Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18296/S

Business name: 
ALL Slovakia, s.r.o.
  (from: 06/01/2006)
Registered seat: 
Podháj 6139/53
Banská Bystrica 974 05
  (from: 05/11/2010)
Identification number (IČO): 
36 364 819
  (from: 06/01/2006)
Date of entry: 
06/01/2006
  (from: 06/01/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/01/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006)
činnosť ekonomických a podnikateľských poradcov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006)
automatizované spracovanie dát a vedenie účtovníctva
  (from: 06/01/2006)
organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 06/01/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006)
organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/01/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 06/01/2006)
klampiarske a pokrývačské práce
  (from: 06/01/2006)
výroba, predaj zatepľovacieho systému z polystyrénu a dreva
  (from: 06/01/2006)
demolácia a zemné práce
  (from: 06/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (s výnimkou nebezpečného odpadu)
  (from: 06/01/2006)
Partners: 
Ondrej Mišík
Podháj 6139/53
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Contribution of each member: 
Ondrej Mišík
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/19/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/01/2006)
Ondrej Mišík
Podháj 6139/53
Banská Bystrica 974 05
From: 02/17/2010
  (from: 05/11/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/01/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/01/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.05.2006 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/01/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.02.2010. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 17.02.2010.
  (from: 05/11/2010)
Date of updating data in databases:  05/23/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person