Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1296/V

Business name: 
VEXTA, a.s. v likvidácii
  (from: 05/04/2004 until: 02/20/2012)
C.S.I., a.s.
  (from: 01/19/1998 until: 05/03/2004)
Registered seat: 
Námestie osloboditeľov 23
Michalovce 071 01
  (from: 05/04/2004 until: 02/20/2012)
Herľanská 547
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 01/19/1998 until: 05/03/2004)
Identification number (IČO): 
36 452 980
  (from: 01/19/1998)
Date of entry: 
01/19/1998
  (from: 01/19/1998)
Date of deletion: 
02/21/2012
  (from: 02/21/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/21/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/19/1998)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu: poľnohospodárske produkty, potraviny, mäso, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, palivo, drevo, nerastné suroviny, rudy, stroje, strojné zariadenia, koža, kožiarenské výrobky, železiarsky a priemyselný tovar, elektronika, obuv, textil, sklo, porcelán, stavebný materiál, dopravné prostriedky, kancelárska a výpočtová technika, textilné stroje
  (from: 01/19/1998 until: 02/20/2012)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/19/1998 until: 02/20/2012)
výroba vrchného ošatenia, spodného ošatenia, pánskej a dámskej konfekcie, bielizne, športového ošatenia, ošatenia na voľný čas, výroba úžitkových predmetov z textilu
  (from: 01/19/1998 until: 02/20/2012)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 01/19/1998 until: 02/20/2012)
forfaiting
  (from: 01/19/1998 until: 02/20/2012)
factoring
  (from: 01/19/1998 until: 02/20/2012)
zámoočníctvo
  (from: 07/13/1999 until: 02/20/2012)
staviteľstvo-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/13/1999 until: 02/20/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/04/2004 until: 02/20/2012)
Managing board
  (from: 01/19/1998 until: 05/03/2004)
Ing. Slávko Cogan
120
Ulič
  (from: 01/19/1998 until: 07/12/1999)
Ing. Štefan Čupil
Jarná 441/7
Vranov nad Topľou
  (from: 01/19/1998 until: 07/12/1999)
Mária Gešperíková - člen
Sídlisko II. 1219
Vranov nad Topľou
  (from: 08/21/2000 until: 04/26/2004)
Mária Gešperíková - člen
Sídlisko II. 1219
Vranov nad Topľou
Until: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
Peter Hubaľ
1. mája bl. 2
Vranov nad Topľou
  (from: 07/13/1999 until: 08/20/2000)
Marta Chalaničová
Sídlisko 1.mája F1
Vranov nad Topľou
From: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 02/20/2012)
Mgr. Monika Ilčišinová
Tajovského 5
Michalovce
  (from: 07/13/1999 until: 04/26/2004)
Mgr. Monika Ilčišinová
Tajovského 5
Michalovce
Until: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
Ing. Miroslav Miček
1. mája bl. 72/1
Vranov nad Topľou
  (from: 01/19/1998 until: 07/12/1999)
Ľuboslava Suchá
Lúčna 818/43
Vranov nad Topľou
From: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 02/20/2012)
Ján Šimčák
Tehelná 321
Vranov nad Topľou
From: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 02/20/2012)
Ing. Pavol Šimko
Sládkovičova 1993/28
Hencovce
  (from: 07/13/1999 until: 04/26/2004)
Ing. Pavol Šimko
Sládkovičova 1993/28
Hencovce
Until: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí likvidátor svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/04/2004 until: 02/20/2012)
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/19/1998 until: 05/03/2004)
Capital: 
849 626 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 02/20/2012)
Shares: 
Number of shares: 800
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/29/1999 until: 02/20/2012)
Number of shares: 93
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 12/29/1999 until: 02/20/2012)
Number of shares: 20
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/29/1999 until: 02/20/2012)
Number of shares: 17
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 12/29/1999 until: 02/20/2012)
Number of shares: 9
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 12/29/1999 until: 02/20/2012)
Number of shares: 7
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/29/1999 until: 02/20/2012)
Number of shares: 26
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/29/1999 until: 02/20/2012)
Number of shares: 800
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 12/28/1999)
Number of shares: 93
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 12/28/1999)
Number of shares: 20
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 12/28/1999)
Number of shares: 17
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 12/28/1999)
Number of shares: 9
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 12/28/1999)
Number of shares: 7
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 12/28/1999)
Number of shares: 26
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 12/28/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/21/2005
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. kon. 6K 11/04-17 zo dňa 22.12.2004 právoplatným dňa 21.1.2005 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a JUDr. Jana Závodská, advokátka, Alžbetina 3, Košice r.č. XXXXXX/XXXX bola ustanovená do funkcie správkyne konkurznej podstaty.
