Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16252/B

Business name: 
Optifin Invest s.r.o.
  (from: 02/02/2006)
Registered seat: 
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 03/30/2004)
Identification number (IČO): 
35 735 457
  (from: 12/17/1997)
Date of entry: 
12/17/1997
  (from: 12/17/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/17/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 12/17/1997)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/17/1997)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/17/1997)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/17/1997)
factoring a forfaiting
  (from: 12/17/1997)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/17/1997)
prieskum trhu
  (from: 12/17/1997)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 12/17/1997)
zemné a výkopové práce
  (from: 07/06/1999)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 07/06/1999)
prenájom bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 08/26/2003)
prenájom nehnuteľností vrátane nebytového fondu
  (from: 08/26/2003)
prenájom strojov a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 08/26/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/02/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/02/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/02/2006)
poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 02/02/2006)
kúpa a predaj lietadiel
  (from: 08/27/2008)
prenájom lietadiel
  (from: 08/27/2008)
počítačové služby
  (from: 10/23/2009)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/23/2011)
Partners: 
JUDr. Michal Lazar
Strmý vŕšok 173
Bratislava 841 06
Slovak Republic
  (from: 07/02/2008)
Ing. Alexej Beljajev
Ľubovnianska 3195/4
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 03/08/2008)
Contribution of each member: 
JUDr. Michal Lazar
Amount of investment: 21 837 995 EUR Paid up: 21 837 995 EUR
  (from: 11/09/2018)
Ing. Alexej Beljajev
Amount of investment: 21 837 995 EUR Paid up: 21 837 995 EUR
  (from: 11/09/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/17/1997)
Ing. Miroslav Betík
Široká 10498/21
Bratislava 831 07
From: 04/10/2014
  (from: 04/17/2014)
JUDr. Ľudovít Wittner
Hadriána Radvániho 32
Trnava 917 08
From: 04/10/2014
  (from: 04/17/2014)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne; ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 04/17/2014)
Capital: 
43 675 990 EUR Paid up: 43 675 990 EUR
  (from: 11/09/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 134/97, Nz 119/97 zo dňa 10.12.1997 v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 23286
  (from: 12/17/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1999. Notárska zápisnica č. N 371/99, Nz 369/99 zo dňa 24.6.1999 o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 07/06/1999)
Notárska zápisnica N 26/00, Nz 26/00 spísaná dňa 8.2.2000 notárkou JUDr. Taťjanou Šúrkovou, osvedčujúca rozhodnutie jedinného spoločníka o prevode celého obchodného podielu. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 27/00 a Nz 27/00 spísaná dňa 8.2.2000 notárkou JUDr. Taťjanou Šúrkovou.
  (from: 03/06/2000)
Notárska zápisnica N 486/00, Nz 485/00 zo dňa 20.9.2000.
  (from: 10/11/2000)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 23.4.2001 do notárskej zápisnice N 217/01, Nz 217/01.
  (from: 05/15/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka. Zmena a úplné nové znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 1990/03, Nz 46876/03 spísanej dňa 11.6.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu.
  (from: 08/26/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 289/2004, Mz 26444/2004 zo dňa 26.3.2004.
  (from: 03/30/2004)
Rozhodnuitie jediného spoločníka zo dňa 10.1.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: OPTIFIN, spol. s r.o.
  (from: 02/02/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.02.2008.
  (from: 03/08/2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2008.
  (from: 07/02/2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 01.08.2008.
  (from: 08/27/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2009. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 20.07.2009.
  (from: 08/26/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2009.
  (from: 10/23/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2011.
  (from: 09/23/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.06.2013 o zlúčení so spoločnosťou Panská 3, s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36 663 620, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 41871/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Optifin Invest s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava. IČO: 35 735 457, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16252/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 376/2013, Nz 19527/2013, NCRls 19923/2013 dňa 11.06.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti Panská 3, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/01/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.04.2014.
  (from: 04/17/2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2014.
  (from: 10/08/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Panská 3, s. r. o.
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 07/01/2013)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person