Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14961/V

Business name: 
B&K TRADE s.r.o. v likvidácii
  (from: 11/13/2014 until: 11/23/2021)
B&K TRADE s.r.o.
  (from: 05/20/2004 until: 11/12/2014)
Registered seat: 
Jovická cesta 629
Brzotín 049 51
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
36 579 939
  (from: 05/20/2004)
Date of entry: 
05/20/2004
  (from: 05/20/2004)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/20/2004)
Objects of the company: 
služby spojené s rastlinnou výrobou
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
služby v rámci lesníctva
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
spracovanie a konzervovanie zemiakov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba zmrzliny
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba hroznového vína
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba ovocného vína
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
pílenie hobľovanie a impregnovanie dreva
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba dýhy, preglejky, laťovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky a iných panelov a dosiek
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba drevených obalov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba výrobkov z dreva v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba výrobkov z korku, výroba košov a ostatných výrobkov zo slamy, prútia a podobných materiálov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba papiera a lepenky
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
vydávanie kníh
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
vydávanie novín
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba plastov v primárnej forme
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba obalov z plastov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba stavebných prvkov zo sádry
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
odlievanie ľahkých kovov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
odlievanie železa a ocele
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
spracovanie a povrchová úprava kovov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba zámkov a kovania
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba drobných obalov z ľahkých kovov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba drôtených výrobkov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba, opravy ostatných strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
montáž sadrokartónu
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
izolatérstvo
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
izolatérstvo - izolácia rúr
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
omietkárske práce
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
ostatné kompletačné a dokončovacie práce
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadeni s obsluhujúcim personálom
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
predaj motorových vozidiel
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výmena skiel motorových vozidiel
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
maloobchodný predaj pohonných látok
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
veľkoobchod s obrábacími strojmi
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výroba bytových doplnkov z dreva
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
maloobchod s použitým tovarom v predajniach
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
obchod so starožitnosťami
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
zásielkový predaj
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
predaj v stánkoch na trhoch
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
manipulácia s nákladom
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie v oblasti dopravy - Služby dopravných agentúr
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
finančný leasing
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
záložne
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prenájom automobilov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
požičiavanie videokaziet verejnosti
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
priemyselné čistenie
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
upratovacie práce
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
baliace činnosti
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovania a rozmnožovacích služieb)
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
správa trhových miest
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
distribúcia filmov a videozáznamov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
premietanie filmov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
činnosť zábavných parkov a lunaparkov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
služby knižníc poskytované verejnosti
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prevádzka športových zariadení
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
výkopové a zemné práce pri opravách plynovodov
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
Partners: 
František Bačo
Smreková 204
Brzotín 049 51
Slovak Republic
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
Ladislav Kišš
Rudná 5
Rožňava 048 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
František Bačo
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
Ladislav Kišš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
František Bačo
Smreková 204
Brzotín 049 51
From: 05/20/2004
  (from: 05/20/2004 until: 04/21/2005)
František Bačo
Smreková 204
Brzotín 049 51
From: 05/20/2004 Until: 04/08/2005
  (from: 04/22/2005 until: 04/21/2005)
Milan Bodnárik
Smreková 213
Brzotín 049 51
From: 04/08/2005
  (from: 04/22/2005 until: 11/23/2021)
Ladislav Kišš
Rudná 5
Rožňava 048 01
From: 05/20/2004
  (from: 05/20/2004 until: 06/29/2017)
Ladislav Kišš
Rudná 5
Rožňava 048 01
From: 05/20/2004
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/07/2014
  (from: 11/13/2014)
 Liquidators:
Ladislav Kišš
Rudná 5
Rožňava 048 01
From: 11/07/2014
  (from: 11/13/2014 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor za spoločnosť koná samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pridá svoj podpis.
  (from: 11/13/2014 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person