Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10074/P

Business name: 
J.E.T. a.s.
  (from: 09/02/1999)
Registered seat: 
Nám. Slobody 25
Humenné 066 01
  (from: 09/02/1999)
Identification number (IČO): 
36 455 911
  (from: 06/15/1998)
Date of entry: 
06/15/1998
  (from: 06/15/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/15/1998)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/15/1998)
sprostredkovanie verejných kultúrnych podujatí
  (from: 06/15/1998)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (from: 06/15/1998)
reklamné činnosti
  (from: 06/15/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/15/1998)
forfaiting a factoring
  (from: 06/15/1998)
úprava skla
  (from: 06/15/1998)
výroba ekologických zeolitov pre akvaristiku a kvetinárstvo
  (from: 06/15/1998)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 06/15/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/15/1998)
Ing. Viktor Macko
Laborecká 34
Humenné
  (from: 05/26/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/15/1998)
Capital: 
36 513,31077 EUR
  (from: 07/16/2010)
Shares: 
Number of shares: 8
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 07/16/2010)
Number of shares: 4
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,695944 EUR
  (from: 07/16/2010)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 07/16/2010)
Supervisory board: 
MUDr. Teodor Dadaj
Tyršova 1706/11
Humenné 066 01
From: 07/02/2018
  (from: 08/11/2018)
Štefan Zelinka
Tyršova 1707/6
Humenné 066 01
From: 07/02/2018
  (from: 08/11/2018)
Michal Beňo
18
Čabiny 067 02
From: 07/02/2018
  (from: 08/11/2018)
Other legal facts: 
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 3.6.1999.
  (from: 09/02/1999)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľa spísaným vo forme notárskej zápisnice JUDr. Máriou Kožuškovou, notárkou v Michalovciach zo dňa 15.5.1998 č. N 181/98, NZ 181/98 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v znení zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/15/1998)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 8.12.1999.
  (from: 12/29/1999)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person