distribúcia video
  (from: 06/30/1998)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/30/1998)
televízne vysielanie v káblových rozvodoch a terestriálne v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zo dňa 8.9.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov
  (from: 03/20/2007)
lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v súlade s licenciou č. TD/97 vydanou Radou pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 29.05. 2012
  (from: 07/04/2012)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 09/07/2021)
Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/07/2021)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/07/2021)
Administratívne služby
  (from: 09/07/2021)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 09/07/2021)
Partners: 
Mesto PEZINOK IČO: 00 305 022
Radničné nám. 7
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 10/29/2022)
Contribution of each member: 
Mesto PEZINOK
Amount of investment: 10 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 EUR
  (from: 10/29/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/07/2021)
PaedDr. Kvetoslava Štrbová
Moyzesova 4039/8
Pezinok 902 01
From: 01/26/2023
  (from: 02/24/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 05/07/2020)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 07/19/2018)
Supervisory board: 
Vladimír Popelka
Senecká 53
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011)
Mgr. et Mgr. Adam Solga , PhD.
M. R. Štefánika 32/24
Pezinok 902 01
From: 01/26/2023
  (from: 03/23/2023)
Mgr. art. Juraj Hanulík
Záhradná 1387/15
Pezinok 902 01
From: 01/26/2023
  (from: 02/24/2023)
JUDr. Justín Sedlák
Tolstého 3553/11
Pezinok 902 01
From: 01/26/2023
  (from: 02/24/2023)
Mgr. Lucia Virostková , PhD.
Kataríny Franklovej 5399/1
Pezinok 902 01
From: 01/26/2023
  (from: 03/23/2023)
Eva Pilátová , DiS
Orešie 3349/12
Pezinok 902 03
From: 01/26/2023
  (from: 03/23/2023)
Mgr. Branislav Macháč
M. R. Štefánika 30/20
Pezinok 902 01
From: 01/24/2019
  (from: 03/23/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 90/97, Nz 89/97 zo dňa 2.6.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 22424
  (from: 09/04/1997)
Notárska zápisnica N 108/98, Nz 108/98 zo dňa 17.6.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa zvýšiť základné imanie a dodatok č. 1 k zakladateľskej listine v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. Zmena obchodného mena z pôvodného KULTÚRNE CENTRUM, s.r.o.
  (from: 06/30/1998)
Dodatok k zakladateľskej listine spísaný dňa 12.10.1998 do notárskej zápisnice č. N 203/98, Nz 201/98.
  (from: 01/11/1999)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine spísaný formou notárskej zápisnice N 49/99 Nz 49/99 zo dňa 30.3.1999.
  (from: 07/06/1999)
Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 27/00, Nz 27/00 napísanej dňa 16.3.2000 notárom JUDr. Baričičovou v Pezinku.
  (from: 03/24/2000)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2002 - notárska zápisnica č. N 310/02, Nz 308/02 zo dňa 16.9.2002 - dodatok č. 6 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/13/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2002, a 14.1.2003. Notárska zápisnica Nz 2076/2003 zo dňa 14.1.2003.
  (from: 11/28/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2004.
  (from: 12/07/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.8.2006 - odvolanie člena dozornej rady.
  (from: 09/01/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.2.2007.
  (from: 03/20/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.2.2010.
  (from: 02/16/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.02.2011.
  (from: 02/19/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.9.2011.
  (from: 09/29/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2013.
  (from: 03/12/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.02.2015.
  (from: 03/07/2015)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person