Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  127/N

Business name: 
F K L stavebná, spol. s r.o.
  (from: 02/12/2019)
Registered seat: 
SNP 85
Ludanice 956 11
  (from: 02/12/2019)
Identification number (IČO): 
31 104 266
  (from: 12/12/1991)
Date of entry: 
12/12/1991
  (from: 12/12/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/12/1991)
Objects of the company: 
vykovávanie bytových a občianskych stavieb, zatepľovanie
  (from: 03/21/1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 03/21/1994)
maloobchod mimo riadnej predajne so zmiešaným tovarom
  (from: 03/21/1994)
veľkoobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 03/21/1994)
stolárska výroba
  (from: 07/18/2002)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 07/18/2002)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 05/18/2005)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/18/2005)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 05/18/2005)
organizovanie a poriadanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí
  (from: 05/18/2005)
reklamná činnosť
  (from: 05/18/2005)
prevádzkovanie múzeí a galérií
  (from: 05/18/2005)
služby knižníc poskytované verejnosti
  (from: 05/18/2005)
prenájom športových potrieb, strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 05/18/2005)
poskytovanie dát. služieb - internetová čitáreň
  (from: 05/18/2005)
Stavba vodovodov a kanalizácii
  (from: 02/12/2019)
Vykonávanie vodných stavieb
  (from: 02/12/2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (pozemné, inžinierske, dopravné, priemyselné, vodné, bytové a občianske stavby)
  (from: 02/12/2019)
Vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 02/12/2019)
Montáž a zariaďovanie interiérov
  (from: 02/12/2019)
Partners: 
František Krchňavý
Slnečná 4151/51
Topoľčany 955 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
František Krchňavý
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/23/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/12/2019)
František Krchňavý
Slnečná 4151/51
Topoľčany 956 11
  (from: 10/27/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 03/21/1994)
Branch of the enterprise: 
Name: 
F K L stavebná, spol. s r.o. - odštepný závod Ludanice
  (from: 10/27/2022)
Registered seat: 
Mýtna Nová Ves 120/3
Ludanice 956 11
  (from: 10/27/2022)
Head: 
František Krchňavý
Slnečná 4151/51
Topoľčany 955 01
  (from: 10/27/2022)
Scope of business activity: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb, zatepľovanie
  (from: 10/27/2022)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/27/2022)
maloobchod mimoriadnej predajne so zmiešaným tovarom
  (from: 10/27/2022)
veľkoobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 10/27/2022)
stolárska výroba
  (from: 10/27/2022)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 10/27/2022)
 
 
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/04/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.12.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 341
  (from: 12/12/1991)
Spoločenská zmluva zo dňa 09.12.1991 bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 25. 01. 1994 podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 341
  (from: 03/21/1994)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 17.5.1994. Stary spis: S.r.o. 341
  (from: 05/19/1994)
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.5.1994, č.Nz 221/94. Stary spis: S.r.o. 341
  (from: 06/05/1995)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 02.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 04/13/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy dňa 23.5.2002 (notárska zápisnica č. N 151/2002, NZ 151/2002).
  (from: 07/18/2002)
Dodatok č. 6 zo dňa 30.12.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/04/2003)
Rozhodnutie zakladateľa o zriadení organizačnej zložky zo dňa 27.1.2003.
  (from: 05/11/2005)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person