Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  128/N

Business name: 
Donau farm Lok, s.r.o.
  (from: 04/19/2013)
Registered seat: 
Červenej armády 178
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 02/26/2019)
Identification number (IČO): 
34 098 291
  (from: 03/14/1994)
Date of entry: 
03/14/1994
  (from: 03/14/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/14/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/14/1994)
poľnohospodárska výroba
  (from: 03/14/1994)
výroba, spracovanie a uvádzanie osiva a sadiva do obehu
  (from: 11/20/2001)
maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami
  (from: 10/20/2010)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 10/20/2010)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/20/2010)
Partners: 
Donau farm Kalná, s.r.o. IČO: 36 657 921
Červenej armády 178
Kalná nad Hronom 935 32
Slovak Republic
  (from: 04/28/2022)
Contribution of each member: 
Donau farm Kalná, s.r.o.
Amount of investment: 3 390 013 EUR Paid up: 3 390 013 EUR
Lien: Záložné právo na celý obchodný podiel v prospech Nordjyske Bank, Jernbanegade 4 - 8, 9900 Frederikshavn, Dánske kráľovstvo, IČO:30 828 712, zriadené Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 27.03.2018.
  (from: 04/28/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/29/1996)
Per Lykkegaard Christensen
Tryvej 14
Hjallerup 9320
Dánske kráľovstvo
From: 08/03/2009
  (from: 04/28/2022)
Jorgen Christian Skeel
Kammerherrensvej 62
Aabybro 9440
Dánske kráľovstvo
From: 08/03/2009
  (from: 07/22/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/04/2011)
Capital: 
3 390 013 EUR Paid up: 3 390 013 EUR
  (from: 03/09/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.2.1994 pod zn. N 35/94, Nz 34/94 v zmysle ustanovení § 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 342
  (from: 03/14/1994)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.12.1995. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.12.1995. Stary spis: S.r.o. 342
  (from: 02/29/1996)
Dodatok č. 2 zo dňa 1.7.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 01/28/1999)
Dodatok č. 3 zo dňa 24.1.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/02/2000)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.4 zo dňa 28.06.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Lok na Lok, Horný majer 1.
  (from: 11/20/2001)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 5 zo dňa 12.06.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 04/24/2003)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person