Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  64537/B

Business name: 
1Mlyn, s. r. o.
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Registered seat: 
Námestie 4. apríla 1
Marianka 900 33
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Identification number (IČO): 
45 511 373
  (from: 04/16/2010)
Date of entry: 
04/16/2010
  (from: 04/16/2010)
Person dissolved from: 
27.1.2015
  (from: 02/25/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 02/25/2015)
Date of deletion: 
02/25/2015
  (from: 02/25/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/25/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/16/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach do 10 lôžok
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
administratívne služby
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Partners: 
Ing. Radovan Lahoda
Lesná 20
Marianka 900 33
Slovak Republic
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Ing. Dušan Makovický
Lesná 16
Marianka 900 33
Slovak Republic
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Ing. Dagmar Svrbická
Rázusovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Radovan Lahoda
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 1 700 EUR
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Ing. Dušan Makovický
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 1 700 EUR
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Ing. Dagmar Svrbická
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 1 700 EUR
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Ing. Radovan Lahoda
Lesná 20
Marianka 900 33
From: 04/16/2010
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Ing. Dušan Makovický
Lesná 16
Marianka 900 33
From: 04/16/2010
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Ing. Dagmar Svrbická
Rázusovo nábrežie 4
Bratislava 811 02
From: 04/16/2010
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Capital: 
5 100 EUR Paid up: 5 100 EUR
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 86/2015, Nz 2503/2015 zo dňa 27.01.2015 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti 1Mlyn, s. r. o. bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou 2Mlyn, a.s ako nástupníckou spoločnosťou, ktorá preberá imanie, všetky, práva povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.01.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 88/2015, Nz 2570/2015, NCRls 2646/2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť 1Mlyn, s. r. o., so sídlom Námestie 4. apríla 1, 900 33 Marianka, IČO: 45 511 373, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 64537/B.
  (from: 02/25/2015)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.03.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 04/16/2010 until: 02/24/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/25/2015)
Legal successor: 
2Mlyn, a.s.
Námestie 4. apríla 61/1
Marianka 900 33
  (from: 02/25/2015)
Date of updating data in databases:  06/05/2023
Date of extract :  06/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person