Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1809/R

Business name: 
NYX, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 02/06/2002 until: 06/29/2021)
NYX spol. s r.o.
  (from: 08/12/1991 until: 02/05/2002)
Registered seat: 
M. Hodžu 10/7
Prievidza 971 01
  (from: 05/20/1996 until: 06/29/2021)
Prievidza 971 01
  (from: 08/12/1991 until: 05/19/1996)
Identification number (IČO): 
00 652 334
  (from: 08/12/1991)
Date of entry: 
06/11/1991
  (from: 08/12/1991)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 06/30/2021)
Date of deletion: 
06/30/2021
  (from: 06/30/2021)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/30/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/12/1991)
Objects of the company: 
vývoj, výroba, montáž a servis elektronických zariadení
  (from: 08/12/1991 until: 03/17/1993)
predaj elektronických zariadení a ich komponentov
  (from: 08/12/1991 until: 03/17/1993)
vývoj programových produktov
  (from: 08/12/1991 until: 03/17/1993)
prenájom elektronických zariadení a programových produktov
  (from: 08/12/1991 until: 03/17/1993)
zaistenie obchodných, sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb a školiteľsko
  (from: 08/12/1991 until: 03/17/1993)
poradenská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
  (from: 08/12/1991 until: 03/17/1993)
vykonávanie obchodnej a zahranično-obchodnej činnosti v horeuvedených oblastiach
  (from: 08/12/1991 until: 03/17/1993)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 03/18/1993 until: 06/29/2021)
školiteľsko-poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 03/18/1993 until: 06/29/2021)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/18/1993 until: 06/29/2021)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
  (from: 03/18/1993 until: 06/29/2021)
prenájom kanc. strojov a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údaj
  (from: 03/18/1993 until: 06/29/2021)
nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 03/18/1993 until: 06/29/2021)
Partners: 
Ing. Miroslav C i b u l k a
Lúčna 18/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 08/12/1991 until: 05/19/1996)
Ing. Pavol G o r c s o s
Kozljakovského 20
Handlová
Slovak Republic
  (from: 08/12/1991 until: 03/17/1993)
Ing. Pavol G ö r c s ö s
Športová 20
Handlová
Slovak Republic
  (from: 03/18/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Marián K o v á č
M. Hodžu 10/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 10/16/1998 until: 01/31/2007)
Ing. Marián K o v á č
Mišíka 9/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 05/20/1996 until: 10/15/1998)
Ing. Marián K o v á č
Mišíka 9/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 08/12/1991 until: 05/19/1996)
Ing. Marián K o v á č
M. Hodžu 10/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 02/01/2007 until: 06/29/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav C i b u l k a
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 08/12/1991 until: 05/19/1996)
Ing. Pavol G o r c s o s
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 08/12/1991 until: 03/17/1993)
Ing. Marián K o v á č
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 08/12/1991 until: 05/19/1996)
Ing. Pavol G ö r c s ö s
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 03/18/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Marián K o v á č
Amount of investment: 102 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 102 000 Sk
  (from: 05/20/1996 until: 10/15/1998)
Ing. Marián K o v á č
( peňažný vklad )
  (from: 10/16/1998 until: 01/31/2007)
Ing. Marián K o v á č
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 01/04/2010)
Ing. Marián K o v á č
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/05/2010 until: 06/29/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/06/2002 until: 06/29/2021)
Individual managing director
  (from: 10/16/1998 until: 02/05/2002)
konatelia
  (from: 05/20/1996 until: 10/15/1998)
konatelia
  (from: 03/18/1993 until: 05/19/1996)
konatelia
  (from: 08/12/1991 until: 03/17/1993)
Ing. Miroslav C i b u l k a
Lúčna 18/7
Prievidza
  (from: 03/18/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Pavol G ö r c s ö s
Športová 20
Handlová
  (from: 03/18/1993 until: 05/19/1996)
Ing. Marián K o v á č
Mišíka 9/7
Prievidza
  (from: 03/18/1993 until: 10/15/1998)
Ing. Marián K o v á č
M. Hodžu 10/7
Prievidza
  (from: 10/16/1998 until: 01/31/2007)
Ing. Marián K o v á č
M. Hodžu 10/7
Prievidza
From: 05/31/1995
  (from: 02/01/2007 until: 06/29/2017)
Ing. Marian Kováč
M. Hodžu 10/7
Prievidza
From: 05/31/1995
  (from: 06/30/2017 until: 06/29/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ. Za spoločnosť koná likvidátor v rozsahu stanovenom zákonom.
  (from: 02/06/2002 until: 06/29/2021)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 10/16/1998 until: 02/05/2002)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 05/20/1996 until: 10/15/1998)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/18/1993 until: 05/19/1996)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/05/2010 until: 06/29/2021)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 01/04/2010)
102 000 Sk
  (from: 08/12/1991 until: 10/15/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Marian Kováč
M. Hodžu 395/10
Prievidza 971 01
From: 10/24/2018
  (from: 11/06/2018 until: 06/29/2021)
 Liquidators:
Ing. Marian Kováč
M. Hodžu 395/10
Prievidza 971 01
From: 10/24/2018 Until: 06/30/2021
  (from: 06/30/2021 until: 06/29/2021)
 Liquidators:
Marta Kováčová
Nábr. Sv. Cyrila 25/6
Prievidza 971 01
  (from: 02/06/2002 until: 01/31/2007)
 Liquidators:
Marta Kováčová
Nábr. Sv. Cyrila 25/6
Prievidza 971 01
From: 02/28/2002
  (from: 02/01/2007 until: 11/05/2018)
 Liquidators:
Marta Kováčová
Nábr. Sv. Cyrila 25/6
Prievidza 971 01
From: 02/28/2002 Until: 10/24/2018
  (from: 11/06/2018 until: 11/05/2018)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/18/2021
  (from: 06/30/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.6.1991 v zmysle ust. § 106n zák. č. 103/90 Zb. Orgány spoločnosti: Zhromaždenie spoločníkov Správna rada Riaditeľ - Ing. Miroslav C i b u l k a Zástupcovia - Ing. Pavol G ö r c s ö s Ing. Marián K o v á č Stary spis: S.r.o. 440
  (from: 08/12/1991 until: 06/29/2021)
Na zasadnutí spoločníkov konanom dňa 7.12. 1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 440
  (from: 03/18/1993 until: 06/29/2021)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 31.05.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 440
  (from: 05/20/1996 until: 06/29/2021)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine notárskou zápisnicou N 148/1998, Nz 145/1998 zo dňa 9.7.1998.
  (from: 10/16/1998 until: 06/29/2021)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 8.11.2001 rozhodlo o jej zrušení s likvidáciou a menovalo likvidátora.
  (from: 02/06/2002 until: 06/29/2021)
Date of updating data in databases:  12/02/2022
Date of extract :  12/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person