Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  19/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej
  (od: 01.01.1973)
Sídlo: 
Družstevná 138/2
Dolná Krupá 919 65
  (od: 21.06.2007)
Dolná Krupá
  (od: 01.01.1973 do: 20.06.2007)
IČO: 
00 207 691
  (od: 01.01.1973)
Deň zápisu: 
01.01.1973
  (od: 01.01.1973)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.01.1973)
Predmet podnikania (činnosti): 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 14.07.1993)
cestná motorová doprava
  (od: 14.07.1993)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených predstavenstvom družstva
  (od: 14.07.1993)
spravovanie vlastného a prenajatého majetku, ktorý získali oprávnené osoby pri transormácii družstva
  (od: 14.07.1993)
umožnenie podnikania formou prenájmu na spravovanom majetku členom družstva a ostatným osobám
  (od: 14.07.1993)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 31.07.2018)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 28.12.2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 28.12.2018)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
  (od: 07.06.2019)
hromadná nepravidelná preprava osôb
  (od: 15.06.1994 do: 01.06.2012)
výrobné - remeselné živnosti
  (od: 14.07.1993 do: 01.06.2012)
zámočníctvo
  (od: 14.07.1993 do: 01.06.2012)
murárstvo
  (od: 14.07.1993 do: 01.06.2012)
maloobchod- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 14.07.1993 do: 01.06.2012)
1.Hlavným predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska výroba.
  (od: 01.01.1973 do: 13.07.1993)
2.Družstvo môže vykonávať potravinársku výrobu,ďalšie hospodárske a iné činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (od: 01.01.1973 do: 13.07.1993)
3.Činnosť,na ktorú je potrebné povolenie podľa zvláštnych predpisov,môže družstvo vykonávať len s týmto povolením.
  (od: 01.01.1973 do: 13.07.1993)
4.Družstvo vykonáva i spoločenskú činnosť, ktorá sleduje hlavne starostlivosť o členov v oblasti sociálneho rozvoja a pracovných podmienok,vzdelávacej a kultúrno-výchovnej činnosti.
  (od: 01.01.1973 do: 13.07.1993)
5.Družstvo je pri svojej hospodárskej a sociálnej činnosti povinné čo najúčinejšie chrániť životné a prírodné prostredie pred škodlivými vplyvmi,ktoré sú jeho činnosťou vyvolané a najmä dbať o to,aby neohrozovalo zdravie občanov.Z vlastných zdrojov financuje a uskutočňuje opatrenia k tvorbe a ochrane všetkých zložiek životného a prírodného prostredia,ohrozovaných jehočinnosťou. Družstvo je povinné budovať zaria- denia na ochranu životného a prírodného prostredia,uvádzať tieto zariadenia do prevádzky spoločne s príslušným výrobným alebo nevýrobným zariadením a trvale zaisťovať ich plynulý a učinný chod.
  (od: 01.01.1973 do: 13.07.1993)
Štatutárny orgán: 
predseda
  (od: 01.09.2022)
predstavenstvo
  (od: 02.06.2022 do: 31.08.2022)
predseda
  (od: 13.07.2017 do: 01.06.2022)
predstavenstvo
  (od: 14.07.1993 do: 12.07.2017)
predstavenstvo
  (od: 01.01.1973 do: 13.07.1993)
Bc. Emil Macho - Predseda predstavenstva
Ul. Titusa Zemana 9890/10
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 22.05.2022
  (od: 02.06.2022)
Ing. Pavol Adamovič - člen
Nám. Sv. Vendelína 368/4
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 02.06.2009)
Ing. Pavol Adamovič - člen
Nám. Sv. Vendelína 368/4
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 13.02.2009
  (od: 03.06.2009 do: 02.06.2009)
Veronika Anettová - členka
666
Dolná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Veronika Anettová - členka
666
Dolná Krupá
  (od: 29.07.1996 do: 12.02.2003)
Veronika Anettová - člen
666
Dolná Krupá
  (od: 13.02.2003 do: 23.05.2005)
Veronika Anettová - člen
666
Dolná Krupá
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Veronika Anettová - člen
Nová 666/5
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 18.05.2010)
Veronika Anettová - člen
Nová 666/5
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Ing. Jozef Bača - člen
Jiráskova 6
Trnava
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Ing. Jozef Bača - člen
Jiráskova 6
Trnava
  (od: 29.07.1996 do: 23.05.2005)
Ing. Jozef Bača - člen
Jiráskova 6
Trnava
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Ing. Jozef Bača - člen
Jiráskova 6035/6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 18.05.2010)
Ing. Jozef Bača - člen
Jiráskova 6035/6
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Justin Baránek - člen
428
Dolná Krupá
  (od: 29.07.1996 do: 23.05.2005)
Justin Baránek - člen
428
Dolná Krupá
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Justín Baránek - člen
