Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10070/P

Business name: 
BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
  (from: 04/15/1998)
Registered seat: 
Dobrianského 1644
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 04/15/1998)
Identification number (IČO): 
36 454 931
  (from: 04/15/1998)
Date of entry: 
04/15/1998
  (from: 04/15/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/15/1998)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod - poľnohospodárske, potravinárske výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, mäso, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, tabakové výrobky, výrobky z kože, textilu, gumy, drahých kovov, kozmetika, čistiace prostriedky, spotrebná elektronika, počítače a počítačové systémy, stroje a strojové zariadenia, technologické zariadenia, hutnícke výrobky zo železných a neželezných kovov, nerastné suroviny, nábytok, drevo a výrobky z dreva, buničina, papier a výrobky z nich, cestné a stavebné mechanizmy a príslušenstvo, stavebný materiál, palivá, rudy a kovy
  (from: 04/15/1998)
veľkoobchod - umelé hnojivá
  (from: 04/15/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/15/1998)
nákup a predaj osobných a nákladných automobilov a príslušenstva
  (from: 04/15/1998)
prenájom osobných a nákladných automobilov, cestných a stavebných strojov, strojného a technologického zariadenia, výpočtovej techniky
  (from: 04/15/1998)
faktoring
  (from: 04/15/1998)
forfaiting
  (from: 04/15/1998)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 08/10/2000)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/10/2000)
maloobchod so surovinami na výrobu textilných vlákien
  (from: 08/10/2000)
veľkoobchod so surovinami na výrobu textilných vlákien
  (from: 08/10/2000)
jednoduchá výroba výrobkov z dreva
  (from: 10/30/2004)
výroba hygienických a kozmetických výrobkov z vaty
  (from: 10/30/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/1998)
Ing. Ľubica Ivaničová - člen
219
Vechec 094 12
From: 04/15/1998
  (from: 06/20/2017)
Ing. Jozef Ivanič - člen
218
Vechec 094 12
From: 04/15/1998
  (from: 06/20/2017)
Leona Polakovičová - člen
Lúčna 825/6
Vranov nad Topľou 093 01
From: 04/15/1998
  (from: 06/20/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokurista. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám, pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/15/2017)
Procuration: 
Ing. Jozef Ivanič
218
Vechec 094 12
From: 04/15/1998
  (from: 06/20/2017)
Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 11/15/2017)
Capital: 
340 000 EUR Paid up: 340 000 EUR
  (from: 05/28/2010)
Shares: 
Number of shares: 10000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 05/28/2010)
Stockholder: 
Ing. Jozef Ivanič
Slánska 218/92
Vechec 094 12
  (from: 10/19/2022)
Supervisory board: 
RNDr. Štefan Jančovič - člen
Dobšinského 801/60
Rožňava 048 01
From: 04/15/1998
  (from: 05/26/2022)
Miroslav Jantek - člen
218
Vechec 094 12
From: 04/15/1998
  (from: 05/26/2022)
Stephen M. de Carteret - člen
Viktoria House the Avenue
Sark Channel Islands
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 04/15/2004
  (from: 10/19/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.2.1998 č. N 30/98, Nz 31/98, spísanej JUDr. Alenou Ondrušekovou, notárkou v Košiciach, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/15/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 28.2.2000.
  (from: 08/10/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.11.2001.
  (from: 04/05/2002)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/14/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Forton International s.r.o.
154
Stará Lesná 059 60
  (from: 01/14/2014)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person