Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  592/T

Business name: 
Vodárenská a kanalizačná spoločnosť s.r.o. " v likvidácii "
  (from: 10/19/2006 until: 09/18/2008)
Vodárenská a kanalizačná spoločnosť s.r.o.
  (from: 02/13/2003 until: 10/18/2006)
Vodárenská a kanalizačná spoločnosť Dubovany, s.r.o.
  (from: 02/09/2000 until: 02/12/2003)
Vodárenská a kanalizačná - spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Registered seat: 
Šafárikova 30
Hlohovec 920 01
  (from: 02/13/2003 until: 09/18/2008)
Bernolákova 2
Hlohovec 920 01
  (from: 02/09/2000 until: 02/12/2003)
79
Dubovany 922 08
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Identification number (IČO): 
34 108 319
  (from: 09/28/1994)
Date of entry: 
09/28/1994
  (from: 09/28/1994)
Person dissolved from: 
20.10.2006
  (from: 09/19/2008)
Date of deletion: 
09/19/2008
  (from: 09/19/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/19/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/28/1994)
Objects of the company: 
budovanie inžinierských stavieb
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
servis, údržba vodárenských a kanalizačných systémov
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
obchodná činnosť v odbore stavebného materiálu
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
zemné práce
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
dopravná činnosť
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
technicko-poradenská, konzultačná a dozorná činnosť v odbore inžinierských stavieb
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
projekčná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
servis, údržba vodárenských a kanalizačných systémov
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
odpredaj a kúpa pitnej a úžitkovej vody
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
odvádzanie dažďových a splaškových vôd do kanalizačných systémov za úplatu
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
technicko-poradenská a konzultačná činnosť v odbore inžinierskych stavieb
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
zemné práce
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
dopravná činnosť
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
vodoinštalačné práce
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
Partners: 
Lukáš Antal
Jánošíkova 35/A
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 07/18/2006 until: 09/18/2008)
Ing. Peter Antal
Vrbovská 26
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Augustín Čapka
Sereďská 30
Trnava, miestna časť Modranka
Slovak Republic
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Ing. Jozef Duchovič
Letná 48
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 02/09/2000 until: 02/12/2003)
Ing. Jozef Duchovič
Letná 48
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Ing. Ján Fábry
SNP 44
Hlohovec 921 01
Slovak Republic
  (from: 02/13/2003 until: 09/18/2008)
Ing. Ján Fábry
SNP 44
Hlohovec 921 01
Slovak Republic
  (from: 02/09/2000 until: 02/12/2003)
Ing. Ján Fábry
ul. SNP 44
Hlohovec
Slovak Republic
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Ing. Michal Košiarčik
Vysoká 11
Biely Kostol 917 01
Slovak Republic
  (from: 07/18/2006 until: 09/18/2008)
Ing. Michal Košiarčik
Vysoká 11
Biely Kostol 917 01
Slovak Republic
  (from: 02/13/2003 until: 07/17/2006)
Ing. Michal Košiarčik
Vysoká 11
Biely Kostol 917 01
Slovak Republic
  (from: 02/09/2000 until: 02/12/2003)
Ing. Michal Košiarčík
Vysoká 11
Biely Kostol
Slovak Republic
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Ing. Viliam Wagner
Kaštielska 176/9
Moravany nad Váhom 922 21
Slovak Republic
  (from: 07/18/2006 until: 09/18/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Duchovič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Ing. Peter Antal
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Ing. Michal Košiarčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Ing. Ján Fábry
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Augustín Čapka
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Ing. Jozef Duchovič
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/09/2000 until: 02/12/2003)
Ing. Ján Fábry
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 02/09/2000 until: 02/12/2003)
Ing. Michal Košiarčik
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 02/09/2000 until: 02/12/2003)
Ing. Ján Fábry
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 02/13/2003 until: 09/18/2008)
Ing. Michal Košiarčik
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 02/13/2003 until: 07/17/2006)
Ing. Michal Košiarčik
Amount of investment: 47 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 47 000 Sk
  (from: 07/18/2006 until: 09/18/2008)
Lukáš Antal
Amount of investment: 47 000 Sk Paid up: 47 000 Sk
  (from: 07/18/2006 until: 09/18/2008)
Ing. Viliam Wagner
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 46 000 Sk
  (from: 07/18/2006 until: 09/18/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
konatelia
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Ing. Peter Antal
Vrbovská 26
Piešťany
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Augustín Čapka
Sereďská 30
Trnava, miestna časť Modranka
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Ing. Jozef Duchovič
Letná 48
Piešťany
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Ing. Ján Fábry
SNP 44
Hlohovec 921 01
  (from: 02/09/2000 until: 07/17/2006)
Ing. Ján Fábry
SNP 44
Hlohovec 921 01
From: 06/30/1999
  (from: 07/18/2006 until: 09/18/2008)
Ing. Michal Košiarčik
Vysoká 11
Biely Kostol 917 01
  (from: 02/09/2000 until: 07/17/2006)
Ing. Michal Košiarčik
Vysoká 11
Biely Kostol 917 01
From: 06/30/1999
  (from: 07/18/2006 until: 09/18/2008)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
Menom spoločnosti konajú konatelia.
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Capital: 
280 000 Sk
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
160 000 Sk
  (from: 09/28/1994 until: 02/08/2000)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/20/2006
  (from: 10/19/2006)
 Liquidators:
Ing. Robert Topolčanský
Saratovského 5
Bratislava 841 02
From: 10/20/2006 Until: 09/19/2008
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Róbert Topolčanský
Saratovského 5
Bratislava 841 02
From: 10/20/2006
  (from: 10/19/2006 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne v rozsahu ustanovení § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/19/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.4.1994 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.9.1994 v súlade s ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 1755
  (from: 09/28/1994 until: 09/18/2008)
Dodatok č. 3 zo dňa 17.11.1999 (zmena obchodného mena z: Vodárenská a kanalizačná - spoločnosť s ručením obmedzeným a zmena sídla z: Dubovany 79 na: Hlohovec, Bernolákova 2).
  (from: 02/09/2000 until: 09/18/2008)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 09.05.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.02.2003. Zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z Vodárenská a kanalizačná spoločnosť Dubovany, s.r.o., Bernolákova 2, 920 01 Hlohovec na Vodárenská a kanalizačná spoločnosť s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec.
  (from: 02/13/2003 until: 09/18/2008)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person