A. Kubinu 428/2
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 13.05.2015)
Justín Baránek - člen
A. Kubinu 428/2
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 13.05.2015)
Štefan Bažík - člen
2
Horná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Štefan Bažík - člen
2
Horná Krupá
  (od: 29.07.1996 do: 23.05.2005)
Štefan Bažík - člen
2
Horná Krupá
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Štefan Bažík - člen
2
Horná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 18.05.2010)
Štefan Bažík - člen
2
Horná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Jozef Bohunický - člen
Hlavná 153/38
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 15.06.2017)
Jozef Bohunický - člen
Hlavná 153/38
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015 Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 16.06.2017 do: 15.06.2017)
Peter Dekan - člen
495
Dolná Krupá
  (od: 13.02.2003 do: 23.05.2005)
Peter Dekan - člen
495
Dolná Krupá
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Ján Fíba , ml. - člen
633
Dolná Krupá
  (od: 13.02.2003 do: 23.05.2005)
Ján Fíba , ml. - člen
633
Dolná Krupá
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Ján Fiba st. - člen
92
Dolná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Ján Fiba st. - člen
92
Dolná Krupá
  (od: 29.07.1996 do: 12.02.2003)
Alžbeta Fibová - členka
633
Dolná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Alžbeta Fíbová - člen
Nová 633/30
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 13.05.2015)
Alžbeta Fíbová - člen
Nová 633/30
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 13.05.2015)
Alžbeta Fíbová - člen
Nová 633/30
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 15.06.2017)
Alžbeta Fíbová - člen
Nová 633/30
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015 Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 16.06.2017 do: 15.06.2017)
Jozef Garažia - člen
Nová 656/5
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 13.05.2015)
Jozef Garažia - člen
Nová 656/5
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 13.05.2015)
Milan Garažia - podpredseda predstavenstva
ul. Andreja Kubinu 428/2
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 13.05.2015)
Milan Garažia - podpredseda predstavenstva
ul. Andreja Kubinu 428/2
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2010 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 13.05.2015)
Ján Gažo - člen
Podhájska 241/68
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 20.06.2007)
Ján Gažo - člen
Podhájska 241/68
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2007
  (od: 21.06.2007 do: 20.06.2007)
Miroslav Gažo - člen
Stavebná 13
Trnava
  (od: 29.07.1996 do: 23.05.2005)
Miroslav Gažo - člen
Stavebná 13
Trnava
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Miroslav Gažo - člen
Stavebná 1716/13
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 18.05.2010)
Miroslav Gažo - člen
Stavebná 1716/13
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Miroslav Gažo - podpredseda
Stavebná 1716/13
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 30.04.2008
  (od: 03.06.2008 do: 18.05.2010)
Miroslav Gažo - podpredseda
Stavebná 1716/13
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 30.04.2008 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Filoména Gažová - člen
161
Horná Krupá
  (od: 29.07.1996 do: 12.02.2003)
Filoména Gažová - členka
161
Horná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Rozália Gažovičová - podpredseda
Dolný Chríb 463/19
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 15.06.2017)
Rozália Gažovičová - podpredseda
Dolný Chríb 463/19
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015 Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 16.06.2017 do: 15.06.2017)
Ondrej Guldan - člen
135
Horná Krupá
  (od: 29.07.1996 do: 12.02.2003)
Ervín Hrčka - člen
159
Horná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Helena Hulíková - člen
Hospodárska 3598/11
Trnava
  (od: 13.02.2003 do: 23.05.2005)
Helena Hulíková - člen
Hospodárska 3598/11
Trnava
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Helena Hulíková - člen
Hospodárska 3598/11
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 15.06.2017)
Helena Hulíková - člen
Hospodárska 3598/11
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.04.2015 Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 16.06.2017 do: 15.06.2017)
Helena Hulíková - člen predstavenstva
Hospodárska 3598/11
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.04.2007
