Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  219/P

Business name: 
TVAROŽANKA, bytové družstvo Kežmarok
  (from: 04/11/1991 until: 03/31/2017)
Registered seat: 
gen. Štefánika 7
Kežmarok 060 01
  (from: 06/21/1993 until: 03/31/2017)
Leninov riadok 7
Kežmarok
  (from: 04/11/1991 until: 06/20/1993)
Identification number (IČO): 
00 617 598
  (from: 04/11/1991)
Date of entry: 
04/11/1991
  (from: 04/11/1991)
Date of deletion: 
04/01/2017
  (from: 04/01/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/01/2017)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/11/1991)
Objects of the company: 
organizovanie a zabezpečenie prevádzky bytových a nebytových objektov a zabezpečenie služieb spojených s bývaním
  (from: 04/11/1991 until: 06/20/1993)
zabezpečovanie prevádzky bytových a nebytových priestorov a služieb spojených s bývaním pre členov družstva
  (from: 06/21/1993 until: 03/31/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/21/1993 until: 03/31/2017)
Viera Artymenková - člen
gen. Štefánika 46
Kežmarok
  (from: 06/21/1993 until: 03/31/2017)
Ernest Chritz - člen
gen. Štefánika 11
Kežmarok
  (from: 06/21/1993 until: 03/31/2017)
Bohuš K o l k u s - predseda
  (from: 04/11/1991 until: 06/20/1993)
Viera Klusová - člen
gen. Štefánika 5
Kežmarok
  (from: 06/21/1993 until: 03/31/2017)
Bohuš Kolkus - predseda
gen. Štefánika 7
Kežmarok
  (from: 06/21/1993 until: 03/31/2017)
Branislav Uhrin - člen
gen. Štefánika 7
Kežmarok
  (from: 06/21/1993 until: 03/31/2017)
Štefan Záhradník - člen
gen. Štefánika 43
Kežmarok
  (from: 06/21/1993 until: 03/31/2017)
Acting: 
Za družstvo koná a podpisuje predseda alebo iný člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/21/1993 until: 03/31/2017)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti podpisuje predseda družstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/11/1991 until: 06/20/1993)
Registered capital: 
1 659,7 EUR
  (from: 01/19/2011 until: 03/31/2017)
50 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 01/18/2011)
Basic member contribution: 
650 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 01/18/2011)
21,58 EUR
  (from: 01/19/2011 until: 03/31/2017)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 25.2.1991 na základe zákona č.176/90 Zb.o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve. Zmeny v zápise boli vykonané na základe zmien stanov schválených členskou schôdzou dňa 10.1.1993 podľa zák.č. 42/92 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 932
  (from: 06/21/1993 until: 03/31/2017)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 25.2.1991 na základe zákona č.176/90 Zb.o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve. Členský podiel: 5.000,- Kčs Stary spis: Dr 932 Člen ručí za stratu v hospodárení družstva do výšky 500,- Kčs.
  (from: 04/11/1991 until: 06/20/1993)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person