Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5025/B

Obchodné meno: 
Finportal, a. s.
  (od: 29.04.2010)
Sídlo: 
Pribinova 4
Bratislava 811 09
  (od: 22.05.2013)
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (od: 15.07.2010 do: 21.05.2013)
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (od: 29.04.2010 do: 14.07.2010)
IČO: 
45 469 156
  (od: 29.04.2010)
Deň zápisu: 
29.04.2010
  (od: 29.04.2010)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.2010)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 29.04.2010)
sprostredkovateľská činnoť v oblasti obchodu
  (od: 29.04.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 29.04.2010)
počítačové služby
  (od: 29.04.2010)
služby súvisiace s počítačovým spracúvaním údajov
  (od: 29.04.2010)
vydavateľská činnosť
  (od: 29.04.2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 29.04.2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 29.04.2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 29.04.2010)
reklamné a marketingové služby
  (od: 29.04.2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 29.04.2010)
administratívne služby
  (od: 29.04.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 29.04.2010)
vedenie účtovníctva
  (od: 29.04.2010)
faktoring a forfaiting
  (od: 29.04.2010)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. prijímania vkladov, 4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 5. doplnkového dôchodkového sporenia, 6. starobného dôchodkového sporenia
  (od: 29.03.2014)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 16.12.2020)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovania úverov
  (od: 15.07.2010 do: 28.03.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.04.2010)
Ing. Rudolf Adam - Predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 21.12.2021
  (od: 22.01.2022)
Ladislav Batík , M.B.A. - Podpredseda predstavenstva
Pod Bôrikom 6920/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 02.04.2022
  (od: 18.05.2022)
Ing. Michal Greguš - Podpredseda predstavenstva
Jazdecká 375/5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 16.06.2023
  (od: 28.06.2023)
Ing. Rudolf Adam - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 06.09.2017
  (od: 06.10.2017 do: 21.01.2022)
Ing. Rudolf Adam - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 06.09.2017 Skončenie funkcie: 20.12.2021
  (od: 22.01.2022 do: 21.01.2022)
Ing. Rudolf Adam - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava - Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 18.10.2012 do: 05.10.2017)
Ing. Rudolf Adam - predseda predstavenstva
Laténska 26
Bratislava - Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 06.09.2017
  (od: 06.10.2017 do: 05.10.2017)
Ing. Mgr. Martina Klačmanová - člen predstavenstva
Gazdovský rad 49
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 06.09.2017
  (od: 06.10.2017 do: 30.03.2020)
Ing. Mgr. Martina Klačmanová - člen predstavenstva
Gazdovský rad 49
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 06.09.2017 Skončenie funkcie: 10.01.2020
  (od: 31.03.2020 do: 30.03.2020)
Ing. Adrián Luteran - člen predstavenstva
Kutnohorská 2111/1
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 06.09.2017
  (od: 06.10.2017 do: 30.03.2020)
Ing. Adrián Luteran - člen predstavenstva
Kutnohorská 2111/1
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 06.09.2017 Skončenie funkcie: 10.01.2020
  (od: 31.03.2020 do: 30.03.2020)
Ondrej Matvija - člen predstavenstva
Attidova 1462/11
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 18.10.2012 do: 05.10.2017)
Ondrej Matvija - člen predstavenstva
Attidova 1462/11
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 06.09.2017
  (od: 06.10.2017 do: 05.10.2017)
Mgr. Alexander Sütö - člen predstavenstva
Pri Jazere 1230/6
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 31.10.2012 do: 28.03.2014)
Mgr. Alexander Sütö - člen predstavenstva
Pri Jazere 1230/6
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 25.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 28.03.2014)
Mgr. Alexander Sütö - predseda predstavenstva
Česká 36
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 29.04.2010 do: 17.10.2012)
Mgr. Alexander Sütö - predseda predstavenstva
Česká 36
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.04.2010 Skončenie funkcie: 26.09.2012
  (od: 18.10.2012 do: 17.10.2012)
Ing. Andrej Svrček - podpredseda predstavenstva
Na varte 13200/2C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 11.01.2020
  (od: 31.03.2020 do: 17.05.2022)
Ing. Andrej Svrček - podpredseda predstavenstva
Na varte 13200/2C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 11.01.2020 Skončenie funkcie: 01.04.2022
  (od: 18.05.2022 do: 17.05.2022)
Mgr. Peter Holotňák - Podpredseda predstavenstva
Strapcová 10304/9
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 02.04.2022 Skončenie funkcie: 15.06.2023
  (od: 28.06.2023 do: 27.06.2023)
Mgr. Peter Holotňák - Podpredseda predstavenstva
Strapcová 10304/9
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 02.04.2022
  (od: 18.05.2022 do: 27.06.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, s výnimkou záležitostí: a) ktorých hodnotu bude možné finančne určiť a zároveň ktorých hodnota bude počas 12 (slovom: dvanástich) mesiacov nižšia ako 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc eur) bez DPH kumulatívne v jednej veci (hoci aj uhrádzanej v postupných splátkach) a/alebo b) ktoré sú právnymi úkonmi uvedenými v zákone 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo inom zákone, ktorý nahradí tento zákon, pri ktorých je oprávnený konať samostatne predseda predstavenstva.
