Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1911/R

Business name: 
POVAŽAN, s.r.o. - "v likvidácii"
  (from: 06/03/1997 until: 03/10/2015)
P O V A Ž A N s.r.o.
  (from: 03/12/1992 until: 06/02/1997)
Registered seat: 
nám.Andreja Hlinku 25/30
Považská Bystrica 017 01
  (from: 03/12/1992 until: 03/10/2015)
Identification number (IČO): 
31 559 808
  (from: 03/12/1992)
Date of entry: 
03/12/1992
  (from: 03/12/1992)
Date of deletion: 
04/30/1998
  (from: 03/11/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
zrušenie likvidáciou bez právneho nástupcu
  (from: 03/11/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/12/1992)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 03/12/1992 until: 03/10/2015)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva
  (from: 03/12/1992 until: 03/10/2015)
výroba píliarská a impregnácia dreva
  (from: 03/12/1992 until: 03/10/2015)
výroba drevených obalov
  (from: 03/12/1992 until: 03/10/2015)
čalúnnictvo
  (from: 03/12/1992 until: 03/10/2015)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/12/1992 until: 03/10/2015)
výroba gumových a plastických produktov
  (from: 03/12/1992 until: 03/10/2015)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/12/1992 until: 03/10/2015)
Partners: 
Ing. Ján B e l o b r a d
Šmeralova 1163
Púchov
Slovak Republic
  (from: 05/16/1996 until: 12/19/1996)
Ing. Ján B e l o b r a d
Šmeralova 1163
Púchov
Slovak Republic
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
Ing. Jozef G o l i e r
Stred 55/40-12
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/16/1996 until: 12/19/1996)
Ing. Jozef G o l i e r
Stred 55/40-12
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
Marian H l i n k a
264
Považské Podhradie
Slovak Republic
  (from: 05/16/1996 until: 12/19/1996)
Marian H l i n k a
264
Považské Podhradie
Slovak Republic
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
Ing. Ivan K m o š e n a
Družby národov 1424
Púchov
Slovak Republic
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
Ing. Ján M a r č e k , CSc.
Záhradnícka 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/16/1996 until: 12/19/1996)
Ing. Ján M a r č e k , CSc.
Záhradnícka 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
Jozef Š u l c
Obrancov mieru 1152/4
Púchov
Slovak Republic
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
ATEL, s.r.o. IČO: 31 733 115
Tyršovo nábrežie 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/20/1996 until: 03/10/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan K m o š e n a
Amount of investment: 40 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Kčs
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
Jozef Š u l c
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
Ing. Ján B e l o b r a d
Amount of investment: 40 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Kčs
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
Marian H l i n k a
Amount of investment: 40 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Kčs
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
Ing. Jozef G o l i e r
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
Ing. Ján M a r č e k , CSc.
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 03/12/1992 until: 05/15/1996)
Ing. Ján B e l o b r a d
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/16/1996 until: 12/19/1996)
Marian H l i n k a
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/16/1996 until: 12/19/1996)
Ing. Jozef G o l i e r
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 05/16/1996 until: 12/19/1996)
Ing. Ján M a r č e k , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/16/1996 until: 12/19/1996)
ATEL, s.r.o.
Amount of investment: 180 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 180 000 Sk
  (from: 12/20/1996 until: 03/10/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/03/1997 until: 03/10/2015)
konatelia
  (from: 03/12/1992 until: 06/02/1997)
Ing. Jozef Golier
Stred 55/40-12
Považská Bystrica
  (from: 03/14/1996 until: 12/19/1996)
Ing. Ivan K m o š e n a
  (from: 03/12/1992 until: 03/13/1996)
Ľudovít Močulenko
Jenisejská 10
Košice
  (from: 12/20/1996 until: 06/02/1997)
Jozef Š u l c
  (from: 03/12/1992 until: 03/13/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č.513/1991 Zb. l i k v i d á t o r.
  (from: 06/03/1997 until: 03/10/2015)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/12/1992 until: 06/02/1997)
Capital: 
180 000 Sk
  (from: 12/20/1996 until: 03/10/2015)
180 000 Sk
  (from: 03/12/1992 until: 12/19/1996)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ľudovít Močulenko
Jenisejská 10
Košice
Until: 04/30/1998
  (from: 06/03/1997)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie, konané dňa 22.12.1995, schválilo Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1347
  (from: 03/14/1996 until: 03/10/2015)
Valné zhromaždenie, konané dňa 21.3.1996 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 1347
  (from: 05/16/1996 until: 03/10/2015)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.11.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1347
  (from: 12/20/1996 until: 03/10/2015)
Valné zhromaždenie dňa 31.1.1997 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
  (from: 06/03/1997 until: 03/10/2015)
Na základe návrhu likvidátora podľa § 75 zák.č. 513/91 Zb. po zamietnutí návrhu na konkurz podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien Krajským súdom Bratislava uznesením č.k. 2K 187/97, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.02.1998 a ukončení likvidácie sa Považan, s.r.o. v likvidácii, so sídlom nám. Andreja Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 31559808 v y m a z á v a z obchodného registra ku dňu 30.04.1998. Zániku spoločnosti predchádzalo zrušenie likvidáciou a táto nemá právneho nástupcu.
  (from: 05/12/1998 until: 03/10/2015)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person