Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15412/B

Business name: 
MIDI COMPANY, s.r.o.
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
Registered seat: 
Nobelova 5
Bratislava 831 02
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
Identification number (IČO): 
35 726 148
  (from: 09/04/1997)
Date of entry: 
09/04/1997
  (from: 09/04/1997)
Person dissolved from: 
2.9.2008
  (from: 09/18/2008)
Date of deletion: 
09/18/2008
  (from: 09/18/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/18/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/04/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
Partners: 
DAO OUOC MINH
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava 831 02
  (from: 06/24/1998 until: 02/10/2000)
MAI NGOC CHAU
B2 GIANG VO
Hanoi
Vietnamská socialistická republika
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
NGO THE HAO
107 TO HIEU
Haiphong
Vietnamská socialistická republika
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
Nguyen Viet Dung
Bao Khánh,Quan Hoán
Hanoi
Vietnamská socialistická republika
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava 831 02
  (from: 02/11/2000 until: 09/17/2008)
Truong Quang Dong
84 Dan Chu, Bac Giang
Habac
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 02/11/2000 until: 09/17/2008)
Contribution of each member: 
MAI NGOC CHAU
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
NGO THE HAO
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
DAO OUOC MINH
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/24/1998 until: 02/10/2000)
Nguyen Viet Dung
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/11/2000 until: 09/17/2008)
Truong Quang Dong
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/11/2000 until: 09/17/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
DAO OUOC MINH
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava 831 02
  (from: 09/04/1997 until: 04/01/2002)
Truong Quang Dong
84 Dan Chu, Bac Giang
Habac
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 02/11/2000 until: 04/01/2002)
Nguyen Viet Dung
Bao Khánh,Quan Hoán
Hanoi
Vietnamská socialistická republika
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava 831 02
  (from: 02/11/2000 until: 04/01/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/24/1998 until: 09/17/2008)
100 000 Sk
  (from: 09/04/1997 until: 06/23/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.7.2008 č.k. 36 Exre/1329/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.09.2008 súd zrušuje obchodnú spoločnosť MIDI COMPANY, s.r.o. so sídlom Nobelova 5, 831 02 Bratislava, IČO: 35 726 148, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 15412/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť MIDI COMPANY, s.r.o., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 18.9.2008.
  (from: 09/18/2008)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 19.8.1997, v zmysle § 24, §§ 56-75 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 22435
  (from: 09/04/1997 until: 09/17/2008)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 10. 6. 1998 rozhodlo o pristúpení ďalšieho spoločníka a o zmene spoločenskej zmluvy, ktorou sa upravuje do súladu so zák. 11/98 Z.z.
  (from: 06/24/1998 until: 09/17/2008)
Prevod obchodného podielu schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 18.11.1999.
  (from: 02/11/2000 until: 09/17/2008)
Štatutárnemu orgánu spoločnosti - konateľom Truong Quang Dong , Dao Ouoc Minh, r.č. , Nguyen Viet Dung, r.č. bol zamietnutý dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky ku dňu 9.1.2002.
  (from: 04/02/2002 until: 09/17/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 28.02.2008, č. konania 36Exre/1329/2005, ktorým súd začal konanie ex offo o zrušenie spoločnosti bezl likvidácie z dôvodu že spoločnosť nemá žiadny obchodný majetok.
  (from: 03/19/2008 until: 09/17/2008)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person