  (od: 31.03.2020)
V mene spoločnosti je oprávnený konať vždy predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.
  (od: 16.12.2015 do: 30.03.2020)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne a za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja svoje podpisy.
  (od: 31.10.2012 do: 15.12.2015)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne a za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii priproja svoje podpisy.
  (od: 18.10.2012 do: 30.10.2012)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis.
  (od: 29.04.2010 do: 17.10.2012)
Základné imanie: 
100 000 EUR Rozsah splatenia: 100 000 EUR
  (od: 14.04.2015)
30 000 EUR Rozsah splatenia: 30 000 EUR
  (od: 29.04.2010 do: 13.04.2015)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov v zmysle čl. IV bod 4 Stanov spoločnosti.
  (od: 14.04.2015)
Počet: 30
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov v zmysle čl. IV bod 4 Stanov spoločnosti.
  (od: 29.04.2010 do: 13.04.2015)
Dozorná rada: 
PhDr. Peter Jurecký
Sokolská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 11.01.2020
  (od: 31.03.2020)
Ing. Peter Brudňák
V záhradách 2028/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 02.04.2022
  (od: 18.05.2022)
Ing. Peter Jung
Jura Hronca 3126/17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 02.04.2022
  (od: 19.11.2022)
Ing. Peter Šterbák
Komárovská 9/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 02.04.2022
  (od: 18.05.2022)
Mgr. Martin Višňovský
Tibenského 10777/10
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 02.04.2022
  (od: 18.05.2022)
Ing. Mgr. Martina Klačmanová
Gazdovský rad 49
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 05.08.2022
  (od: 29.09.2022)
Ing. Eva Adamová
Palackého 22
Bratislava- Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 25.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 05.10.2017)
Ing. Eva Adamová
Palackého 22
Bratislava- Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 25.03.2014 Skončenie funkcie: 06.09.2017
  (od: 06.10.2017 do: 05.10.2017)
Tomáš Bartončík
Metelkova 1851
Kuřim 664 34
Česká republika
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 18.10.2012 do: 28.03.2014)
Tomáš Bartončík
Metelkova 1851
Kuřim 664 34
Česká republika
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 25.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 28.03.2014)
Natália Bucková
Školská 852/16
Drahovce 922 41
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 29.04.2010 do: 07.09.2011)
Natália Bucková
Školská 852/16
Drahovce 922 41
Vznik funkcie: 29.04.2010 Skončenie funkcie: 18.08.2011
  (od: 08.09.2011 do: 07.09.2011)
Zuzana Drobná
Lipová 1077/105
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 06.09.2017
  (od: 06.10.2017 do: 30.03.2020)
Zuzana Drobná
Lipová 1077/105
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 06.09.2017 Skončenie funkcie: 10.01.2020
  (od: 31.03.2020 do: 30.03.2020)
Ing. Juraj Dvořák
Bradáčova 6
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 02
Vznik funkcie: 11.01.2020
  (od: 31.03.2020 do: 17.05.2022)
Ing. Juraj Dvořák
Bradáčova 6
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 02
Vznik funkcie: 11.01.2020 Skončenie funkcie: 01.04.2022
  (od: 18.05.2022 do: 17.05.2022)
Katarína Faktorová
Moldavská 109/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 06.09.2017
  (od: 06.10.2017 do: 30.03.2020)
Katarína Faktorová
Moldavská 109/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 06.09.2017 Skončenie funkcie: 10.01.2020
  (od: 31.03.2020 do: 30.03.2020)
Ing. Peter Farkaš
Kataríny Brúderovej 10482/42
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 11.01.2020
  (od: 31.03.2020 do: 28.09.2022)
Ing. Peter Farkaš
Kataríny Brúderovej 10482/42
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 11.01.2020 Skončenie funkcie: 04.08.2022
  (od: 29.09.2022 do: 28.09.2022)
