Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  352/L

Business name: 
FOLK, spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 02/27/1997)
Registered seat: 
Staničná
Krásno nad Kysucou 023 02
  (from: 10/08/1993)
Identification number (IČO): 
31 560 105
  (from: 03/20/1992)
Date of entry: 
03/20/1992
  (from: 03/20/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/20/1992)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo, výskum trhu
  (from: 03/20/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/20/1992)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 03/20/1992)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (from: 03/20/1992)
veľkoobchod so strojmi, technickými potrebami
  (from: 03/20/1992)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 03/20/1992)
výroba výrobkov z hliníka a železa
  (from: 10/08/1993)
fasády a opláštenia z kovu a dreva kovovýroba - zámočnícke výrobky
  (from: 10/08/1993)
výroba náradia, nástrojov a prístrojov z kovu
  (from: 10/08/1993)
zákazková výroba v oblasti kovo
  (from: 10/08/1993)
prenájom nehnuteľnosti
  (from: 10/08/1993)
montážne práce z vyrobených výrobkov z kovu
  (from: 10/08/1993)
leasing spojený s financovaním
  (from: 01/02/1995)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/02/1995)
Partners: 
Ing. Alojz Štrbák
Sládkovičova 1223/10
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/27/1997)
Ing. Vladislav Šurina
526
Ochodnica
Slovak Republic
  (from: 02/27/1997)
Ing. Zdeněk Sedlák
677
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 02/27/1997)
Contribution of each member: 
Ing. Alojz Štrbák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/27/1997)
Ing. Vladislav Šurina
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/27/1997)
Ing. Zdeněk Sedlák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/27/1997)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/27/1997)
Ing. Zdeněk Sedlák
677
Krásno nad Kysucou
  (from: 02/27/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 02/27/1997)
Capital: 
150 000 Sk
  (from: 10/08/1993)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/23/2012
uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č.k.36-24K 46/97-Kl-491 z 18.10.2012 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti a správca JUDr. Vladimír Herich, Dončova 13, Ružomberok bol zbavený svojej funkcie
  (from: 12/05/2012)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Zdeněk Sedlák
677
Krásno nad Kysucou
From: 04/04/2005
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná menom spoločnosti samostatne.
  (from: 06/08/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou zo dňa 13.3.1992 v zmysle § 105 a nasl. Obchodného zákonníka, zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 03/20/1992)
Na zasadnautí valného zhromaždenia konanom dňa 13.1.1993 bol schválený Dodatok č.l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1377
  (from: 10/08/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.10.1994 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/02/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12. 2. 1997 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o vstupe spoločnosti do likvidácie.
  (from: 02/27/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.7.1997 bolo prejednané odstúpenie likvidátora z funkcie. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.1.1998 bolo prejednané odstúpenie konateľov Ing. Šurinu a Ing. Štrbáka a zároveň bol menovaný likvidátor.
  (from: 03/23/1998)
Uznesením Krajského súdu v Bamskej Bystrici č.k. 36-24K 46/97, 36-24K 314/97 zo dňa 30.11.1998 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd určil JUDr. Jozefa Pikuliaka, Nám. Slobody 58, Čadca.
  (from: 08/23/1999)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36-24 K 46/97 zo dňa 5.10.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.10.2005, súd zbavil funkcie správcu JUDr.Jozefa Pikuliaka, advokáta, Námestie slobody 58, Čadca a ustanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr.Vladimíra Hericha, advokáta, Hurbanova 3, Ružomberok.
  (from: 03/20/2009)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person