  (from: 02/21/2012)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/21/2005
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. kon. 6K 11/04-17 zo dňa 22.12.2004 právoplatným dňa 21.1.2005 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a JUDr. Jana Závodská, advokátka, Alžbetina 3, Košice r.č. XXXXXX/XXXX bola ustanovená do funkcie správkyne konkurznej podstaty.
  (from: 02/26/2005 until: 02/20/2012)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jana Závodská
Alžbetina 3
Košice 040 01
From: 01/21/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/20/2012)
JUDr. Jana Závodská
Alžbetina 3
Košice 040 01
From: 01/21/2005 Until: 07/26/2011
  (from: 02/21/2012 until: 02/20/2012)
Supervisory board: 
Ing. Mgr. Ignác Ilčišin
Jesenského 2033/162
Snina
  (from: 01/19/1998 until: 07/12/1999)
Ing. Marián Matis
434
Vechec
  (from: 07/13/1999 until: 04/26/2004)
Ing. Marián Matis
434
Vechec
Until: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
Mgr. Ján Sokol
51
Bidovce
  (from: 01/19/1998 until: 07/12/1999)
Matúš Šándor
68
Naciná Ves
  (from: 01/19/1998 until: 04/26/2004)
Matúš Šándor
68
Naciná Ves
Until: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
Matúš Tomáš
Mládežnícka 2001/12
Hencovce
  (from: 07/13/1999 until: 04/26/2004)
Matúš Tomáš
Mládežnícka 2001/12
Hencovce
Until: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
Miloš Lisý
Sadová 212
Vranov nad Topľou
From: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 02/20/2012)
Milan Kentoš
235
Sečovská Polianka
From: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 02/20/2012)
Mária Tirpáková
204
Sečovská Polianka
From: 12/16/2002
  (from: 04/27/2004 until: 02/20/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/12/2004
  (from: 05/04/2004)
 Liquidators:
Ľuboslava Suchá
Lúčna 818/43
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/12/2004 Until: 02/21/2012
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ľuboslava Suchá
Lúčna 818/43
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/12/2004
  (from: 05/04/2004 until: 06/29/2017)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz z obchodného registra v oddieli Sa vo vložke č. 1296/V u spoločnosti: Obchodné meno: VEXTA, a.s. v likvidácii Sídlo: Námestie osloboditeľov 23, 071 01 Michalovce IČO: 36 452 980 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 6K/11/2004-165 zo dňa 16.6.2011, právoplatného dňa 26.7.2011, ktorým bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: VEXTA, a.s. v likvidácii, Námestie osloboditeľov 23, Michalovce, IČO: 36 452 980 a JUDr. Jana Závodská, advokátka, Alžbetina 3, Košice bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/21/2012)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice spísanej JUDr. Máriou Kožuškovou, notárkou vo Vranove nad Topľou dňa 30.12.1997 č. N 476/97, NZ 479/97 podľa zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 01/19/1998 until: 02/20/2012)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 15.6.1998.
  (from: 07/13/1999 until: 02/20/2012)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 9.12.1999.
  (from: 12/29/1999 until: 02/20/2012)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person