Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  63530/B

Business name: 
MB Tech, s. r. o.
  (from: 07/25/2014)
MB Vision, s. r. o.
  (from: 02/27/2010 until: 07/24/2014)
Registered seat: 
Jégého 16
Bratislava 821 08
  (from: 07/25/2014)
Jégého 8
Bratislava 821 08
  (from: 06/20/2012 until: 07/24/2014)
Sklabinská 16
Bratislava 831 06
  (from: 02/27/2010 until: 06/19/2012)
Identification number (IČO): 
45 425 124
  (from: 02/27/2010)
Date of entry: 
02/27/2010
  (from: 02/27/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/27/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 02/27/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/27/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/27/2010)
kuriérske služby
  (from: 02/27/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/13/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/13/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/13/2010)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb – vypracovanie stavebnej časti projektu
  (from: 10/13/2010)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/13/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 10/13/2010)
organizačno-technické zabezpečenie seminárov, školení a kongresov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/13/2010)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 10/13/2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/13/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/13/2010)
klampiarstvo
  (from: 06/20/2012)
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (from: 06/20/2012)
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
  (from: 06/20/2012)
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (from: 07/25/2014)
Opravy vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 05/12/2021)
Opravy vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 05/12/2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/19/2022)
Partners: 
Ing. Igor Beneš
Jégého 18074/16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Ing. Michal Moravčík
Sklabinská 16
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 02/27/2010 until: 10/12/2010)
Ing. Igor Beneš
Jégeho 16
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 02/27/2010 until: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Beneš
  (from: 10/13/2010 until: 05/18/2022)
Ing. Igor Beneš
Amount of investment: 6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 05/19/2022)
Ing. Igor Beneš
Amount of investment: 3 000 EUR Paid up: 3 000 EUR
  (from: 02/27/2010 until: 10/12/2010)
Ing. Michal Moravčík
Amount of investment: 3 000 EUR Paid up: 3 000 EUR
  (from: 02/27/2010 until: 10/12/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/12/2021)
konatelia
  (from: 02/27/2010 until: 05/11/2021)
Ing. Igor Beneš
Jégeho 16
Bratislava 821 08
From: 02/27/2010
  (from: 02/27/2010)
Ing. Michal Moravčík
Sklabinská 16
Bratislava 831 06
From: 02/27/2010
  (from: 02/27/2010 until: 10/12/2010)
Ing. Michal Moravčík
Sklabinská 16
Bratislava 831 06
From: 02/27/2010 Until: 10/07/2010
  (from: 10/13/2010 until: 10/12/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/13/2010)
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Ak sú ustanovení dvaja konatelia, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja spolu.
  (from: 02/27/2010 until: 10/12/2010)
Capital: 
6 000 EUR Paid up: 6 000 EUR
  (from: 02/27/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.2.2010 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/27/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.5.2012
  (from: 06/20/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.05.2014 a zo dňa 24.06.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného MB Vision, s. r. o. na nové MB Tech, s. r. o.
  (from: 07/25/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.09.2014.
  (from: 09/18/2014)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person