Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1854/B

Business name of the organisational unit: 
MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
  (from: 05/27/2010)
Registered seat of organisational unit: 
Kaštieľska 4
Bratislava 821 05
  (from: 04/09/2014)
Kaštielska 4
Bratislava 821 05
  (from: 05/01/2011 until: 04/08/2014)
Záhradnícka 60
Bratislava 821 08
  (from: 05/27/2010 until: 04/30/2011)
Identification number (IČO): 
45 531 242
  (from: 05/27/2010)
Date of entry: 
05/27/2010
  (from: 05/27/2010)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 05/27/2010)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 05/27/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/27/2010)
administratívne služby
  (from: 05/27/2010)
počítačové služby
  (from: 05/27/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/27/2010)
Head of organisational unit: 
Ing. Jana Hojcsková
Nezvalova 9069/39
Bratislava 821 06
From: 05/27/2010
  (from: 05/27/2010 until: 01/15/2015)
Ing. Jana Hojcsková
Nezvalova 9069/39
Bratislava 821 06
From: 05/27/2010 Until: 12/31/2014
  (from: 01/16/2015 until: 01/15/2015)
Andrzej Gielata
Nagietkova 23
Niepolomice 32-005
Poľská republika
From: 04/01/2014
  (from: 04/09/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby konaá a podpisuje vedúci organizačnej zložky samostatne.
  (from: 01/16/2015)
V mene organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby konajú a podpisujú dvaja vedúci organizačnej zložky spoločne.
  (from: 04/09/2014 until: 01/15/2015)
V mene organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby koná vedúci organizačnej zložky samostatne.
  (from: 05/27/2010 until: 04/08/2014)
Other legal facts: 
Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 14. 4. 2010 v súlade s ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  (from: 05/27/2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 06.04.2011.
  (from: 05/01/2011)
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 19.12.2014.
  (from: 01/16/2015)
Foreign person: 
Business name: MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
Identification number (IČO): 45 531 242
Registered seat:
Wadowicka 8W
Krakov 30-415
Poľská republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
ŠTÁTNY SÚDNY REGISTER v Krakove, KRS 0000352302
  (from: 06/30/2017)
Business name: MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
Identification number (IČO): 45 531 242
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
ŠTÁTNY SÚDNY REGISTER v Krakove, KRS 0000352302
  (from: 04/09/2014 until: 06/29/2017)
Business name: MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
Identification number (IČO): 45 531 242
Registered seat:
Wadowicka 8W
Krakov 30-415
Poľská republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
ŠTÁTNY SÚDNY REGISTER v Krakove, KRS 0000352302
  (from: 04/09/2014 until: 06/29/2017)
Business name: MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
Identification number (IČO): 45 531 242
Registered seat:
Wadowicka 8W
Krakov 30-415
Poľská republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
ŠTÁTNY SÚDNY REGISTER v Krakove, KRS 0000352302
  (from: 05/27/2010 until: 04/08/2014)
Business name: MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
Identification number (IČO): 45 531 242
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
ŠTÁTNY SÚDNY REGISTER v Krakove, KRS 0000352302
  (from: 05/27/2010 until: 04/08/2014)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/30/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/09/2014 until: 06/29/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/27/2010 until: 04/08/2014)
José Pedro Castanheira Rodrigues
Av. Rainha D. Amelia 24-5 Dr
Lisboa 1600-571
Portugalská republika
From: 05/11/2012
  (from: 06/30/2017)
Tiago Nuno Correia da Cruz
Rua Beato Inácio de Azevedo 31 - 2B
Porto 4100-284
Portugalská republika
From: 01/22/2014
  (from: 06/30/2017)
Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota
al. Jerozolimskie 133A
Warszava 02-304
Poľská republika
From: 01/22/2014
  (from: 06/30/2017)
Paulo Machado
Rua Alfredo Keil 257-B 6 °
Porto 4150-049
Portugalsko
From: 12/17/2009
  (from: 06/30/2017)
José Pedro Matos Marques de Freitas
Rua do Farol 233 Hab. 2,2
Porto 4150-155
Portugalská republika
From: 06/27/2013
  (from: 06/30/2017)
Vítor Manuel Almeida Damas
Rua do Miradouro 1, 4 ° Esquerdo
Amadora 2610
Portugalsko
From: 12/17/2009
  (from: 05/27/2010 until: 04/08/2014)
Vítor Manuel Almeida Damas
Rua do Miradouro 1, 4 ° Esquerdo
Amadora 2610
Portugalsko
From: 12/17/2009 Until: 01/18/2011
  (from: 04/09/2014 until: 04/08/2014)
Luís Filipe Cardoso da Silva
Rua Marechal Saldanha 724,1 °B
Porto 4150
Portugalsko
From: 12/17/2009
  (from: 05/27/2010 until: 04/08/2014)
Luís Filipe Cardoso da Silva
Rua Marechal Saldanha 724,1 °B
Porto 4150
Portugalsko
From: 12/17/2009 Until: 01/18/2011
  (from: 04/09/2014 until: 04/08/2014)
José Pedro Castanheira Rodrigues
Av. Rainha D. Amelia 24-5 Dr
Lisboa 1600-571
Portugalská republika
From: 05/11/2012
  (from: 04/09/2014 until: 06/29/2017)
Tiago Nuno Correia da Cruz
Rua Beato Inácio de Azevedo 31 - 2B
Porto 4100-284
Portugalská republika
From: 01/22/2014
  (from: 04/09/2014 until: 06/29/2017)
Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota
al. Jerozolimskie 133A
Warszava 02-304
Poľská republika
From: 01/22/2014
  (from: 04/09/2014 until: 06/29/2017)
Paulo Jorge Machado Ribeiro da Silva
Rua Alfredo Keil 257-B 6 °
Porto 4150-049
Portugalsko
From: 12/17/2009
  (from: 05/27/2010 until: 04/08/2014)
Paulo Jorge Machado Ribeiro da Silva
Rua Alfredo Keil 257-B 6 °
Porto 4150-049
Portugalsko
From: 12/17/2009
  (from: 04/09/2014 until: 06/29/2017)
José Pedro Matos Marques de Freitas
Rua do Farol 233 Hab. 2,2
Porto 4150-155
Portugalská republika
From: 06/27/2013
  (from: 04/09/2014 until: 06/29/2017)
Acting of management body: Na zastupovanie spoločnosti sú opravnení dvaja členovia štatutárneho orgánu spolu, prípadne jeden člen štatutárneho orgánu spolu s prokuristom.
  (from: 06/30/2017)
Acting of management body: Na zastupovanie spoločnosti sú opravnení dvaja členovia štatutárneho orgánu spolu, prípadne jeden člen štatutárneho orgánu spolu s prokuristom.
  (from: 04/09/2014 until: 06/29/2017)
Acting of management body: Dvaja členovia štatutárneho orgánu konajú spoločne, jeden člen štatutárneho orgánu koná spolu s prokuristom.
  (from: 05/27/2010 until: 04/08/2014)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person