Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  225/P

Obchodné meno: 
SNAHA, výrobné družstvo v konkurze
  (od: 01.06.2012)
SNAHA, výrobné družstvo
  (od: 01.07.1993 do: 31.05.2012)
SNAHA nábytkárske a kovospracujúce výrobné družstvo Bardejov
  (od: 11.01.1991 do: 30.06.1993)
Sídlo: 
Dukelská 34
Bardejov 085 31
  (od: 01.07.1993)
Bardejov
  (od: 11.01.1991 do: 30.06.1993)
IČO: 
00 168 432
  (od: 11.01.1991)
Deň zápisu: 
27.05.1952
  (od: 11.01.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 11.01.1991)
Predmet činnosti: 
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 01.07.1993)
stolárstvo
  (od: 01.07.1993)
výroba drevených obalov
  (od: 01.07.1993)
maloobchod s textilom, odevami
  (od: 01.07.1993)
maloobchod s nábytkom, keramikou, sklom
  (od: 01.07.1993)
maloobchod so spotrebným, priemyselným a železiarskym tovarom
  (od: 01.07.1993)
maloobchod s propanbutánom
  (od: 01.07.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.07.1993)
predstavenstvo
  (od: 11.01.1991 do: 30.06.1993)
Andrej Tkáč - člen
39
Mikulášova
  (od: 28.08.1995)
Ján Cingeľ - predseda
89
Malcov
  (od: 26.05.2022)
Ing. Ján Šoltýs - podpredseda
46
Hrabovec
  (od: 27.11.1998)
Milan Bozuľa - člen
75
Koprivnica
  (od: 26.05.2022)
Milan Golha - člen
Pod 100 lipami 406/10
Zborov
  (od: 26.05.2022)
Jolana Štafuriková - člen
Brezová 44
Bardejovská Nová Ves
  (od: 27.11.1998)
Ing. Tomáš Juríček - člen
Brezová 2
Bardejovská Nová Ves
  (od: 27.11.1998)
Matej Beňa - člen
50
Mokroluh
  (od: 01.07.1993 do: 27.08.1995)
Ján Fertaľ - člen
Pod Lipkou 65
Bardejov
  (od: 28.08.1995 do: 26.11.1998)
Milan Golha - člen
Pod sto Lipami 10
Zborov
  (od: 01.07.1993 do: 27.08.1995)
Jozef Harčár - člen
Vodárenská 5
Bardejovská Nová Ves
  (od: 28.08.1995 do: 26.11.1998)
Michal Holubko - podpredseda
1
Vyšná Polianka
  (od: 01.07.1993 do: 27.08.1995)
Ján Hvišč - člen
37
Kochanovce
  (od: 01.07.1993 do: 27.08.1995)
Ing. Stanislav Jendrej - člen
92
Kurov
  (od: 28.08.1995 do: 26.11.1998)
Ing. Tomáš Juríček - člen
92
Bardejovská Nová Ves
  (od: 01.07.1993 do: 27.08.1995)
Jozef Klima - člen
Komenského 15
Bardejov
  (od: 28.08.1995 do: 26.11.1998)
Ján Kravec - člen
174
Smilno
  (od: 01.07.1993 do: 27.08.1995)
Ján Lešičko - člen
Ľ. Štúra 39
Bardejov
  (od: 01.07.1993 do: 27.08.1995)
Jozef Seman - člen
87
Mokroluh
  (od: 28.08.1995 do: 26.11.1998)
Ing. Vladimír Stach - predseda
Ťačevská 27
Bardejov
  (od: 01.07.1993 do: 26.11.1998)
Ján Štafura - člen
Ťačevská 21
Bardejov
  (od: 01.07.1993 do: 27.08.1995)
Ján Štafura - podpredseda
Ťačevská 21
Bardejov
  (od: 28.08.1995 do: 26.11.1998)
Ján Cingeľ - predseda
89
Malcov
  (od: 27.11.1998 do: 25.05.2022)
Milan Bozuľa - člen
75
Koprivnica
  (od: 27.11.1998 do: 25.05.2022)
Milan Golha - člen
Pod 100 lipami 406/10
Zborov
  (od: 27.11.1998 do: 25.05.2022)
Konanie: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 01.07.1993)
Zapisované základné imanie: 
1 779 000 Sk
  (od: 01.07.1993)
Základný členský vklad: 
3 000 Sk základný členský vklad
  (od: 01.07.1993)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 26.10.1992 a upravených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 26.10.1992, v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 951 nedeliteľný fond: 33,662.000,- Sk
  (od: 01.07.1993)
Uznesenie členskej schôdze družstva zo dňa 26.1.1995. Stary spis: Dr 951 Uznesenie Krajského súdu Košice č. k. K 18/98-5 zo dňa 22.5.1998 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: SNAHA, výrobné družstvo so sídlom Dukelská 34, Bardejov, 085 31, IČO: 00 168 432 podľa zák. č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (od: 28.08.1995)
Na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. k. 2K/18/98-433 zo dňa 6.5.2009, bol odvolaný správca JUDr. Ján Jurča, so sídlom kancelárie Štefánikova 87, Bardejov a ustanovený správca JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie Alžbetina 3, Košice. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.6.2009.
  (od: 01.06.2012)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Jana Závodská
Slovenskej jednoty 8
Košice 040 01
  (od: 01.06.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  28.03.2023
Dátum výpisu:  29.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)