Mgr. Jela Hettešová
Majakovského 4485/1
Martin 036 01
Vznik funkcie: 25.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 29.02.2016)
Mgr. Jela Hettešová
Majakovského 4485/1
Martin 036 01
Vznik funkcie: 25.03.2014 Skončenie funkcie: 25.01.2016
  (od: 01.03.2016 do: 29.02.2016)
PhDr. Peter Jurecký
Sokolská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 25.01.2016
  (od: 01.03.2016 do: 30.03.2020)
PhDr. Peter Jurecký
Sokolská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 25.01.2016 Skončenie funkcie: 10.01.2020
  (od: 31.03.2020 do: 30.03.2020)
Mgr. Lucia Matvija
Jasuschova 1247/6
Košice 040 23
Vznik funkcie: 25.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 05.10.2017)
Mgr. Lucia Matvija
Jasuschova 1247/6
Košice 040 23
Vznik funkcie: 25.03.2014 Skončenie funkcie: 06.09.2017
  (od: 06.10.2017 do: 05.10.2017)
Dušan Prvý
Janotova 10
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 29.04.2010 do: 17.10.2012)
Dušan Prvý
Janotova 10
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 29.04.2010 Skončenie funkcie: 26.09.2012
  (od: 18.10.2012 do: 17.10.2012)
Ivana Sütöová
Masarykova 100
Michalovce 010 08
Vznik funkcie: 18.08.2011
  (od: 08.09.2011 do: 17.10.2012)
Ivana Sütöová
Masarykova 100
Michalovce 010 08
Vznik funkcie: 18.08.2011 Skončenie funkcie: 26.09.2012
  (od: 18.10.2012 do: 17.10.2012)
Ivana Sütöová
Pri Jazere 1230/6
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 18.10.2012 do: 28.03.2014)
Ivana Sütöová
Pri Jazere 1230/6
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 25.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 28.03.2014)
Andrea Urbanovská
Lysákova 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 29.04.2010 do: 17.10.2012)
Andrea Urbanovská
Lysákova 10
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.04.2010 Skončenie funkcie: 26.09.2012
  (od: 18.10.2012 do: 17.10.2012)
Adolf Vlk
Jasanová 336/2
Prostějov - Domamyslice 796 04
Česká republika
Vznik funkcie: 26.09.2012
  (od: 18.10.2012 do: 28.03.2014)
Adolf Vlk
Jasanová 336/2
Prostějov - Domamyslice 796 04
Česká republika
Vznik funkcie: 26.09.2012 Skončenie funkcie: 25.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 28.03.2014)
Ing. Peter Jung
Gallayova 29
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 02.04.2022
  (od: 18.05.2022 do: 18.11.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 9.3.2010 do notárskej zápisnice N 47/2010, Nz 7833/2010 NCRls 7972/2010 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 29.04.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2010 v znení opravnej doložky. (N 89/2010, Nz 21558/2010).
  (od: 15.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2011.
  (od: 08.09.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 225/2013, Nz 14929/2013, NCRls 15242/2013 zo dňa 06.05.2013.
  (od: 22.05.2013)
Notárska zápisnica č. N 183/2014, Nz 11585/2014, NCRls 11802/2014 zo dňa 25.03.2014.
  (od: 29.03.2014)
Notárska zápisnica N 47/2015, Nz 11010/2015, NCRls 11274/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2015.
  (od: 14.04.2015)
Notárska zápisnica č. N 455/2015, Nz 52521/2015, NCRls 53465/2015 zo dňa 09.12.2015.
  (od: 16.12.2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2016.
  (od: 01.03.2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2016
  (od: 05.11.2016)
Zmluva o zlúčení spoločností vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.10.2016
  (od: 05.11.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 05.11.2016)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Finportal FS, s. r. o.
Pribinova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (od: 05.11.2016)
Intechon s. r. o.
Pribinova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (od: 26.11.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  28.09.2023
Dátum výpisu:  30.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)