Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1853/R

Business name: 
TPX spol. s.r.o. " v likvidácii "
  (from: 09/30/1993)
Registered seat: 
Rozkvet 2019/41
Považská Bystrica 017 01
  (from: 11/19/1991)
Identification number (IČO): 
30 224 772
  (from: 11/19/1991)
Date of entry: 
11/19/1991
  (from: 11/19/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/19/1991)
Objects of the company: 
montáž, oprava a údržba strojov a strojných zariadení
  (from: 11/19/1991)
obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agre- gátmi, doplnkami a príslušenstvom
  (from: 11/19/1991)
odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti polygrafie
  (from: 11/19/1991)
návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
  (from: 11/19/1991)
zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie.
  (from: 11/19/1991)
Partners: 
Viera C a p á k o v á
Rozkvet 2019/41-12
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1992)
Jaroslav H l a v a t ý
Zákvašov 1521/30-10
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1992)
Jana M i c h a l c o v á
Zákvašov 1518/50-12
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/09/1992)
Karol M o r a v a n s k ý
Partizánska 963
Bytča
Slovak Republic
  (from: 07/09/1992)
Contribution of each member: 
Viera C a p á k o v á
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/09/1992)
Jaroslav H l a v a t ý
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/09/1992)
Jana M i c h a l c o v á
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/09/1992)
Karol M o r a v a n s k ý
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/09/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/19/1991)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Viera Capáková
Rozkvet 2019/41-12
Považská Bystrica 017 01
  (from: 12/09/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 09/30/1993)
Other legal facts: 
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 13.4.1992 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 734
  (from: 07/09/1992)
Spoločníci na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 5.2.1993 rozhodli o zrušení spoločnosti likvidáciou dňom 5.2.1993. Stary spis: S.r.o. 734
  (from: 09/30/1993)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person