  (od: 21.06.2007 do: 13.05.2015)
Helena Hulíková - člen predstavenstva
Hospodárska 3598/11
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 30.04.2007 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 13.05.2015)
Štefan Jarábek - člen
113
Dolná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Milan Konečný - člen
Nová 661/15
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 15.06.2017)
Milan Konečný - člen
Nová 661/15
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015 Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 16.06.2017 do: 15.06.2017)
František Kubovič - člen
480
Dolná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Bc. Emil Macho - Predseda družstva
Ulica Kapitulská 9188/20B
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 22.05.2017
  (od: 16.06.2017 do: 01.06.2022)
Bc. Emil Macho - Predseda družstva
Ulica Kapitulská 9188/20B
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 22.05.2017 Skončenie funkcie: 22.05.2022
  (od: 02.06.2022 do: 01.06.2022)
Milan Novota - člen
531
Dolná Krupá
  (od: 13.02.2003 do: 23.05.2005)
Milan Novota - člen
531
Dolná Krupá
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Jozef Ryšavý - člen
158
Horná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Ing. Ľubomír Ryšavý - člen
Nová 632/28
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 18.05.2010)
Ing. Ľubomír Ryšavý - člen
Nová 632/28
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Ing. Vladimír Stacho - podpredseda
Kozmonautov 44
Trnava
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Ing. Vladimír Stacho - podpredseda
Poštová 57
Trnava
  (od: 29.07.1996 do: 23.05.2005)
Ing. Vladimír Stacho - podpredseda
Poštová 57
Trnava
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Ing. Vladimír Stacho - podpredseda
Poštová 6587/57
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 02.06.2008)
Ing. Vladimír Stacho - podpredseda
Poštová 6587/57
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2008
  (od: 03.06.2008 do: 02.06.2008)
Štefan Šimončič - podpredseda
88
Dolná Krupá
  (od: 01.01.1973 do: 13.07.1993)
Štefan Šimončič - člen
88
Dolná Krupá
  (od: 29.07.1996 do: 23.05.2005)
Štefan Šimončič - člen
88
Dolná Krupá
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Ján Škoda - člen
253
Dolná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Ján Škoda - člen
253
Dolná Krupá
  (od: 13.02.2003 do: 23.05.2005)
Ján Škoda - člen
253
Dolná Krupá
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Ing. Tomáš Šoka - člen
205
Bíňovce 919 07
Vznik funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 13.05.2015)
Ing. Tomáš Šoka - člen
205
Bíňovce 919 07
Vznik funkcie: 30.04.2010 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 13.05.2015)
Ing. Tomáš Šoka - člen
205
Bíňovce 919 07
Vznik funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 15.06.2017)
Ing. Tomáš Šoka - člen
205
Bíňovce 919 07
Vznik funkcie: 30.04.2015 Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 16.06.2017 do: 15.06.2017)
Pavol Štibraný - člen
135
Dolná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Pavol Štibraný - člen
135
Dolná Krupá
  (od: 29.07.1996 do: 12.02.2003)
Pavol Štibraný - člen
Družstevná 135/14
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 18.05.2010)
Pavol Štibraný - člen
Družstevná 135/14
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Ing. Jozef Vadovič - predseda
625
Dolná Krupá
  (od: 01.01.1973 do: 28.07.1996)
Ing. Jozef Vadovič - predseda
625
Dolná Krupá
  (od: 29.07.1996 do: 23.05.2005)
Ing. Jozef Vadovič - predseda
625
Dolná Krupá
Skončenie funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 23.05.2005)
Ing. Jozef Vadovič - predseda
Nová 625/14
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 13.05.2015)
Ing. Jozef Vadovič - predseda
Nová 625/14
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 13.05.2015)
Ing. Jozef Vadovič - predseda
Nová 625/14
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 15.06.2017)
Ing. Jozef Vadovič - predseda
Nová 625/14
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015 Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 16.06.2017 do: 15.06.2017)
Kamil Žák - člen
270
Dolná Krupá
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Konanie: 
V mene družstva koná predseda družstva. Ak je právny úkon, ktorý robí družstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a jedného prokuristu.
  (od: 02.06.2022)
V mene družstva koná predseda družstva. Ak je právny úkon, ktorý robí družstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a jedného prokuristu.
