Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  63480/B

Business name: 
A.K.-Bečková a partneri, s. r. o.
  (from: 02/26/2010 until: 09/12/2016)
Registered seat: 
Prievozská 4 D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 03/08/2016 until: 09/12/2016)
Identification number (IČO): 
36 867 144
  (from: 02/26/2010)
Date of entry: 
02/26/2010
  (from: 02/26/2010)
Person dissolved from: 
6. 9. 2016
  (from: 09/13/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 09/13/2016)
Date of deletion: 
09/13/2016
  (from: 09/13/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/13/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/26/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/26/2010 until: 09/12/2016)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 533/2016, Nz 31087/2016, NCRls 31933/2010 dňa 6.9.2016 o zrušení spoločnosti bez likvidácie formou cezhraničného zlúčenia so spoločnosťou ATLAS TEAM s.r.o., so sídlom Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika, IČO: 050 00 025 , zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne vo vložke č. 94820, oddiel: C ako nástupníckou spoločnosťou. Na základe zmluvy o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 535/2016, NZ 31093/2016, NCRls 31940/2016 zo dňa 6.9.2016 sa obchodná spoločnosť A.K.-Bečková a partneri, s. r. o., Prievozská 4 D, 821 09 Bratislava, IČO: 36 867 144, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 63480/B v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 09/13/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/13/2016)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ATLAS TEAM s.r.o. 050 00 025 ,
Pražákova
1008/69
  (from: 09/13/2016)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person