Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  200/N

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Farná
  (od: 16.11.2017)
Poľnohospodárske družstvo Farná v likvidácii
  (od: 07.07.2009 do: 15.11.2017)
Poľnohospodárske družstvo Farná
  (od: 27.07.1993 do: 06.07.2009)
Poľnohospodárske družstvo vo Farnej
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Sídlo: 
Bojnická 22/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 831 04
  (od: 20.01.2018)
Farná
  (od: 20.05.1991 do: 19.01.2018)
IČO: 
00 194 603
  (od: 20.05.1991)
Deň zápisu: 
07.05.1951
  (od: 20.05.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 20.05.1991)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska výroba, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 27.07.1993)
finalizácia poľnohospodárskej produkcie vo vlastných výrobných zariadeniach
  (od: 27.07.1993)
nepoľnohospodárka výroba slúžiaca na zabezpečovanie potrieb prevádzky a rozvoja poľnohospodárskej výroby, uspokojovania potrieb svojich členov a pre potreby miestnych občanov
  (od: 27.07.1993)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 20.01.2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 20.01.2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 20.01.2018)
Reklamné a marketingové služby
  (od: 20.01.2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 20.01.2018)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 20.01.2018)
Administratívne služby
  (od: 20.01.2018)
Vedenie účtovníctva
  (od: 20.01.2018)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 20.01.2018)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 20.01.2018)
Počítačové služby
  (od: 20.01.2018)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 20.01.2018)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 20.01.2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 20.01.2018)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 20.01.2018)
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok
  (od: 20.01.2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 20.01.2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 20.01.2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 20.01.2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 20.01.2018)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 20.01.2018)
Prevádzka malých plavidiel
  (od: 20.01.2018)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 20.01.2018)
Prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 20.01.2018)
Verejné obstarávanie
  (od: 20.01.2018)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 20.01.2018)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (od: 20.01.2018)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 20.01.2018)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (od: 20.01.2018)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (od: 20.01.2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 20.01.2018)
Kuriérske služby
  (od: 20.01.2018)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 20.01.2018)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 20.01.2018)
Finančný lízing
  (od: 20.01.2018)
Faktoring a forfaiting
  (od: 20.01.2018)
Fotografické služby
  (od: 20.01.2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 20.01.2018)
Družstvo hospodári na združenej a inak nadobudnutej poľnohospodárskej a lesnej pôde,vodnej ploche v k.ú. Farná,ktoré intenzívne využíva.
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Výmera obhospodarovanej poľnohospodárskej a lesnej pôdy sa eviduje každoročne podľa stavu vykazovaného ústavom geodézie k 1.1.
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Základným predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska výroba t.j.rastlinná a živočíšna výroba všetkých druhov a odvetví v súlade s výrobnými a ekonomickými podmienkami so zohľadnením ekologických požiadaviek a zásad zdravej výživy.
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Družstvo finalizuje poľnohospodársku produkciu vo vlastných výrobných zariadeniach na potraviny a polotovary.
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Menovite vykonáva:
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
pečenie chleba a pečivových výrobkov
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
výrobu cestovín
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
pozberovú úpravu,balenie,balíčkovanie a konzervovanie ovocia,zeleniny,bobuľovín, lesných plodov,hrozna pre konzumné účely
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
spracovanie hrozna lisovaním na výrobu muštového vína
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
spracovanie a balenie strukovín a špeciál- nych rastlín (koreniny,liečivé rastliny, tabak) pre priemyselné a konzumné účely v súlade s osobitným povolením oprávnených orgánov (liečivé rastliny,tabak)
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
výroba destilátov,najmä z prebytkov a neštandardných produktov ovocia,hrozna a obilia
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
porážky hovädzieho dobytka,ošípaných a hydiny z vlastných zdrojov vo vlastných zariadeniach a ich jatočnú a konzumnú úpravu
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
výrobu mäsových výrobkov z vlastnej produkcie a ich konzerváciu
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
spracovanie mlieka pre konzumné účely a výrobu mliečnych výrobkov.
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Družstvo so súhlasom príslušných orgánov a inštitúcií vykonáva obchodnú činnosť vo vlastných zariadeniach vrátane pohostinských v ktorých predáva najmä vlastnú produkciu a výroby,menovite:
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
chlieb,pečivo,zákusky,cestoviny
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
strukoviny,zeleninu,ovocie,hrozno,lesné plody
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
víno a destiláty z vlastnej výroby
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
mäso v jatočnej úprave a mäsové výrobky
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
mlieko a mliečne výrobky
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
vajcia a výrobky z nich
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Družstvo vykonáva zahranično obchodnú činnosť v súlade s oprávnením a v jeho roszahu.
