Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  136/V

Obchodné meno: 
Východoslovenské tehelne, štátny podnik-v likvidácii
  (od: 03.11.1995 do: 07.07.2005)
Východoslovenské tehelne, štátny podnik
  (od: 01.07.1989 do: 02.11.1995)
Sídlo: 
Košice
  (od: 01.07.1989 do: 07.07.2005)
IČO: 
00 015 369
  (od: 01.07.1989)
Deň zápisu: 
01.07.1989
  (od: 01.07.1989)
Deň výmazu: 
08.07.2005
  (od: 08.07.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 08.07.2005)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.07.1989)
Predmet činnosti: 
Základný predmetom činnosti podniku je účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti výroby a odbytu
  (od: 01.07.1989 do: 13.07.1993)
. tehliarskych pálených výrobkov
  (od: 01.07.1989 do: 13.07.1993)
. stavebných dielcov keramickej prefabrikácie a vybraných betonárskych výrobkov
  (od: 01.07.1989 do: 13.07.1993)
. doplnkových výrobkov z keramických a tehliarskych surovín
  (od: 01.07.1989 do: 13.07.1993)
V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie výrobné a nevýrobné činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, predovšetkým pre stavebníctvo, pokiaľ tým nenaruší plnenie záväzných výstupov štátneho plánu a plnenie hospodárskych záväzkov
  (od: 01.07.1989 do: 13.07.1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenia udeleného FMZO registračné číslo 108 001810 zo dňa 10.9.1990
  (od: 01.07.1989 do: 13.07.1993)
výroba tehliarskych pálených výrobkov, stavebných dielcov a keramických prefabrikácie
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
výroba betonárskych výrobkov
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
elektroinštalaterstvo
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov, výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
oprava motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
strojárska výroba všeobecná, výroba náhradných dielov
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
obchodná činnosť-nákup a predaj potravinárskeho tovaru, tabakových výrobkov a nealkoholických nápojov
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
pohostinská činnosť formou závodného stravovania
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
cestná nákladná doprava
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 03.11.1995 do: 07.07.2005)
riaditeľ
  (od: 15.03.1995 do: 02.11.1995)
Ing. Štefan Čečetka - riaditeľ
Matúškova 6
Košice
  (od: 14.07.1993 do: 26.10.1993)
Ing. Štefan Čečetka - riaditeľ š.p.
  (od: 01.07.1989 do: 13.07.1993)
Ing. Daniel Janík - zástupca riaditeľa
127
Kendice
  (od: 01.07.1989 do: 14.03.1995)
Jozef Klimko - zástupca riaditeľa
127
Kendice
  (od: 14.07.1993 do: 03.08.1994)
Ing. Jozef Kuca
Hodonínska 25
Košice
  (od: 12.07.1995 do: 02.11.1995)
Ing. Štefan Molnár
Titogradská 7
Košice
  (od: 15.03.1995 do: 11.07.1995)
Ing. Štefan Molnár - riaditeľ podniku
Titogradská 7
Košice
  (od: 27.10.1993 do: 14.03.1995)
Helena Pirošková - I. zástupca riaditeľa podniku
Čordákova 44
Košice
  (od: 04.08.1994 do: 14.03.1995)
Ing. Helena Slosarčíková - II. zástupca riaditeľa podniku
Zombova 27
Košice
  (od: 04.08.1994 do: 14.03.1995)
Zastupovanie: 
Za štátny podnik v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (od: 03.11.1995 do: 07.07.2005)
Za štátny podnik koná a podpisuje riaditeľ.
  (od: 15.03.1995 do: 02.11.1995)
Za štátny podnik v plnom rozsahu koná a podpisuje riaditeľ štátneho podniku. V čase jeho neprítomnosti podpisuje za štátny podnik I. zástupca riaditeľa podniku.
  (od: 04.08.1994 do: 14.03.1995)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje riaditeľ štátneho podniku, v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa.
  (od: 01.07.1989 do: 03.08.1994)
Odštepný závod: 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice odštepný závod Revúca
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Sídlo: 
Revúca
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Drienovská Nová Ves
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Sídlo: 
Drienovská Nová Ves
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice odštepný závod Humenné
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Sídlo: 
Humenné
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Sabinov
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Sídlo: 
Sabinov
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Spišská Nová Ves I.
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Sídlo: 
Spišská Nová Ves
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Spišské Podhradie
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Sídlo: 
Spišské Podhradie
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod-Závod pomocných prevádzok
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Sídlo: 
Košice
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Vedúci: 
Jozef Štraus
Fábryho 24
Košice
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Jedáleň Tehliar
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Sídlo: 
Štúrova 11
Košice
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Strojex
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Sídlo: 
Štúrova 11
Košice
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice odštepný závod Jasov
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Sídlo: 
Jasov
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
Vedúci: 
Ondrej Daduľák
Lidické nám. č. 8
Košice
  (od: 28.03.1994 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Vranov nad Topľou
  (od: 03.06.1994 do: 03.08.1994)
Sídlo: 
Vranov nad Topľou
  (od: 03.06.1994 do: 03.08.1994)
Vedúci: 
Miron Kocan
170
Sečovská Polianka
  (od: 03.06.1994 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
- Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Vranov nad Topľou
  (od: 28.03.1994 do: 02.06.1994)
Sídlo: 
Vranov nad Topľou
  (od: 28.03.1994 do: 02.06.1994)
 
