Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10059/P

Business name: 
PSS SVIDNÍK, a.s.
  (from: 12/04/2009)
POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE SVIDNÍK, a.s.
  (from: 02/26/1998 until: 12/03/2009)
Registered seat: 
Sovietskych hrdinov 460/114
Svidník 089 01
  (from: 02/26/1998)
Identification number (IČO): 
36 454 192
  (from: 02/26/1998)
Date of entry: 
03/01/1998
  (from: 02/26/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/26/1998)
Objects of the company: 
výroba strojov a zariadení, vrátane náhradných dielov pre spracúvanie a výrobu potravín pre odbory potravinárskeho priemyslu
  (from: 02/26/1998)
výroba elektrorozvádzačov pre všetky výrobné odbory potravinárskeho priemyslu
  (from: 02/26/1998)
výroba plechových a plastických obalov a obalových materiálov
  (from: 02/26/1998)
montáž vrátane projekcie, generálnych dodávok pre odbor vinárenského a konzervárenského priemyslu, finálnych dodávok pre ostatné odbory rezortu, najmä elektrorozvádzačov, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, sólo - strojov a súborov podľa individuálnych zmlúv
  (from: 02/26/1998)
generálne opravy a údržba, vrátane servisu pre potravinársky priemysel
  (from: 02/26/1998)
obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
  (from: 02/26/1998)
výskum, vývoj, projekcia, výroba, montáž a servis technológií potravinárskeho priemyslu, vrátane elektrorevízie, automatizá- cie a robotizácie
  (from: 02/26/1998)
systémové riešenie a racionalizácia problematiky balenia potravín, obalov, obalových materiálov a baliacej techniky
  (from: 02/26/1998)
medzinárodná cestná nákladná doprava
  (from: 06/09/2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 06/09/2003)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/04/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/26/1998)
Ing. Michal Homza - predseda
203
Ladomirová 090 03
From: 03/01/1998
  (from: 04/05/2005)
Ing. Marián Ilčisko - člen
10
Krajné Čierno 090 03
From: 04/01/2013
  (from: 04/01/2013)
Mgr. Zuzana Homzová - člen
2036
Ladomírová 090 03
From: 04/01/2013
  (from: 04/01/2013)
Anna Homzová - člen
203
Ladomírová 090 03
From: 11/11/2013
  (from: 12/20/2013)
Ing. Michal Homza - predseda
203
Ladomirová
  (from: 02/26/1998 until: 02/12/2003)
Ing. Michal Homza - predseda
203
Ladomirová
From: 03/01/1998
  (from: 02/13/2003 until: 04/04/2005)
Anna Homzová - člen
203
Ladomírova 090 03
From: 05/30/2001
  (from: 04/05/2005 until: 03/31/2013)
Anna Homzová - člen
203
Ladomírova 090 03
From: 05/30/2001 Until: 03/31/2013
  (from: 04/01/2013 until: 03/31/2013)
Anna Homzová - člen, od 30.5.2001
203
Ladomírova
  (from: 01/17/2002 until: 04/04/2005)
Ing. Marián Ilčisko - člen
10
Krajné Čierno 090 03
From: 05/20/2008
  (from: 05/23/2008 until: 09/21/2011)
Ing. Marián Ilčisko - člen
10
Krajné Čierno 090 03
From: 05/20/2008 Until: 08/22/2011
  (from: 09/22/2011 until: 09/21/2011)
JUDr. Marta Maruniaková - člen, do 30.5.2001
gen. Svobodu 692/16
Svidník
  (from: 02/26/1998 until: 01/16/2002)
Michal Špak - podpredseda, do 30.5.2001
8. mája 492/9
Svidník
  (from: 02/26/1998 until: 01/16/2002)
Mr. Shigetoshi Nakamura - člen, od 30.5.2001
Room 409, 18-5-2 Chome, Katafuchi
Nagasaki
Japonsko
  (from: 01/17/2002 until: 04/04/2005)
Mr. Shigetoshi Nakamura - člen
Room 409, 18-5-2 Chome, Katafuchi
Nagasaki 850-0036
Japonsko
From: 05/30/2001
  (from: 04/05/2005 until: 09/24/2006)
Mr. Shigetoshi Nakamura - člen
Room 409, 18-5-2 Chome, Katafuchi
Nagasaki 850-0036
Japonsko
From: 05/30/2001 Until: 09/13/2006
  (from: 09/25/2006 until: 09/24/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja svoje vlastnoručné podpisy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/26/1998)
Capital: 
79 680 EUR Paid up: 79 680 EUR
  (from: 11/06/2009)
2 400 000 Sk Paid up: 2 400 000 Sk
  (from: 01/18/2007 until: 11/05/2009)
1 400 000 Sk Paid up: 1 400 000 Sk
  (from: 02/13/2003 until: 01/17/2007)