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Družstvo vykonáva nepoľnohospodársku výrobu predovšetkým pre zabezpečenie potrieb prevádzky a rozvoja poľnohospodárskej výroby, uspokojovanie potrieb svojich členov,pre potreby miestnych občanov a poskytovanie služieb v tejto činnosti vykonáva:
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
opravy poľnohospodárskych,dopravných strojov a zariadení všetkých stupňov vrátane maštalnej mechanizácie
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
výrobu závesného náradia pre poľnohospodárske stroje (brány,plečky a podobne)
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
výrobu pracovného ručného náradia (vidly, hrable,motiky,metly a podobne)
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
výrobu paliet
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
ostatné priemyselno-kooperačné činnosti v spolupráci s priemyselnými organizáciami v oblasti kovovýroby,drevovýroby,výroby z plastických hmôt,konzervárenskej výroby a podobne
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
ťažbu štrkov,piesku a výrobu stavebných materiálov
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
v rámci poskytovania služieb členom a občanom vykonáva za úplatu dopravu materiálov,poľné práce,melioračné práce, požičiavanie stavebných strojov a iných mechanizmov pre zabezpečovanie ich potrieb
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Pri svojej hospodárskej a sociálnej činnosti je družstvo povinné čo najúčinnejšie ochrániť životné prostredie a prírodné prostredie pred škodlivými vplyvmi a z tejto činnosti.
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Budovať z vlastných zdrojov zariadenia na ochranu životného a pracovného prostredia a trvale zabezpečovať ich plynulú a účinnú prevádzku.
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.07.1993)
predstavenstvo
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Tomáš Moravčík - Predseda predstavenstva
Kniežaťa Pribinu 14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2018)
Igor Vengrin - Podpredseda predstavenstva
Nábrežná 1
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2018)
Jozef Adamcsek - podpredseda
Pionierska 1125/28
Želiezovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 15.05.2008)
Jozef Adamcsek - podpredseda
Pionierska 1125/28
Želiezovce
Skončenie funkcie: 28.03.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.05.2008)
Jozef Baláž - člen
7
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 20.01.2005)
Karol Bencze - člen
551
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 14.05.1998)
Valéria Bencze - člen
551
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Ing. František Blanár - podpredseda
478
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.1991 do: 11.09.1996)
Ing. František Blanár - podpredseda
478
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 14.05.1998)
Štefan Csomor - člen
38
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 20.01.2005)
Zuzana Csomorová
234
Veľké Ludince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 15.05.2008)
Zuzana Csomorová
234
Veľké Ludince
Skončenie funkcie: 28.03.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.05.2008)
Valéria Kecskésová - členka
47
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Valéria Kecskésová - členka
47
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 14.05.1998)
Ján Kyszel - člen
618
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Ján Kyszel - člen
618
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 14.05.1998)
Štefan Lalák - člen
130
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Štefan Lalák - člen
130
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 15.05.2008)
Štefan Lalák - člen
130
Farná
Skončenie funkcie: 28.03.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.05.2008)
Alexander Lauko - člen
530
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Alexander Lauko - člen
530
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 20.01.2005)
Ernest Németh - člen
26
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Ernest Németh - člen
26
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 20.01.2005)
Ferdinand Németh - člen
502
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 15.05.2008)
Ferdinand Németh - člen
502
Farná
Skončenie funkcie: 28.03.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.05.2008)
Ernest Ordogh - člen
8
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 14.05.1998)
Ernest Ördögh - člen
8
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Katarína Pápešová - člen
411
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 20.01.2005)
Ladislav Patai - člen
359
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Ladislav Patai - člen
359
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 14.05.1998)
Jozef Peszeky - člen
378
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Jozef Peszeky - člen
378
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 15.05.2008)
Jozef Peszeky - člen
378
Farná
Skončenie funkcie: 28.03.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.05.2008)
Alexander Rózsa - predseda
32
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.1991 do: 11.09.1996)
Alexander Rózsa - predseda
32
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 15.05.2008)
Alexander Rózsa - predseda
32
Farná
Skončenie funkcie: 28.03.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.05.2008)
Anton Straňák - člen
116
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Anton Straňák - člen
84
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 20.01.2005)
Ladislav Szaszko - člen
716
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 20.01.2005)
Ing. Štefan Šulka - člen
530
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.1998 do: 20.01.2005)
Otília Tamás - podpredseda
533
Farná 935 66
Vznik funkcie: 28.03.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.11.2017)
Otília Tamás - podpredseda
533
Farná 935 66
Vznik funkcie: 28.03.2008 Skončenie funkcie: 12.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017 do: 15.11.2017)
Katarína Várföldiová - člen
129
Farná
Vznik funkcie: 06.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2005 do: 15.05.2008)
Katarína Várföldiová - člen
129
Farná
Vznik funkcie: 06.03.2003 Skončenie funkcie: 28.03.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.05.2008)
Július Vastagh - člen
370
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Július Vastagh - člen
370
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 20.01.2005)
Irena Vastaghová - členka
116
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Irena Vastaghová - členka
116
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 14.05.1998)
Mária Virágová - členka
571
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.1993 do: 11.09.1996)
Mária Virágová - členka
571
Farná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.1996 do: 14.05.1998)
Miroslav Zsidek - predseda
Podzáhradná 1265/18
Marcelová 946 32
Vznik funkcie: 28.03.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.11.2017)
Miroslav Zsidek - predseda
Podzáhradná 1265/18
Marcelová 946 32
Vznik funkcie: 28.03.2008 Skončenie funkcie: 12.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017 do: 15.11.2017)
Tomáš Moravčík - Člen predstavenstva
Kniežaťa Pribinu 14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.09.2017 Skončenie funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2018 do: 19.01.2018)
Tomáš Moravčík - Člen predstavenstva
Kniežaťa Pribinu 14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017 do: 19.01.2018)
Igor Vengrin - Člen predstavenstva
Nábrežná 1
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.09.2017 Skončenie funkcie: 08.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2018 do: 19.01.2018)
Igor Vengrin - Člen predstavenstva
Nábrežná 1
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 12.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017 do: 19.01.2018)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Právny úkon urobený v mene predstavenstva, pre ktorý je predpísaná písomná forma, musí vždy podpísať predseda a podpredseda.
