Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  179/L

Obchodné meno: 
Farma Východná p.d.
  (od: 06.04.2017)
Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á
  (od: 15.04.1991 do: 05.04.2017)
Sídlo: 
465
Východná 032 32
  (od: 23.09.2009)
Východná
  (od: 15.04.1991 do: 22.09.2009)
IČO: 
00 195 812
  (od: 15.04.1991)
Deň zápisu: 
11.02.1959
  (od: 15.04.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 15.04.1991)
Predmet činnosti: 
lesná výroba, spracovanie drevnej hmoty, drevársko-remeselnícke práce a predaj lesných a drevárskych výrobkov
  (od: 08.04.1993)
opravy motorových vozidiel
  (od: 08.04.1993)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 08.04.1993)
obchod s tovarom všetkého druhu okr. viazaných obchod. živností
  (od: 08.04.1993)
obchod s tovarom všetkého tovaru okr. koncesovaných obchod. živností
  (od: 08.04.1993)
vykonávanie zemných a poľnohospod. prác mechanizačnou techn.
  (od: 08.04.1993)
ťažba, manipulácia a približovanie dreva
  (od: 17.04.2003)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 04.02.2010)
predaj hotových, dovezených jedál na priamu konzumáciu
  (od: 04.02.2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 04.02.2010)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 04.02.2010)
výroba mliečnych výrobkov
  (od: 12.07.2011)
kovoobrábanie
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
stolárstvo
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
ubytovacie služby
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
výkup liečivých rastlín pre spracovateľské organizácie
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
zámočníctvo
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
ťažba dolomitného piesku
  (od: 16.01.1995 do: 03.02.2010)
obchod s obuvou a odevami
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
pekáreň
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
nepravidelná verejná osobná hromadná doprava
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
1. Poľnohospodárska výroba 2. Okrem poľnohospodárskej výroby družstvo: - spracováva poľnohospodárske a lesné suroviny, vyrába z nich potravinárske výrobky a drevárske výrobky - vykonáva činnosti a vyrába výrobky slúžiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby - poskytuje práce a služby pre členov a občanov * obchodná činnosť a reštauračná činnosť vrátane bufetového predaja * ubytovanie a stravovanie vo vlastných a užívaných zariadeniach * doprava vlastnými dopravnými pros- triedkami * stolárske práce * stavebno-údržbárske práce 3. Iná hospodárska činnosť: - stavebno-údržbárska činnosť - ťažba lomového kameňa, štrku a piesku - stolárske práce a umelecko-rezbárske práce - výroba učebných pomôcok - strojárska výroba a zámočnícka činnosť - autodoprava - kooperácia s Tatrou Kopřivnice, výroba a predaj náhradných dielov - obchodná a reštauračná činnosť vrátane bufetového predaja - maloobchodná, veľkoobchodná činnosť a obstarávateľská činnosť - zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (od: 15.04.1991 do: 07.04.1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov a zvierat
  (od: 08.04.1993 do: 03.02.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.04.1993)
predstavenstvo
  (od: 15.04.1991 do: 07.04.1993)
Peter Pelach - predseda
464
Východná
Vznik funkcie: 02.04.2007
  (od: 03.02.2015)
Vladimír Kružliak - člen
Žuffova 251/39
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 03.04.2009
  (od: 23.09.2009)
Ing. Ľubomír Kružliak - člen
Zádvorie 662/62
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 03.04.2009
  (od: 23.09.2009)
Pavel Gajdoš - člen
2
Východná 032 32
Vznik funkcie: 03.04.2009
  (od: 23.09.2009)
Adam Bartko - člen
722
Východná
Skončenie funkcie: 27.03.2002
  (od: 16.04.1997 do: 16.05.2002)
Dušan Bartko - člen
18
Východná
Skončenie funkcie: 27.03.2002
  (od: 16.04.1997 do: 16.05.2002)
Ľubomír Bartko - člen
1
Východná
