Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  71/V

Business name: 
Štátny majetok Veľké Revištia, štátny podnik
  (from: 12/30/1988 until: 03/12/1997)
Registered seat: 
Veľké Revištia
  (from: 12/30/1988 until: 03/12/1997)
Identification number (IČO): 
00 491 730
  (from: 12/30/1988)
Date of entry: 
01/01/1989
  (from: 12/30/1988)
Date of deletion: 
03/13/1997
  (from: 03/13/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 03/13/1997)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/30/1988)
Objects of the company: 
a/ základná činnosť: - poľnohospodárska výroba /rastlinná a živočíšna/ vrátane výroby a služieb slúžiacich jej potrebám alebo súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou b/ ostatná hospodárska činnosť: - kovovýroba a obrábanie kovov - výroba a montáž oblúkových hál - drevovýroba - šitie zvrškov a osobných ochranných pracovných prostriedkov - obchodná činnosť - dopravné značenie ciest - izolatérske a natieračské práce - stavebno-údržbárske a remeselnícke práce - vykonávanie deratizácie, dezinsekcie, dezinfikácie
  (from: 12/30/1988 until: 04/11/1995)
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej výroby za účelom ďalšieho predaja alebo spracovania
  (from: 04/12/1995 until: 03/12/1997)
maloobchod s tovarom pre domácnosť, priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 04/12/1995 until: 03/12/1997)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 09/04/1996 until: 03/12/1997)
riaditeľ
  (from: 12/30/1988 until: 09/03/1996)
Ing. Štefan Čižmár - III. zástupca riaditeľa
Užhorodská 175/17
Michalovce
  (from: 04/12/1995 until: 09/26/1995)
Ing. Bartolomej Dopirak - II.zást. riaditeľa
Komenského 20
Sobrance
  (from: 12/30/1988 until: 09/26/1995)
Ing. Ján Dzurko - riaditeľ š.p.
Nad Laborcom 8
Michalovce 071 01
  (from: 09/27/1995 until: 09/03/1996)
Ing. Michal Janok - riaditeľ
ul. M.Uhra 7
Michalovce
  (from: 12/30/1988 until: 09/26/1995)
Jozef Vaško - I. zástupca riaditeľa
301
Zalužice
  (from: 12/30/1988 until: 03/12/1997)
Ing. Štefan Čižmár - II. zástupca riaditeľa
Užhorodská 175/17
Michalovce
  (from: 09/27/1995 until: 03/12/1997)
Ing. Ladislav Vaľo - riaditeľ
anka Borodáča 3575/8
Michalovce 071 01
  (from: 09/04/1996 until: 03/12/1997)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ Ing. Ladislav Vaľo.
  (from: 09/04/1996 until: 03/12/1997)
Štátny majetok zastupuje a zaň podpisuje v plnom rozsahu riaditeľ š.p., v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa.
  (from: 12/30/1988 until: 09/03/1996)
Ordinary capital: 
248 785 000 Sk
  (from: 12/30/1988 until: 03/12/1997)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: Štátny majetok Veľké Revištia, štátny podnik Sídlo: Veľké Revištia IČO: 00 491 730 ako aj všetky doposiaľ platné zápisy pre jeho zrušenie bez likvidácie dňom 30.9. 1996 rozhodnutím MP SR č. 8474/1996-420 zo dňa 24.9.1996 v súlade s rozhodnutím FNM SR č. 566/1996 zo dňa 12.9.1996 podľa § 11 ods. 1-3 a § 12 zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Majetok, práva a záväzky zrušeného štátneho podniku preberá DONA, s.r.o. Veľké Revištia so sídlom Veľké Revištia č. 160 na základe zmluvy o priamom predaji č. 65/1996 zo dňa 1.10.1996 a časť majetku-meliorácie Slovenský pozemkový fond Deň výmazu: 13.3.97.
  (from: 03/13/1997)
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 9406/1988/1-ORL zo dňa 8.12. 1988, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb.
  (from: 12/30/1988 until: 03/12/1997)
Menovací dekrét MP SR č. 210/1995-210 zo dňa 12.7.1995.
  (from: 09/27/1995 until: 03/12/1997)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person