Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  22/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Veľké Ludince
  (od: 30.11.1955)
Sídlo: 
Veľké Ludince 935 65
  (od: 07.04.1993)
Veľké Ludince
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
IČO: 
00 195 332
  (od: 30.11.1955)
Deň zápisu: 
30.11.1955
  (od: 30.11.1955)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 30.11.1955)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných plodov a výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (od: 07.04.1993)
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, polotovarov a živých zvierat, nákup a predaj
  (od: 07.04.1993)
sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemyselnými zariadeniami - nákup a predaj
  (od: 07.04.1993)
výroba a predaj pekárenských výrobkov
  (od: 07.04.1993)
prenájom nehnuteľností
  (od: 07.04.1993)
služby pre spoločnosť-služby v poľnohospodárstve
  (od: 07.04.1993)
výroba transportného betonu
  (od: 07.04.1993)
výroba stavebných prvkov
  (od: 07.04.1993)
stavba budov
  (od: 07.04.1993)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok-staviteľ
  (od: 07.04.1993)
ťažba štrku a piesku
  (od: 07.04.1993)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi chemikáliami a ochrannými prostriedkami-nákup, predaj
  (od: 07.04.1993)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 07.04.1993)
prenájom iných dopravných prostriedkov
  (od: 07.04.1993)
maloobchod s potravinami a pochutinami, mäsom a mäsovými výrobkami, alkoholom, zeleninou a ovocím, tabakovými výrobkami
  (od: 10.05.1995)
maloobchod s drogériou
  (od: 10.05.1995)
maloobchod s domácimi potrebami, farbami, lakmi, papierenským tovarom, školskými potrebami, kvetmi
  (od: 10.05.1995)
maloobchod so stavebným materiálom, hutným materiálom, súčiastkami
  (od: 10.05.1995)
veľkoobchod s tovarom uvedeným v maloobchode
  (od: 10.05.1995)
závodné stravovanie
  (od: 15.05.1998)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 08.12.2007)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
výroba a predaj stavebných materiálov a stavebných prvkov
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
stavebná činnosť
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
obchodná činnosť do ktorej patrí:
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky náhradných dielov,chemických a ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
prevádzka vlastných predajní
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
zahranično-obchodná činnosť
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
poskytovanie služieb pre podniky a občanov
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
Družstvo poskytuje svojim členom práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou.
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.04.1993)
predstavenstvo
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
František Vígh - predseda
73
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023)
Ing. František Urbán - podpredseda
Vojenská ul. 2495/97
Levice 934 01
Vznik funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023)
Ing. Júlia Czuczorová - člen
362
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023)
František Babindák - člen
324
Veľké Ludince
  (od: 07.04.1993 do: 13.03.1997)
František Babindák - člen
324
Veľké Ludince
  (od: 14.03.1997 do: 15.12.1997)
Ľudovít Berek - člen
536
Veľké Ludince
  (od: 07.04.1993 do: 13.03.1997)
Ľudovít Berek - člen
536
Veľké Ludince
  (od: 14.03.1997 do: 15.12.1997)
Erika Búriová - člen
455
Veľké Ludince
  (od: 16.12.1997 do: 26.03.2007)
Erika Búriová - člen
455
Veľké Ludince
Skončenie funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 26.03.2007)
Ľudovít Csomor - člen
243
Veľké Ludince
  (od: 07.04.1993 do: 13.03.1997)
Ing. Júlia Czuczorová - člen
362
Veľké Ludince
  (od: 16.12.1997 do: 23.04.2001)
Ing. Júlia Czuczorová - člen
362
Veľké Ludince