 
Názov: 
1. Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice odštepný závod Revúca
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Sídlo: 
Revúca
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Vedúci: 
Milan Zdravecký
  (od: 01.07.1989 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
2. Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Drienovská Nová Ves
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Sídlo: 
Drienovská Nová Ves
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Vedúci: 
Jozef Klimko
  (od: 01.07.1989 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
3. Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice odštepný závod Humenné
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Sídlo: 
Humenné
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Vedúci: 
Ján Šiška
  (od: 01.07.1989 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
4. Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Sabinov
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Sídlo: 
Sabinov
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Vedúci: 
Stanislav Lánik
  (od: 01.07.1989 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
5. Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Spišská Nová Ves I.
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Sídlo: 
Spišská Nová Ves
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Vedúci: 
Valent Stolárik
  (od: 01.07.1989 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
6. Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Spišské Podhradie
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Sídlo: 
Spišské Podhradie
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Vedúci: 
Július Neviďanský
  (od: 01.07.1989 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
7. Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Vranov nad Topľou
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Sídlo: 
Vranov nad Topľou
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Vedúci: 
Štefan Šotter
  (od: 01.07.1989 do: 02.06.1994)
 
 
Názov: 
8. Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod-Závod pomocných prevádzok
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Sídlo: 
Košice
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Vedúci: 
Michal Macák
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
 
 
Názov: 
11.Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Jedáleň Tehliar
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Sídlo: 
Štúrova 11
Košice
  (od: 01.07.1989 do: 27.03.1994)
Vedúci: 
Zdenka Jurčáková
  (od: 01.07.1989 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
9. Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Strojex
  (od: 03.08.1992 do: 27.03.1994)
Sídlo: 
Štúrova 11
Košice
  (od: 03.08.1992 do: 27.03.1994)
Vedúci: 
Ing. František Šimoňák
Považská 3
Košice
  (od: 03.08.1992 do: 03.08.1994)
 
 
Názov: 
10.Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod TEHELKILN
  (od: 01.07.1989 do: 13.07.1993)
Sídlo: 
Štúrova 11
Košice
  (od: 01.07.1989 do: 13.07.1993)
Vedúci: 
Ing. Vlastimil Koneval
  (od: 01.07.1989 do: 13.07.1993)
 
 
Názov: 
9. Východoslovenské tehelne, štátny podnik Košice, odštepný závod Strojex
  (od: 01.07.1989 do: 02.08.1992)
Sídlo: 
Štúrova 11
Košice
  (od: 01.07.1989 do: 02.08.1992)
Vedúci: 
Ing. Karol Dobranský
  (od: 01.07.1989 do: 02.08.1992)
 
 
Kmeňové imanie: 
202 406 000 Sk
  (od: 01.07.1989 do: 07.07.2005)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 3.5.2017
  (od: 22.06.2018)
Dátum vstupu do likvidácie: 1.10.1995
  (od: 03.11.1997 do: 21.06.2018)
Dátum vstupu do likvidácie: 1.10.1995
  (od: 03.11.1995 do: 02.11.1997)
 Likvidátor:
JUDr. Jozef Vaško, značka S1021
Szakkayho 1
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.05.2017 Skončenie funkcie: 08.07.2005
  (od: 22.06.2018)
 Likvidátor:
Ing. Jozef Kuca
Hodonínska 25
Košice
  (od: 03.11.1995 do: 21.06.2018)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (od: 22.06.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Pš vo vložke číslo 136/V pri: Obchodné meno: Východoslovenské tehelne, štátny podnik - v likvidácii, Košice Sídlo: Košice IČO: 00 015 369 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 2K 620/95 zo dňa 8.2.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.3.2005, o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia podľa ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (od: 08.07.2005)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 33Cbr/43/2017-15 zo dňa 2.5.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.5.2017 nariadil dodatočnú likvidáciu majetku obchodnej spoločnosti Východoslovenské tehelne, štátny podnik v likvidácii a za likvidátora spoločnosti menoval JUDr. Jozefa Vaška.
  (od: 22.06.2018)
Štátny podnik bol zriadený zakladacou listinounou Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR v Bratislave, č. 332/Zá-223/1989 zo dňa 12.6.1989, podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.
  (od: 01.07.1989 do: 07.07.2005)
Zmeny v zápise boli vykonané podľa ust. § 768 zák.č. 513/91 Zb. a dodatku č.3 k organizačnému poriadku š.p. zo dňa 4.1.1993.
  (od: 14.07.1993 do: 07.07.2005)
Poverovací dekrét č. 100/6323/93 - 250/2917 zo dňa 30.9.1993 vydaný ministerstvom hospodárstva SR.
  (od: 27.10.1993 do: 07.07.2005)
Dodatok č. 8/94 k organizačnému poriadku š.p. zo dňa 6.7.1994.
  (od: 04.08.1994 do: 07.07.2005)
Menovací dekrét MV a VP SR č. 228/M-95 zo dňa 25.5.1995.
  (od: 12.07.1995 do: 07.07.2005)
Rozhodnutie MV a VP SR č. 900/M-1995 zo dňa 18.9.1995 o zrušení š.p. likvidáciou. Vstup štátneho podniku do likvidácie dňa 1.10.1995. Zápis vstupu štátneho podniku do likvidácie v obchodnom registri dňa 3.11.1995.
  (od: 03.11.1995 do: 07.07.2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením číslo K 620/95-23 zo dňa 28.10.1997 vyhlásil konkurz na majetok dĺžnika: Východoslovenské tehelne Košice, š.p. v likvidácii, Trolejbusová č. 2, Košice, IČO: 00 015 369 a ustanovil spávcu podstaty JUDr. Jozefa Vaška, advokáta so sídlom v Košiciach, na ul. Szakkayho č. 1.
  (od: 03.11.1997 do: 07.07.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)