1 400 000 Sk
  (from: 02/26/1998 until: 02/12/2003)
Shares: 
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 11/06/2009)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/18/2007 until: 11/05/2009)
Number of shares: 14
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/13/2003 until: 01/17/2007)
Number of shares: 14
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/17/2002 until: 02/12/2003)
Number of shares: 14
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/26/1998 until: 01/16/2002)
Stockholder: 
Ing. Michal Homza
203
Ladomirová 090 03
  (from: 05/26/2022)
Ing. Michal Homza
203
Ladomirová 090 03
  (from: 02/13/2003 until: 05/25/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Marta Maruniaková - člen
gen. Svobodu 692/16
Svidník 089 01
From: 11/04/2002
  (from: 04/05/2005)
Ing. Marián Timaník
33
Kružlová 090 02
From: 10/10/2019
  (from: 11/12/2019)
Monika Rokošná
Part. Kmiťa 118/4
Svidník 089 01
From: 12/01/2023
  (from: 12/14/2023)
Erik Homza
203
Ladomirová 090 03
From: 02/12/2016
  (from: 03/05/2016 until: 11/11/2019)
Erik Homza
203
Ladomirová 090 03
From: 02/12/2016 Until: 09/26/2019
  (from: 11/12/2019 until: 11/11/2019)
Erik Homza
203
Ladomírová 090 03
From: 02/01/2005
  (from: 02/17/2005 until: 03/31/2013)
Erik Homza
203
Ladomírová 090 03
From: 02/01/2005 Until: 03/31/2013
  (from: 04/01/2013 until: 03/31/2013)
Zuzana Homzová
203
Ladomírová 090 03
From: 02/01/2005
  (from: 02/17/2005 until: 03/31/2013)
Zuzana Homzová
203
Ladomírová 090 03
From: 02/01/2005 Until: 03/31/2013
  (from: 04/01/2013 until: 03/31/2013)
Peter Kidala - predseda
75
Mlynárovce
Until: 11/04/2002
  (from: 02/26/1998 until: 02/12/2003)
Ing. Miroslav Ladomerský - podpredseda
8. mája 638/35
Svidník
  (from: 02/26/1998 until: 02/12/2003)
Ing. Miroslav Ladomerský - podpredseda
8. mája 638/35
Svidník
From: 03/01/1998
  (from: 02/13/2003 until: 02/16/2005)
Ing. Miroslav Ladomerský - podpredseda
8. mája 638/35
Svidník
From: 03/01/1998 Until: 02/01/2005
  (from: 02/17/2005 until: 02/16/2005)
JUDr. Marta Maruniaková - člen
gen. Svobodu 692/16
Svidník
From: 11/04/2002
  (from: 02/13/2003 until: 04/04/2005)
Mária Pavlenková
Ul. Gen. Svobodu 691/14
Svidník 089 01
From: 04/01/2013
  (from: 04/01/2013 until: 02/02/2017)
Mária Pavlenková
Ul. Gen. Svobodu 691/14
Svidník 089 01
From: 04/01/2013 Until: 01/31/2017
  (from: 02/03/2017 until: 02/02/2017)
Ing. František Skočdopole
kpt. Pavlíka 702/26
Svidník 089 01
From: 02/01/2017
  (from: 02/03/2017 until: 07/13/2020)
Ing. František Skočdopole
kpt. Pavlíka 702/26
Svidník 089 01
From: 02/01/2017 Until: 06/30/2020
  (from: 07/14/2020 until: 07/13/2020)
Anna Timanová
102
Kružľová 090 02
From: 04/01/2013
  (from: 04/01/2013 until: 03/04/2016)
Anna Timanová
102
Kružľová 090 02
From: 04/01/2013 Until: 02/11/2016
  (from: 03/05/2016 until: 03/04/2016)
Ján Vaškovič - člen
1. mája 3/94
Svidník
  (from: 02/26/1998 until: 02/12/2003)
Ján Vaškovič - člen
1. mája 3/94
Svidník
From: 03/01/1998
  (from: 02/13/2003 until: 02/16/2005)
Ján Vaškovič - člen
1. mája 3/94
Svidník
From: 03/01/1998 Until: 02/01/2005
  (from: 02/17/2005 until: 02/16/2005)
Bc. Dávid Draganovský
Sekčovská 21/13
Raslavice 086 41
From: 07/01/2020 Until: 11/30/2023
  (from: 12/14/2023 until: 12/13/2023)
Bc. Dávid Draganovský
Sekčovská 21/13
Raslavice 086 41
From: 07/01/2020
  (from: 07/14/2020 until: 12/13/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.2.1998 č. N 29/98, Nz 28/98, spísanej JUDr. Jánom Červeňákom, notárom vo Svidníku, podľa zák. č. 513/91 Zb., v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/26/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 5.5.2003.
  (from: 06/09/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/21/2023)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HAMEZ, s.r.o. 31708889 ,
Sovietskych hrdinov
460/114
  (from: 04/21/2023)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person