  (od: 16.01.1995 do: 18.03.1997)
Ľubomír Bartko - člen
1
Východná
Skončenie funkcie: 27.03.2002
  (od: 19.03.1997 do: 16.05.2002)
Miroslav Bartko - člen
574
Východná
  (od: 08.04.1993 do: 15.01.1995)
Miroslav Bartko - člen
577
Východná
Vznik funkcie: 27.03.2002
  (od: 17.05.2002 do: 22.09.2009)
Miroslav Bartko - člen
577
Východná
Vznik funkcie: 27.03.2002 Skončenie funkcie: 03.04.2009
  (od: 23.09.2009 do: 22.09.2009)
Mária Bartková - člen
722
Východná
  (od: 16.01.1995 do: 18.03.1997)
Mária Bartková - člen
722
Východná
  (od: 19.03.1997 do: 15.04.1997)
Ing. Ivan Dugát - predseda
25
Ivachnová
  (od: 15.04.1991 do: 02.01.1994)
Anna Farbáková - člen
14
Východná
  (od: 08.04.1993 do: 15.01.1995)
Zuzana Filipová - člen§
520
Východná
  (od: 08.04.1993 do: 02.01.1994)
Pavel Gajdoš - člen
2
Východná
  (od: 16.01.1995 do: 18.03.1997)
Pavel Gajdoš - člen
2
Východná
  (od: 19.03.1997 do: 15.04.1997)
Ing. Jaroslav Gajdoš - člen
503
Východná
Skončenie funkcie: 27.03.2002
  (od: 16.04.1997 do: 16.05.2002)
Pavel Gajdoš - člen
2
Východná
Vznik funkcie: 27.03.2002
  (od: 17.05.2002 do: 22.09.2009)
Pavel Gajdoš - člen
2
Východná
Vznik funkcie: 27.03.2002 Skončenie funkcie: 03.04.2009
  (od: 23.09.2009 do: 22.09.2009)
Ing. Jaroslav Gajdoš - predseda
503
Východná
Vznik funkcie: 18.01.2002
  (od: 17.05.2002 do: 02.02.2015)
Ing. Jaroslav Gajdoš - predseda
503
Východná
Vznik funkcie: 18.01.2002 Skončenie funkcie: 27.09.2014
  (od: 03.02.2015 do: 02.02.2015)
Pavel Greš - člen
243
Východná
  (od: 08.04.1993 do: 15.01.1995)
Milan Greš - člen
380
Východná
  (od: 16.04.1997 do: 22.09.2009)
Milan Greš - člen
380
Východná
Skončenie funkcie: 03.04.2009
  (od: 23.09.2009 do: 22.09.2009)
Vladimír Greš - člen
719
Východná
  (od: 17.05.2002 do: 24.05.2007)
Vladimír Greš - člen
719
Východná
Skončenie funkcie: 23.03.2007
  (od: 25.05.2007 do: 24.05.2007)
Eva Halčinová - člen
421
Východná
  (od: 08.04.1993 do: 15.01.1995)
Ján Hoško - podpredseda
335
Východná
  (od: 15.04.1991 do: 15.01.1995)
Ján Hoško - podpredseda
335
Východná
  (od: 16.01.1995 do: 18.03.1997)
Ján Hoško - podpredseda
335
Východná
  (od: 19.03.1997 do: 24.05.2007)
Ján Hoško - podpredseda
335
Východná
Skončenie funkcie: 23.03.2007
  (od: 25.05.2007 do: 24.05.2007)
Anna Hošková - člen
692
Východná
  (od: 08.04.1993 do: 15.01.1995)
Rudolf Igľár - člen
294
Východná
Vznik funkcie: 27.03.2002
  (od: 17.05.2002 do: 24.05.2007)
Rudolf Igľár - člen
294
Východná
Vznik funkcie: 27.03.2002 Skončenie funkcie: 23.03.2007
  (od: 25.05.2007 do: 24.05.2007)
Martin Jurčo - člen
15
Východná
  (od: 08.04.1993 do: 15.01.1995)
Ján Kokavec - člen
464
Východná
  (od: 08.04.1993 do: 15.01.1995)
JUDr. Michal Kokavec - predseda
Janošková 9
Liptovský Mikuláš
  (od: 03.01.1994 do: 15.01.1995)
JUDr. Michal Kokavec - predseda
Janošková 9
Liptovský Mikuláš
  (od: 16.01.1995 do: 04.05.1995)
Ján Kokavec - člen
464
Východná
  (od: 16.04.1997 do: 22.09.2009)
Ján Kokavec - člen
464
Východná
Skončenie funkcie: 03.04.2009
  (od: 23.09.2009 do: 22.09.2009)
Martin Lehotský - člen
792
Východná
  (od: 08.04.1993 do: 15.01.1995)
Tibor Lechner - člen
519
Východná
  (od: 16.01.1995 do: 18.03.1997)
Tibor Lechner - člen
519
Východná
  (od: 19.03.1997 do: 24.05.2007)
Tibor Lechner - člen
519
Východná
Skončenie funkcie: 23.03.2007
  (od: 25.05.2007 do: 24.05.2007)
Michal Mikuš - člen
354
Východná
  (od: 16.01.1995 do: 18.03.1997)
Michal Mikuš - člen
354
Východná
  (od: 19.03.1997 do: 15.04.1997)
Jaroslav Pelach - člen
519
Východná
  (od: 16.01.1995 do: 18.03.1997)
Jaroslav Pelach - člen
519
Východná
  (od: 19.03.1997 do: 15.04.1997)
Peter Pelach - člen
464
Východná
  (od: 16.01.1995 do: 18.03.1997)
Jaroslav Pelach - člen
519
Východná
Vznik funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.11.2005 do: 24.05.2007)
Jaroslav Pelach - člen
519
Východná
Vznik funkcie: 12.10.2004 Skončenie funkcie: 23.03.2007
  (od: 25.05.2007 do: 24.05.2007)
Peter Pelach - člen
