Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15675/B

Business name: 
Volvo Group Slovakia, s.r.o.
  (from: 01/01/2014)
Registered seat: 
Diaľničná cesta 9
Senec 903 01
  (from: 01/06/2007)
Identification number (IČO): 
35 729 066
  (from: 09/29/1997)
Date of entry: 
09/29/1997
  (from: 09/29/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/29/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/29/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/29/1997)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 09/29/1997)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/29/1997)
overovanie určených meradiel
  (from: 12/19/2000)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 01/10/2002)
maloobchodný predaj mazív a olejov
  (from: 01/10/2002)
predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
  (from: 01/10/2002)
oprava pneumatík a vyvažovanie kolies
  (from: 01/10/2002)
Partners: 
Volvo Lastvagnar Aktiebolag,
80 Göteborg komun
Göteborg 405 08
Kingdom of Sweden
  (from: 11/19/1998)
Contribution of each member: 
Volvo Lastvagnar Aktiebolag,
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/06/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/10/2002)
Zdenko Mlynčok
Krčulova 1198/1
Brezno 977 01
From: 06/03/2015
  (from: 06/19/2015)
Leonard Toček
Ľudovíta Rajtera 5580/66
Pezinok 902 01
From: 08/16/2016
  (from: 08/27/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti. Ak má Spoločnosť viacero konateľov, Spoločnosť zaväzujú a v jej mene konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 01/10/2002)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Volvo Group Slovakia, s.r.o. - organizačná zložka Renault Trucks
  (from: 01/08/2021)
Registered seat: 
Diaľničná cesta 9
Senec 903 01
  (from: 01/08/2021)
Head: 
Pierre Jean Verge Salamon
Americká 16
Praha 2 120 00
Česká republika
  (from: 01/08/2021)
Scope of business activity: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 01/08/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/08/2021)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 01/08/2021)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/08/2021)
overovanie určených meradiel
  (from: 01/08/2021)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 01/08/2021)
maloobchodný predaj mazív a olejov
  (from: 01/08/2021)
predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
  (from: 01/08/2021)
oprava pneumatík a vyvažovanie kolies
  (from: 01/08/2021)
 
 
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/06/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 160/97, Nz 149/97 zo dňa 14.5.1997 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom. Stary spis: S.r.o. 22700
  (from: 09/29/1997)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 583/98, Nz 570/98 zo dňa 31.7.1998.
  (from: 11/19/1998)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 806/98, Nz 788/98 zo dňa 19.10.1998
  (from: 03/15/1999)
Dodatok č.III. k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice č.N 126/00, Nz 122/00 zo dňa 24.2.2000.
  (from: 12/19/2000)
Notárska zápisnica N 773/01, Nz 735/01 spísaná dňa 24.9.2001 JUDr. Jančatovou, notárskym kandidátom notára JUDr. Macáka, osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírení predmetu činnosti, zmene obchodného mena, odvolaní člena dozornej rady.
  (from: 01/10/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.9.2001 o vymenovaní p. Morten Gamborg Nielsen a p. RNDr. Lorant Šándor do funkcie konateľov týmto dňom a zároveň týmto dňom rozhodol o odvolaní p. Lars-Erik Ingemar Forsbergh z funkcie konateľa spoločnosti. Deň vzniku funkcie konateľa p. František Daneček: 31.7.1998.
  (from: 01/30/2002)
Notárska zápisnica N 922/02, Nz 870/02 spísaná dňa 3.10.2002 JUDr. Ivanom Macákom, notárom, Notársky úrad so sídlom Plynárenská 1, Bratislava, ktorou sa schválila riadna účtovná závierka za rok 2001 a zmena Zakladateľskej listiny spoločnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.11.2002 o vymenovaní členov dozornej rady.
  (from: 01/22/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.2.2003 o odvolaní p. Morten Gamborg Nielsena z funkcie konateľa a o vymenovaní p. Lars Peter Martin Anderssona za nového konateľa spoločnosti.
  (from: 11/13/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.09.2004. Lars Peter Martin Andersson, funkcia konateľa od 21.02.2003 do 15.09.2004.
  (from: 02/15/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.12.2006.
  (from: 01/06/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.08.2007.
  (from: 10/27/2007)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 18.02.2008 v zení Dodatku č. 1. k Rozhodnutiu spoločníka zo dňa 03.04.2008.
  (from: 04/17/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.8.2008, č.k. 33Exre/43/2008, právoplatné dňa 18.9.2008.
  (from: 10/08/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.01.2009.
  (from: 02/06/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.08.2010 v znení dodatkov č.1, č.2 zo dňa 17.08.2010
  (from: 11/06/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2013
  (from: 01/01/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2014
  (from: 09/19/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2014.
  (from: 12/13/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12. 2014.
  (from: 01/22/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.06.2015.
  (from: 06/19/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.08.2016.
  (from: 08/27/2016)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person