Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16427/B

Business name: 
SAP Slovensko s.r.o.
  (from: 01/12/1998)
Registered seat: 
Mlynské nivy 16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 09
  (from: 01/27/2017)
Mlynské Nivy 16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 01/01/2017 until: 01/26/2017)
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 05/07/2004 until: 12/31/2016)
Kutlíkova 17
Bratislava 851 02
  (from: 01/12/1998 until: 05/06/2004)
Identification number (IČO): 
35 737 328
  (from: 01/12/1998)
Date of entry: 
01/12/1998
  (from: 01/12/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/12/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/12/1998)
poradenská a školiaca činnosť v oblasti počítačovej technológie
  (from: 01/12/1998)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 02/25/2004)
leasing a prenájom hotových programov (software) na základe zmluvy s autorom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2004)
vývoj software
  (from: 02/25/2004)
prekladateľské a tlmočnícke služby z - do jazyka nemeckého, anglického, okrem služieb súdnych prekladateľov a tlmočníkov
  (from: 02/25/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2012)
vývoj a výskum v oblasti technických vied
  (from: 01/01/2012)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/01/2012)
poradenská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania údajov
  (from: 01/01/2012)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
  (from: 01/01/2012)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/07/2018)
Služby prenosu dát – cloudové služby a služby dátových centier, inteligentné emailové notifikácie, push notifikácie, SMS
  (from: 11/06/2018)
Partners: 
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
Waldorf Baden 691 90
  (from: 10/25/2014)
SAP Aktiengesellschaft, Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung
Neurottstrasse 16
Waldorf Baden 691 90
  (from: 01/12/1998 until: 06/25/2000)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
Waldorf Baden 691 90
  (from: 10/16/2009 until: 10/24/2014)
SAP Aktiengesellschaft, Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung
Neurottstrasse 16
Waldorf Baden 691 90
  (from: 06/26/2000 until: 10/15/2009)
Contribution of each member: 
SAP AG
( peňažný vklad )
  (from: 10/16/2009 until: 10/24/2014)
SAP SE
Amount of investment: 4 090 487 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 090 487 EUR
  (from: 10/25/2014)
SAP Aktiengesellschaft, Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung
Amount of investment: 40 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 000 Sk
  (from: 01/12/1998 until: 06/25/2000)
SAP Aktiengesellschaft, Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung
Amount of investment: 123 230 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 123 230 000 Sk
  (from: 06/26/2000 until: 10/15/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/09/2010)
konatelia
  (from: 01/12/1998 until: 10/08/2010)
Mgr. Andrej Quittner Cibulka , PhD.
Kmeťovo námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 06/15/2018
  (from: 07/07/2018)
Stanislav Čermák
Korytnická 5163/2
Bratislava 821 06
From: 02/01/2010
  (from: 02/04/2010 until: 10/08/2010)
Stanislav Čermák
Korytnická 5163/2
Bratislava 821 06
From: 02/01/2010 Until: 09/30/2010
  (from: 10/09/2010 until: 10/08/2010)
Richard Guga
Mierová 371/24
Bratislava 821 05
From: 03/01/2015
  (from: 03/05/2015 until: 01/26/2018)
Richard Guga
Mierová 371/24
Bratislava 821 05
From: 03/01/2015 Until: 01/12/2018
  (from: 01/27/2018 until: 01/26/2018)
Ing. Milan Hán
Cyrilova 1
Bratislava 821 08
  (from: 01/12/1998 until: 02/24/2004)
Ing. Milan Hán
Cyrilova 1
Bratislava 821 08
From: 01/12/1998
  (from: 02/25/2004 until: 05/06/2004)
Ing. Milan Hán
Kozičova 21
Bratislava 841 10
From: 01/12/1998
  (from: 05/07/2004 until: 02/03/2010)
Ing. Milan Hán
Kozičova 21
Bratislava 841 10
From: 01/12/1998 Until: 01/31/2010
  (from: 02/04/2010 until: 02/03/2010)
Ing. František Imrecze
Dlhé Diely I 3456/4A
Bratislava 841 05
From: 10/01/2010
  (from: 10/09/2010 until: 05/10/2012)
Ing. František Imrecze
Dlhé Diely I 3456/4A
Bratislava 841 05
From: 10/01/2010 Until: 05/07/2012
  (from: 05/11/2012 until: 05/10/2012)
Ing. Dušan Kachaňák
Viničná 2320/7
Stupava 900 31
From: 05/08/2012
  (from: 05/11/2012 until: 05/28/2013)
Ing. Dušan Kachaňák
Viničná 2320/7
Stupava 900 31
From: 05/08/2012 Until: 05/20/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/28/2013)
Roman Knap
Vačkářova 297
Dobřejovice 251 70
Česká republika
From: 05/21/2013
  (from: 05/29/2013 until: 03/04/2015)
Roman Knap
Vačkářova 297
Dobřejovice 251 70
Česká republika
From: 05/21/2013 Until: 02/28/2015
  (from: 03/05/2015 until: 03/04/2015)
Ing. Roman Knap
Vačkářova 297
Dobřejovice 251 01
Česká republika
From: 01/12/2018
  (from: 01/27/2018 until: 07/06/2018)
Ing. Roman Knap
Vačkářova 297
Dobřejovice 251 01
Česká republika
From: 01/12/2018 Until: 06/15/2018
  (from: 07/07/2018 until: 07/06/2018)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 01/12/1998)
Capital: 
4 090 487 EUR Paid up: 4 090 487 EUR
  (from: 10/16/2009)
123 230 000 Sk Paid up: 123 230 000 Sk
  (from: 02/25/2004 until: 10/15/2009)
123 230 000 Sk
  (from: 06/26/2000 until: 02/24/2004)
40 000 000 Sk
  (from: 01/12/1998 until: 06/25/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 655/97, Nz 654/97 zo dňa 11.12.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 23462
  (from: 01/12/1998)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme not.zá. zo dňa 22.2.1999 č. N 70/99 Nz 70/99. Spoločnosť prispôsobená ust. zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 04/22/1999)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 208/2000, Nz 208/2000 napísanej dňa 5.6.2000 notárom JUDr. Polakovičovou.
  (from: 06/26/2000)
Notárska zápisnica N 428/02, Nz 401/02 spísaná dňa 11.12.2002 notárom JUDr. Sporkovou osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny. Notárska zápisnica N 134/03, Nz 94396/03 spísaná dňa 20.10.2003 notárom JUDr. Juríkovou osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 02/25/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2010.
  (from: 02/04/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.09.2010
  (from: 10/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 3.12.2011 o zlúčení so spoločnosťou SAF Simulation, Analysis and Forecasting Slovakia s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 36 355 879, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 40384/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť SAP Slovensko s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 737 328, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16427/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 751/2011, Nz 56867/2011 zo dňa 14.12.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti SAF Simulation, Analysis and Forecasting Slovakia s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.04.2012.
  (from: 05/11/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 08.05.2013.
  (from: 05/29/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2015.
  (from: 03/05/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.01.2018.
  (from: 01/27/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SAF Simulation, Analysis and Forecasting Slovakia s.r.o.
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
  (from: 01/01/2012)
Date of updating data in databases:  12/02/2022
Date of extract :  12/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person