464
Východná
  (od: 19.03.1997 do: 24.05.2007)
Peter Pelach - člen
464
Východná
Skončenie funkcie: 02.04.2007
  (od: 25.05.2007 do: 24.05.2007)
Peter Pelach - podpredseda
464
Východná
Vznik funkcie: 02.04.2007
  (od: 25.05.2007 do: 02.02.2015)
Anna Stanková - člen
355
Východná
  (od: 16.01.1995 do: 18.03.1997)
Anna Stanková - člen
355
Východná
  (od: 19.03.1997 do: 15.04.1997)
Zuzana Stanová - člen
422
Východná
  (od: 03.01.1994 do: 15.01.1995)
Viera Sýkorová - člen
207
Východná
  (od: 08.04.1993 do: 15.01.1995)
Viera Sýkorová - člen
207
Východná
Vznik funkcie: 24.03.2007
  (od: 25.05.2007 do: 22.09.2009)
Viera Sýkorová - člen
207
Východná
Vznik funkcie: 24.03.2007 Skončenie funkcie: 03.04.2009
  (od: 23.09.2009 do: 22.09.2009)
Ján Šípoš - člen
445
Východná
  (od: 08.04.1993 do: 15.01.1995)
Ing. Ľudovít Urbanovský - predseda
Morušová 522/1
Liptovský Mikuláš - Podbreziny
  (od: 05.05.1995 do: 18.03.1997)
Ing. Ľudovít Urbanovský - predseda
Morušová 522/1
Liptovský Mikuláš - Podbreziny
Skončenie funkcie: 18.01.2002
  (od: 19.03.1997 do: 16.05.2002)
Mária Žiaková - člen
546
Východná
  (od: 16.01.1995 do: 18.03.1997)
Mária Žiaková - člen
546
Východná
  (od: 19.03.1997 do: 04.11.2005)
Mária Žiaková - člen
546
Východná
Skončenie funkcie: 12.10.2004
  (od: 05.11.2005 do: 04.11.2005)
Jason Holroyd Whittle - člen
Flat A, G/F, Headland Road 3
Repulse Bay
HongKong
Vznik funkcie: 03.04.2009 Skončenie funkcie: 05.03.2021
  (od: 16.03.2021 do: 15.03.2021)
Jason Holroyd Whittle - člen
Flat A, G/F, Headland Road 3
Repulse Bay
HongKong
Vznik funkcie: 03.04.2009
  (od: 23.09.2009 do: 15.03.2021)
Konanie: 
Za družstvo konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 23.09.2009)
Za družstvo kona navonok predseda alebo podpredseda alebo člen predstavenstva podľa určeného poradia. Ak je predpísaná písomná forma, je potrebný súhlas aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 08.04.1993 do: 22.09.2009)
Za družstvo podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 15.04.1991 do: 07.04.1993)
Kontrolná komisia: 
Milan Sýkora
207
Východná
Vznik funkcie: 24.03.2007
  (od: 25.05.2007)
Martin Brezina
703
Východná
Vznik funkcie: 24.03.2007
  (od: 25.05.2007)
Ľubomír Moravčík
581
Východná
Vznik funkcie: 24.03.2007
  (od: 25.05.2007)
Zapisované základné imanie: 
299 576 EUR
  (od: 05.05.2009)
9 025 000 Sk
  (od: 08.04.1993 do: 04.05.2009)
Základný členský vklad: 
830 EUR pre fyzické osoby
  (od: 05.05.2009)
66 388 EUR pre právnické osoby
  (od: 05.05.2009)
25 000 Sk
  (od: 08.04.1993 do: 24.05.2007)
25 000 Sk pre fyzické osoby
  (od: 25.05.2007 do: 04.05.2009)
20 000 000 Sk pre právnické osoby
  (od: 25.05.2007 do: 04.05.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 11.2.1959. Starý spis: Dr 789 Členská schôdza konaná dňa 21.3.1991 schválila nové stanovy družstva v zmysle zák. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Na členskej schôdzi dňa 21.1.1993 boli schválené stanovy družstva v súlade s ust. zák. č. 513/91 a 42/92 Zb.
  (od: 08.04.1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 18.3.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Dr 789
  (od: 16.01.1995)
Na členskej schôdzi dňa 26. 3. 1997 boli schválené nové stanovy.
  (od: 16.04.1997)
Na členskej schôdzi dňa 17.3.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.10.2000)
Na členskej schôdzi dňa 6.12. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.04.2003)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 11.2.1959. Člen ručí za prípadnú stratu družstva do výšky členských podielov. Základný členský podiel je 10.000 Kčs Členská schôdza konaná dňa 21.3.1991 schválila nové stanovy družstva v zmysle zák.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Staý spis: Dr 789
  (od: 15.04.1991 do: 07.04.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2022
Dátum výpisu:  29.11.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)