Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1854/B

Dôležitá informácia: 
Zapísaná osoba bola v Obchodnom vestníku c. 64/2022 zverejnená v zozname osôb, ktoré môžu byt vymazané z obchodného registra, podla §768s Obchodného zákonníka
  (od: 01.04.2022)
Obchodné meno organizačnej zložky: 
MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
  (od: 27.05.2010)
Sídlo organizačnej zložky: 
Kaštieľska 4
Bratislava 821 05
  (od: 09.04.2014)
Kaštielska 4
Bratislava 821 05
  (od: 01.05.2011 do: 08.04.2014)
Záhradnícka 60
Bratislava 821 08
  (od: 27.05.2010 do: 30.04.2011)
IČO: 
45 531 242
  (od: 27.05.2010)
Deň zápisu: 
27.05.2010
  (od: 27.05.2010)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 27.05.2010)
Predmet činnosti: 
vedenie účtovníctva
  (od: 27.05.2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 27.05.2010)
administratívne služby
  (od: 27.05.2010)
počítačové služby
  (od: 27.05.2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 27.05.2010)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Jana Hojcsková
Nezvalova 9069/39
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 27.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2010 do: 15.01.2015)
Ing. Jana Hojcsková
Nezvalova 9069/39
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 27.05.2010 Skončenie funkcie: 31.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2015 do: 15.01.2015)
Andrzej Gielata
Nagietkova 23
Niepolomice 32-005
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.04.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby konaá a podpisuje vedúci organizačnej zložky samostatne.
  (od: 16.01.2015)
V mene organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby konajú a podpisujú dvaja vedúci organizačnej zložky spoločne.
  (od: 09.04.2014 do: 15.01.2015)
V mene organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby koná vedúci organizačnej zložky samostatne.
  (od: 27.05.2010 do: 08.04.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 14. 4. 2010 v súlade s ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  (od: 27.05.2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 06.04.2011.
  (od: 01.05.2011)
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 19.12.2014.
  (od: 16.01.2015)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
IČO: 45 531 242
Sídlo:
Wadowicka 8W
Krakov 30-415
Poľská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
ŠTÁTNY SÚDNY REGISTER v Krakove, KRS 0000352302
  (od: 30.06.2017)
Obchodné meno: MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
IČO: 45 531 242
Sídlo:
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
ŠTÁTNY SÚDNY REGISTER v Krakove, KRS 0000352302
  (od: 09.04.2014 do: 29.06.2017)
Obchodné meno: MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
IČO: 45 531 242
Sídlo:
Wadowicka 8W
Krakov 30-415
Poľská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
ŠTÁTNY SÚDNY REGISTER v Krakove, KRS 0000352302
  (od: 09.04.2014 do: 29.06.2017)
Obchodné meno: MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
IČO: 45 531 242
Sídlo:
Wadowicka 8W
Krakov 30-415
Poľská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
ŠTÁTNY SÚDNY REGISTER v Krakove, KRS 0000352302
  (od: 27.05.2010 do: 08.04.2014)
Obchodné meno: MESP Central Europe Sp. z o.o., organizačná zložka Slovakia
IČO: 45 531 242
Sídlo:
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
ŠTÁTNY SÚDNY REGISTER v Krakove, KRS 0000352302
  (od: 27.05.2010 do: 08.04.2014)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 30.06.2017)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 09.04.2014 do: 29.06.2017)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 27.05.2010 do: 08.04.2014)
José Pedro Castanheira Rodrigues
Av. Rainha D. Amelia 24-5 Dr
Lisboa 1600-571
Portugalská republika
Vznik funkcie: 11.05.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
Tiago Nuno Correia da Cruz
Rua Beato Inácio de Azevedo 31 - 2B
Porto 4100-284
Portugalská republika
Vznik funkcie: 22.01.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota
al. Jerozolimskie 133A
Warszava 02-304
Poľská republika
Vznik funkcie: 22.01.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
Paulo Machado
Rua Alfredo Keil 257-B 6 °
Porto 4150-049
Portugalsko
Vznik funkcie: 17.12.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
José Pedro Matos Marques de Freitas
Rua do Farol 233 Hab. 2,2
Porto 4150-155
Portugalská republika
Vznik funkcie: 27.06.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
Vítor Manuel Almeida Damas
Rua do Miradouro 1, 4 ° Esquerdo
Amadora 2610
Portugalsko
Vznik funkcie: 17.12.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2010 do: 08.04.2014)
Vítor Manuel Almeida Damas
Rua do Miradouro 1, 4 ° Esquerdo
Amadora 2610
Portugalsko
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 18.01.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2014 do: 08.04.2014)
Luís Filipe Cardoso da Silva
Rua Marechal Saldanha 724,1 °B
Porto 4150
Portugalsko
Vznik funkcie: 17.12.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2010 do: 08.04.2014)
Luís Filipe Cardoso da Silva
Rua Marechal Saldanha 724,1 °B
Porto 4150
Portugalsko
Vznik funkcie: 17.12.2009 Skončenie funkcie: 18.01.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2014 do: 08.04.2014)
José Pedro Castanheira Rodrigues
Av. Rainha D. Amelia 24-5 Dr
Lisboa 1600-571
Portugalská republika
Vznik funkcie: 11.05.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2014 do: 29.06.2017)
Tiago Nuno Correia da Cruz
Rua Beato Inácio de Azevedo 31 - 2B
Porto 4100-284
Portugalská republika
Vznik funkcie: 22.01.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2014 do: 29.06.2017)
Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota
al. Jerozolimskie 133A
Warszava 02-304
Poľská republika
Vznik funkcie: 22.01.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2014 do: 29.06.2017)
Paulo Jorge Machado Ribeiro da Silva
Rua Alfredo Keil 257-B 6 °
Porto 4150-049
Portugalsko
Vznik funkcie: 17.12.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2010 do: 08.04.2014)
Paulo Jorge Machado Ribeiro da Silva
Rua Alfredo Keil 257-B 6 °
Porto 4150-049
Portugalsko
Vznik funkcie: 17.12.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2014 do: 29.06.2017)
José Pedro Matos Marques de Freitas
Rua do Farol 233 Hab. 2,2
Porto 4150-155
Portugalská republika
Vznik funkcie: 27.06.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2014 do: 29.06.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Na zastupovanie spoločnosti sú opravnení dvaja členovia štatutárneho orgánu spolu, prípadne jeden člen štatutárneho orgánu spolu s prokuristom.
  (od: 30.06.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Na zastupovanie spoločnosti sú opravnení dvaja členovia štatutárneho orgánu spolu, prípadne jeden člen štatutárneho orgánu spolu s prokuristom.
  (od: 09.04.2014 do: 29.06.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Dvaja členovia štatutárneho orgánu konajú spoločne, jeden člen štatutárneho orgánu koná spolu s prokuristom.
  (od: 27.05.2010 do: 08.04.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  18.08.2022
Dátum výpisu:  19.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)