Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1296/V

Business name: 
VEXTA, a.s. v likvidácii
  (from: 05/04/2004 until: 02/20/2012)
Registered seat: 
Námestie osloboditeľov 23
Michalovce 071 01
  (from: 05/04/2004 until: 02/20/2012)
Identification number (IČO): 
36 452 980
  (from: 01/19/1998)
Date of entry: 
01/19/1998
  (from: 01/19/1998)
Date of deletion: 
02/21/2012
  (from: 02/21/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/21/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/19/1998)
Capital: 
849 626 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 02/20/2012)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/21/2005
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. kon. 6K 11/04-17 zo dňa 22.12.2004 právoplatným dňa 21.1.2005 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a JUDr. Jana Závodská, advokátka, Alžbetina 3, Košice r.č. XXXXXX/XXXX bola ustanovená do funkcie správkyne konkurznej podstaty.
  (from: 02/21/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/12/2004
  (from: 05/04/2004)
 Liquidators:
Ľuboslava Suchá
Lúčna 818/43
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/12/2004 Until: 02/21/2012
  (from: 06/30/2017)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz z obchodného registra v oddieli Sa vo vložke č. 1296/V u spoločnosti: Obchodné meno: VEXTA, a.s. v likvidácii Sídlo: Námestie osloboditeľov 23, 071 01 Michalovce IČO: 36 452 980 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 6K/11/2004-165 zo dňa 16.6.2011, právoplatného dňa 26.7.2011, ktorým bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: VEXTA, a.s. v likvidácii, Námestie osloboditeľov 23, Michalovce, IČO: 36 452 980 a JUDr. Jana Závodská, advokátka, Alžbetina 3, Košice bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/21/2012)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person