  (od: 24.04.2001 do: 22.05.2022)
Dezider Duchoň - podpredseda
559
Veľké Ludince
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
Ľudovít Garai - člen
80
Veľké Ludince
  (od: 07.04.1993 do: 13.03.1997)
Ľudovít Kollárik - člen
68
Veľké Ludince
Vznik funkcie: 30.10.2002
  (od: 27.02.2003 do: 26.03.2007)
Ľudovít Kollárik - člen
68
Veľké Ludince
Vznik funkcie: 30.10.2002 Skončenie funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 26.03.2007)
Anton Lebocz - člen
104
Veľké Ludince
  (od: 07.04.1993 do: 13.03.1997)
Anton Lebocz - člen
104
Veľké Ludince
  (od: 14.03.1997 do: 15.12.1997)
Ladislav Lebocz - člen
č. 195
Veľké Ludince
  (od: 14.03.1997 do: 26.03.2007)
Ladislav Lebocz - člen
č. 195
Veľké Ludince
Skončenie funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 26.03.2007)
Jozef Martinkovics - člen
598
Veľké Ludince
  (od: 07.04.1993 do: 13.03.1997)
Jozef Martinkovics - člen
598
Veľké Ludince
  (od: 14.03.1997 do: 15.12.1997)
Mária Nágelová - člen
324
Veľké Ludince
  (od: 07.04.1993 do: 13.03.1997)
Mária Nágelová - člen
926
Svodín
  (od: 14.03.1997 do: 26.03.2007)
Mária Nágelová - člen
926
Svodín
Skončenie funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 26.03.2007)
Ing. Július Rotík - podpredseda
Osloboditeľov 14
Tekovské Lužany
  (od: 07.04.1993 do: 13.03.1997)
Július Sugár - podpredseda
č. 401
Veľké Ludince
  (od: 14.03.1997 do: 26.03.2007)
Július Sugár - podpredseda
č. 401
Veľké Ludince
Skončenie funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 26.03.2007)
Ľudovít Szakállos - člen
376
Veľké Ludince
  (od: 16.12.1997 do: 26.03.2007)
Ľudovít Szakállos - člen
376
Veľké Ludince
Skončenie funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 26.03.2007)
Michal Szalma - člen
720
Veľké Ludince
Vznik funkcie: 30.10.2002
  (od: 27.02.2003 do: 26.03.2007)
Michal Szalma - člen
720
Veľké Ludince
Vznik funkcie: 30.10.2002 Skončenie funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 26.03.2007)
Tibor Szalma - člen
317
Veľké Ludince
Vznik funkcie: 30.10.2002
  (od: 27.02.2003 do: 26.03.2007)
Tibor Szalma - člen
317
Veľké Ludince
Vznik funkcie: 30.10.2002 Skončenie funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 26.03.2007)
Ing. František Urban - člen
Zd. Nejedlého 61
Levice
  (od: 07.04.1993 do: 13.03.1997)
Ľudovít Urbán - člen
664
Veľké Ludince
  (od: 07.04.1993 do: 13.03.1997)
Ľudovít Urbán - člen
664
Veľké Ludince
  (od: 14.03.1997 do: 26.02.2003)
Štefan Urbán - člen
717
Veľké Ludince
  (od: 16.12.1997 do: 26.02.2003)
Ing. František Urbán - člen
Zd. Nejedlého 61
Levice
  (od: 14.03.1997 do: 26.03.2007)
Ing. František Urbán - člen
Zd. Nejedlého 61
Levice
Skončenie funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 26.03.2007)
František Vígh - predseda
73
Veľké Ludince
  (od: 30.11.1955 do: 13.03.1997)
František Vígh - predseda
73
Veľké Ludince
  (od: 14.03.1997 do: 22.05.2022)
Katarína Víghová - člen
232
Veľké Ludince
  (od: 14.03.1997 do: 26.02.2003)
František Vígh - predseda
73
Veľké Ludince
Skončenie funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023 do: 04.01.2023)
Ing. Júlia Czuczorová - člen
362
Veľké Ludince
Skončenie funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023 do: 04.01.2023)
Ing. František Urbán - podpredseda
Vojenská ul. 2495/97
Levice 934 01
Vznik funkcie: 23.02.2007 Skončenie funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023 do: 04.01.2023)
František Vígh - predseda
73
Veľké Ludince
  (od: 23.05.2022 do: 04.01.2023)
Ing. František Urbán - podpredseda
Vojenská ul. 2495/97
Levice 934 01
Vznik funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 04.01.2023)
Ing. Júlia Czuczorová - člen
362
Veľké Ludince
  (od: 23.05.2022 do: 04.01.2023)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďaľší jeden člen predstavenstva.
  (od: 07.04.1993)
Za družstvo podpisuje predseda poľnohospodárskeho družstva a poverený člen predstavenstva.