  (od: 16.06.2017 do: 01.06.2022)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 03.06.2008 do: 15.06.2017)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnychúkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 14.07.1993 do: 02.06.2008)
Za družstvo podpisuje predseda,v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 01.01.1973 do: 13.07.1993)
Kontrolná komisia: 
Veronika Anettová
Nová 666/5
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 13.05.2015)
Veronika Anettová
Nová 666/5
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2010 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 13.05.2015)
Peter Dekan
Dolný Chríb 495/32
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 13.05.2015)
Peter Dekan
Dolný Chríb 495/32
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 13.05.2015)
Vladimír Gažo
Hoštáky 287/44
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 18.05.2010)
Vladimír Gažo
Hoštáky 287/44
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Cecília Lehotová
Horná 65/9
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 18.05.2010)
Cecília Lehotová
Horná 65/9
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
František Olšovský
J. Dopjeru 321/1
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 18.05.2010)
František Olšovský
J. Dopjeru 321/1
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Ladislav Olšovský
Dolný Chríb 497/28
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 18.05.2010)
Ladislav Olšovský
Dolný Chríb 497/28
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Silvester Petráš
J. Brunsvika 438/2
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 13.05.2015)
Silvester Petráš
J. Brunsvika 438/2
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 13.05.2015)
Rozália Sekerová
Nová 634/32
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005
  (od: 24.05.2005 do: 18.05.2010)
Rozália Sekerová
Nová 634/32
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 29.04.2005 Skončenie funkcie: 30.04.2010
  (od: 19.05.2010 do: 18.05.2010)
Peter Dekan
Dolný Chríb 495/32
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015 Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 16.06.2017 do: 15.06.2017)
Jozef Garažia
Nová 656/6
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015 Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 16.06.2017 do: 15.06.2017)
Roland Keleši
Hoštáky 177/19
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015 Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 16.06.2017 do: 15.06.2017)
Peter Dekan
Dolný Chríb 495/32
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 15.06.2017)
Jozef Garažia
Nová 656/6
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 15.06.2017)
Roland Keleši
Hoštáky 177/19
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 30.04.2015
  (od: 14.05.2015 do: 15.06.2017)
Prokúra: 
Ing. Peter Marko
Rožňová Neporadza 84
Motešice 913 26
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 31.07.2018)
Ing. Martin Mrllák
Cintorínska 1857/5
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 07.12.2022
  (od: 31.12.2022)
Ivan Struhačka
82
Ľutov 957 03
Vznik funkcie: 16.06.2017
  (od: 16.06.2017)
Ing. Jana Papini
439
Zvončín 919 01
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 07.06.2019 do: 30.12.2022)
Ing. Jana Papini
439
Zvončín 919 01
Vznik funkcie: 01.07.2018 Skončenie funkcie: 07.12.2022
  (od: 31.12.2022 do: 30.12.2022)
Ing. Jana Semančíková
Kyjov 208
Šarišské Jastrabie 065 48
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 31.07.2018 do: 06.06.2019)
Lucia Valentová
Lukov Dvor 79/23
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 16.06.2017
  (od: 16.06.2017 do: 04.06.2018)
Lucia Valentová
Lukov Dvor 79/23
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 16.06.2017 Skončenie funkcie: 30.04.2018
  (od: 05.06.2018 do: 04.06.2018)
Prokuristi konajú a podpisujú za družstvo vždy dvaja spoločne, pričom k obchodnému menu družstva pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté tiež oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (od: 21.07.2023)
Každý z menovaných prokuristov je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke družstva, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokuristi konajú a podpisujú za družstvo vždy dvaja spoločne alebo jeden z prokuristov spoločne s predsedom družstva, pričom k obchodnému menu družstva pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté tiež oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.
  (od: 16.06.2017 do: 20.07.2023)
Zapisované základné imanie: 
288 787,8 EUR
  (od: 03.06.2009)
16 000 000 Sk
  (od: 29.07.1996 do: 02.06.2009)
30 000 000 Sk
  (od: 14.07.1993 do: 28.07.1996)
Základný členský vklad: 
995,82 EUR
  (od: 03.06.2009)
30 000 Sk
  (od: 14.07.1993 do: 02.06.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 29.12.1972 zlúčením JRD Horná Krupá a Dolná Krupá,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy.Rada ONV v Trnave uznesením č.3 zo dňa 12.1.1973 schválila vznik družstva podľa Zák.č.49/59 Zb. Deň,ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 15.2.1973 (§ 1 Zák. č.72/70 Zb.) Stanovy: Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 1.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 65
  (od: 01.01.1973)
Podľa § 765 zák. č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ust. zák. č. 42/1992 Zb. Stanovy prispôsobené ustanoveniam zák. č. 513/1991 Zb. boli schválené na členskej schôdzi dňa 15.1.1993. Stary spis: Dr 65
  (od: 14.07.1993)
Stanovy družstva zo dňa 15. 1.1993 boli zme nené na členskej schôdzi dňa 29. 4.1994. Stary spis: Dr 65
  (od: 15.06.1994)
Stanovy družstva zo dňa 15.01.1993 boli zmenené na členskej schôdzi dňa 29.04.1994 Doplnkom č. 1 a na členskej schôdzi dňa 28.4.1995 Doplnkom č. 2. Stary spis: Dr 65
  (od: 29.05.1995)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa 26.04.1996. Stary spis: Dr 65
  (od: 29.07.1996)
Nové úplné znenie stanov schválené na členskej schôdzi dňa 12.12.2002.
  (od: 13.02.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  15.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR