Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  187/L

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Turie
  (od: 14.08.1995)
Poľnohosodárske družstvo Turie
  (od: 29.03.1991 do: 13.08.1995)
Sídlo: 
Turie 010 13
  (od: 29.03.1991)
IČO: 
00 694 657
  (od: 29.03.1991)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 29.03.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 29.03.1991)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných a spracovaných výrobkov
  (od: 10.06.1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 10.06.1993)
výroba, oprava pracovných odevov, rukavíc a kožených výrobkov
  (od: 10.06.1993)
veľkoobchodná a obchodná činnosť mimo koncesovaných živností
  (od: 10.06.1993)
maloobchod spotravinami, pochutinami a mäsom
  (od: 10.06.1993)
cestná nákladná doprava
  (od: 10.06.1993)
spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov
  (od: 04.12.1996)
poľnohospodárska výroba
  (od: 29.03.1991 do: 09.06.1993)
okrem poľnohospodárskej výroby družstvo: * svojou činnosťou zabezpečuje výrobu poľnohospodárkych výrobkov, ako i činnosti vrátane výroby výrobkov slúžiacich potrebám poľnohospodárskej výroby * poskytuje práce a služby členom družstva a občanom
  (od: 29.03.1991 do: 09.06.1993)
iná hospodárska činnosť * obchodná činnosť * stavebná činnosť HSV a PSV * kovovýroba - zámočnícka výroba, kovoobrábacia a výroba malej mechanizácie * stolárska výroba * textilná výroba * nákladná doprava a osobná doprava * práce s ťažkými mechanizmami * čistenie kanalizačných potrubí a šácht
  (od: 29.03.1991 do: 09.06.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.06.1993)
predstavenstvo
  (od: 29.03.1991 do: 09.06.1993)
Viliam Turský - predseda
520
Turie 013 12
Vznik funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011)
Stanislav Síč - člen
6
Turie 013 12
Vznik funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011)
Viliam Knapec - člen
275
Turie 013 12
Vznik funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011)
Mikuláš Síč - člen
321
Turie 013 12
Vznik funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011)
Pavol C h o v a n - predseda
525
Turie
  (od: 29.03.1991 do: 15.10.1997)
Viera C h o v a n o v á - člen
485
Turie
  (od: 10.06.1993 do: 15.10.1997)
Pavol D u b o v e c - podpredseda
110
Turie
  (od: 29.03.1991 do: 13.08.1995)
Pavol Dubovec - člen
110
Turie 013 12
Vznik funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.07.2018)
Pavol Dubovec - člen
110
Turie 013 12
Vznik funkcie: 30.01.2011 Skončenie funkcie: 01.06.2018
  (od: 04.07.2018 do: 03.07.2018)
Ĺudovít F r a n č á k - člen
141
Turie
  (od: 10.06.1993 do: 13.08.1995)
Pavol Chovan - predseda
525
Turie
  (od: 16.10.1997 do: 03.08.2011)
Pavol Chovan - predseda
525
Turie
Skončenie funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
Viera Chovanová - člen
485
Turie
  (od: 16.10.1997 do: 03.07.2018)
Viera Chovanová - člen
485
Turie
Skončenie funkcie: 01.06.2018
  (od: 04.07.2018 do: 03.07.2018)
Milan Chupáň - člen
162
Turie 013 12
Vznik funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.07.2018)
Milan Chupáň - člen
162
Turie 013 12
Vznik funkcie: 30.01.2011 Skončenie funkcie: 01.06.2018
  (od: 04.07.2018 do: 03.07.2018)
Rudolf K o v á č - člen
167
Turie
  (od: 10.06.1993 do: 13.08.1995)
Ing. Bronislav K o v á č - člen
Radlinského 22
Žilina
  (od: 10.06.1993 do: 13.08.1995)
Božena K o z á č k o v á - člen
62
Turie
  (od: 10.06.1993 do: 13.08.1995)
Ladislav L o n c - člen
288
Turie
  (od: 10.06.1993 do: 15.10.1997)
Ĺudovít L o n c - člen
224
Turie
  (od: 10.06.1993 do: 15.10.1997)
Ladislav Lonc - člen
288
Turie
  (od: 16.10.1997 do: 03.08.2011)
Ladislav Lonc - člen
288
Turie
Skončenie funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
Ĺudovít Lonc - člen
224
Turie
  (od: 16.10.1997 do: 03.08.2011)
Ĺudovít Lonc - člen
224
Turie
Skončenie funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
Anna Loncová - člen
308
Turie
  (od: 14.08.1995 do: 15.10.1997)
Anna Loncová - člen
308
Turie
  (od: 16.10.1997 do: 03.08.2011)
Anna Loncová - člen
308
Turie
Skončenie funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
Klement M a c h y n a - člen
367
Turie
  (od: 10.06.1993 do: 13.08.1995)
Milan Machyna - člen
437
Turie
  (od: 14.08.1995 do: 15.10.1997)
Milan Machyna - člen
437
Turie
  (od: 16.10.1997 do: 03.08.2011)
Milan Machyna - člen
437
Turie
Skončenie funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
Albína Mičkyová - člen
312
Turie
  (od: 14.08.1995 do: 15.10.1997)
Jozef P o h a n č e n í k - člen
436
Turie
  (od: 10.06.1993 do: 13.08.1995)
Alojz Pekár - člen
540
Turie
  (od: 14.08.1995 do: 15.10.1997)
Zdenek Porubčanský - člen
74
Porúbka
  (od: 14.08.1995 do: 15.10.1997)
Zdenek Porubčanský - člen
74
Porúbka
  (od: 16.10.1997 do: 03.08.2011)
Zdenek Porubčanský - člen
74
Porúbka
Skončenie funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.08.2011)
Ľubomír Štaffen - člen
428
Turie 013 12
Vznik funkcie: 30.01.2011
  (od: 04.08.2011 do: 03.07.2018)
Ľubomír Štaffen - člen
428
Turie 013 12
Vznik funkcie: 30.01.2011 Skončenie funkcie: 01.06.2018
  (od: 04.07.2018 do: 03.07.2018)
Oľga T u r s k á - člen
459
Turie
  (od: 10.06.1993 do: 13.08.1995)
Konanie: 
Ak sa na právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 10.06.1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 29.03.1991 do: 09.06.1993)
Zapisované základné imanie: 
114 552,214035 EUR
  (od: 04.08.2011)
3 451 000 Sk
  (od: 16.10.1997 do: 03.08.2011)
5 380 000 Sk
  (od: 10.06.1993 do: 15.10.1997)
Základný členský vklad: 
331,939189 EUR
  (od: 04.08.2011)
5 000 Sk
  (od: 29.03.1991 do: 09.06.1993)
20 000 Sk
  (od: 10.06.1993 do: 15.10.1997)
10 000 Sk
  (od: 16.10.1997 do: 03.08.2011)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.3.2014
  (od: 14.01.2015)
Dátum vstupu do likvidácie: 1.3.2014
  (od: 13.05.2014 do: 13.01.2015)
 Likvidátor:
Viliam Knapec
275
Turie 013 12
Vznik funkcie: 01.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 13.01.2015)
 Likvidátor:
Viliam Knapec
275
Turie 013 12
Vznik funkcie: 01.03.2014 Skončenie funkcie: 15.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 13.01.2015)
 Likvidátor:
Mikuláš Síč
321
Turie 013 12
Vznik funkcie: 01.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 13.01.2015)
 Likvidátor:
Mikuláš Síč
321
Turie 013 12
Vznik funkcie: 01.03.2014 Skončenie funkcie: 15.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 13.01.2015)
 Likvidátor:
Stanislav Síč
6
Turie 013 12
Vznik funkcie: 01.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 13.01.2015)
 Likvidátor:
Stanislav Síč
6
Turie 013 12
Vznik funkcie: 01.03.2014 Skončenie funkcie: 15.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 13.01.2015)
 Likvidátor:
Ľubomír Štaffen
428
Turie 013 12
Vznik funkcie: 01.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 13.01.2015)
 Likvidátor:
Ľubomír Štaffen
428
Turie 013 12
Vznik funkcie: 01.03.2014 Skončenie funkcie: 15.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 13.01.2015)
 Likvidátor:
Viliam Turský
520
Turie 013 12
Vznik funkcie: 01.03.2014
  (od: 13.05.2014 do: 13.01.2015)
 Likvidátor:
Viliam Turský
520
Turie 013 12
Vznik funkcie: 01.03.2014 Skončenie funkcie: 15.12.2014
  (od: 14.01.2015 do: 13.01.2015)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: spoločne
  (od: 13.05.2014 do: 13.01.2015)
Dátum ukončenia konania: 15.12.2014
  (od: 14.01.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvovzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej dňa 30.10.1990 podľa zák. o poľnohospodárskom družstevníctve. Členská schôdza, konaná dňa 28.3.1991 schvá- lila nové stanovy v súlade so zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 17
  (od: 29.03.1991)
Členská schôdza, uskutočnená dňa 15.1.1993 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (od: 10.06.1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 10.3.1995 bola schválená zmena stanov
  (od: 14.08.1995)
Členská schôdza konaná dňa 8.3.1996 schválila zmenu stanov.
  (od: 04.12.1996)
Na členskej schôdzi konanej dňa 19. 6. 1996 bola schválená zmena stanov. Na členskej schôdzi konanej dňa 21. 3. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.10.1997)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36-24 K 257/99, 36-24K 480/99 zo dňa 24.2.2000 bol na majetok dĺžnika Poľnohospodárske družstvo, Turie, IČO 00 694 657 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd určil JUDr. Jozefa Hlinčíka, V. Šípoša 3/19, Martin.
  (od: 06.03.2000)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36 - 24 K 257/99 zo dňa 3.8.2005 súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2005 . Správcu konkurznej podstaty JUDr.Jozef Hlinčík, advokát, Dulice 161, Belá - Dulice súd zbavil funkcie.
  (od: 03.08.2006)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 9.9.2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.36-24 K 257/99 zo dňa 3.8.2005 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Správca konkurznej podstaty JUDr.Jozef Hlinčík, advokát , Dulice 161, Belá - Dulice sa zbavuje funkcie.
  (od: 05.10.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  30.07.2021
Dátum výpisu:  04.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)