  (od: 30.11.1955 do: 06.04.1993)
Kontrolná komisia: 
Ing. Alexander Szecsei - člen
Športová 283
Balog nad Ipľom 991 11
Vznik funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023)
Juraj Balázs - člen
176
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023)
Gabriela Ráczová - člen
728
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023)
Anton Lebocz - člen
104
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 10.05.2011)
Anton Lebocz - člen
104
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 23.02.2007 Skončenie funkcie: 04.03.2011
  (od: 11.05.2011 do: 10.05.2011)
Mária Nágelová - člen
Škovránková 926/71
Svodín 943 54
Vznik funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 28.02.2018)
Mária Nágelová - člen
Škovránková 926/71
Svodín 943 54
Vznik funkcie: 23.02.2007 Skončenie funkcie: 28.11.2017
  (od: 01.03.2018 do: 28.02.2018)
Anna Víghová
96
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 04.03.2011
  (od: 11.05.2011 do: 28.02.2018)
Anna Víghová
96
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 04.03.2011 Skončenie funkcie: 28.11.2017
  (od: 01.03.2018 do: 28.02.2018)
Ing. Alexander Szecsei - člen
Športová 283
Balog nad Ipľom 991 11
Vznik funkcie: 23.02.2007 Skončenie funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023 do: 04.01.2023)
Juraj Balázs - člen
176
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 28.11.2017 Skončenie funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023 do: 04.01.2023)
Gabriela Ráczová - člen
728
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 28.11.2017 Skončenie funkcie: 29.11.2022
  (od: 05.01.2023 do: 04.01.2023)
Ing. Alexander Szecsei - člen
Športová 283
Balog nad Ipľom 991 11
Vznik funkcie: 23.02.2007
  (od: 27.03.2007 do: 04.01.2023)
Juraj Balázs - člen
176
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 28.11.2017
  (od: 01.03.2018 do: 04.01.2023)
Gabriela Ráczová - člen
728
Veľké Ludince 935 65
Vznik funkcie: 28.11.2017
  (od: 01.03.2018 do: 04.01.2023)
Zapisované základné imanie: 
34 086 EUR
  (od: 05.01.2023)
32 292 EUR
  (od: 28.07.2020 do: 04.01.2023)
60 996 EUR
  (od: 30.04.2016 do: 27.07.2020)
62 192 EUR
  (od: 05.06.2015 do: 29.04.2016)
63 986 EUR
  (od: 10.04.2014 do: 04.06.2015)
66 976 EUR
  (od: 17.04.2013 do: 09.04.2014)
65 182 EUR
  (od: 12.04.2012 do: 16.04.2013)
67 574 EUR
  (od: 11.05.2011 do: 11.04.2012)
68 172 EUR
  (od: 29.04.2010 do: 10.05.2011)
71 162 EUR
  (od: 03.09.2009 do: 28.04.2010)
72 956 EUR
  (od: 25.07.2009 do: 02.09.2009)
2 196 000 Sk
  (od: 10.01.2008 do: 24.07.2009)
2 268 000 Sk
  (od: 27.03.2007 do: 09.01.2008)
2 358 000 Sk
  (od: 02.04.2005 do: 26.03.2007)
4 968 000 Sk
  (od: 24.04.2001 do: 01.04.2005)
5 058 000 Sk
  (od: 16.05.2000 do: 23.04.2001)
6 678 000 Sk
  (od: 14.03.1997 do: 15.05.2000)
7 480 000 Sk
  (od: 09.06.1994 do: 13.03.1997)
7 600 000 Sk
  (od: 07.04.1993 do: 08.06.1994)
Základný členský vklad: 
598 EUR
  (od: 25.07.2009)
20 000 Sk
  (od: 07.04.1993 do: 13.03.1997)
18 000 Sk
  (od: 14.03.1997 do: 24.07.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Stanovy: Členskou schôdzou konanou dňa 15.3.1991 v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve boli prijaté nové stanovy družstva. Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom alebo členským vkladom a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov ručia jednotliví členovia rovnakým podielom /percentom/ svojho podielu a členského vkladu. Stary spis: Dr 47
  (od: 30.11.1955)
Stanovy schválené na členskej schôdzi konanej dňa 30.10.1992 vypracované v súlade s ust. Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 47
  (od: 07.04.1993)
Na členskej schôdzi družstva boli dňa 19. 3. 1993 zmenené stanovy družstva zo dňa 30. 10. 1992. Stary spis: Dr 47
  (od: 09.06.1994)
Zmena stanov schválená na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 17.3.1995. Stary spis: Dr 47
  (od: 10.05.1995)
Zmena stanov schválená na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 28.2.1997. Deň vzniku družstva: 30.11.1955
  (od: 14.03.1997)
Zmena stanov družstva schválená na náhradnej členskej schôdzi dňa 6.3.1998.
  (od: 15.05.1998)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 25.02.2000.
  (od: 16.05.2000)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 23.02.2001.
  (od: 24.04.2001)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 30.10.2002.
  (od: 27.02.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  20.03.2023
Dátum výpisu:  22.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)