  (od: 16.05.2008)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
  (od: 27.07.1993 do: 15.05.2008)
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 20.05.1991 do: 26.07.1993)
Kontrolná komisia: 
Marek Škultéty
Svätoplukova 2646/28
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 12.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017)
Milan Lastovka
Medveďovej 1566/20
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 12.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017)
Ing. Gejza Zsidek
Podzáhradná 1265/18
Marcelová 946 32
Vznik funkcie: 28.03.2008 Skončenie funkcie: 12.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017 do: 15.11.2017)
Alexander Rózsa
32
Farná 935 66
Vznik funkcie: 28.03.2008 Skončenie funkcie: 12.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017 do: 15.11.2017)
Štefan Lalák
130
Farná 935 66
Vznik funkcie: 28.03.2008 Skončenie funkcie: 12.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017 do: 15.11.2017)
Ing. Gejza Zsidek
Podzáhradná 1265/18
Marcelová 946 32
Vznik funkcie: 28.03.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.11.2017)
Alexander Rózsa
32
Farná 935 66
Vznik funkcie: 28.03.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.11.2017)
Štefan Lalák
130
Farná 935 66
Vznik funkcie: 28.03.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2008 do: 15.11.2017)
Viktor Szakács
Arany János Utca 89/A
Örkény 2377
Maďarsko
Vznik funkcie: 12.09.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017)
Zapisované základné imanie: 
173 438,226117 EUR
  (od: 05.05.2009)
5 225 000 Sk
  (od: 27.07.1993 do: 04.05.2009)
Základný členský vklad: 
829,847972 EUR
  (od: 05.05.2009)
25 000 Sk
  (od: 27.07.1993 do: 04.05.2009)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 26.6.2009
  (od: 16.11.2017)
Dátum vstupu do likvidácie: 26.6.2009
  (od: 07.07.2009 do: 15.11.2017)
 Likvidátor:
JUDr. Tomáš Vaňo
Námestie SNP 23
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 26.06.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2009 do: 15.11.2017)
 Likvidátor:
JUDr. Tomáš Vaňo
Námestie SNP 23
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 26.06.2009 Skončenie funkcie: 12.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.2017 do: 15.11.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná za družstvo samostatne.
  (od: 07.07.2009 do: 15.11.2017)
Dátum ukončenia konania: 12.9.2017
  (od: 16.11.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo podľa ustanovenia § 5 ods.2 zákona č.69/49 Zb. Stanovy: Stanovy družstva boli prijaté dňa 22.2.1991 na členskej schôdzi v zmysle zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 451
  (od: 20.05.1991)
V zmysle ust. § 765 Obchod. zákonníka č. 513/91 Zb. bolo družstvo pretransformované na družstvo v súlade so zák.č. 42/91 Zb. o majetkových vzťahoch a vypariadaní majetkových nárokov v družstvách. Členskou schôdzou konanou dňa 27.11.1992 boli prijaté stanovy družstva v zmysle § 221-260 Obchod. zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 45
  (od: 27.07.1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 07.06.1996. Stary spis: Dr 451
  (od: 12.09.1996)
Deň vzniku: 7. 5. 1951
  (od: 25.03.1997)
Alexandrovi Laukovi, Ernestovi Némethovi, Antonovi Straňákovi, Júliusovi Vastaghovi, Ladislavovi Szaszkovi, Jozefovi Balázsovi, Kataríne Pápešovej, Ing. Štefanovi Šulkovi a Štefanovi Csomorovi zanikla funkcia členov predstavenstva dňom 6.3.2003. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 6.3.2003.
  (od: 21.01.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  08.08.2022
Dátum výpisu:  10.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)