Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15381/V

Business name: 
AGROITAL s.r.o. v konkurze
  (from: 09/07/2019)
AGROITAL s.r.o. v likvidácii
  (from: 07/08/2016 until: 09/06/2019)
AGROITAL s.r.o.
  (from: 09/08/2004 until: 07/07/2016)
Registered seat: 
Staničná 207
Dvorianky 076 62
  (from: 09/08/2004)
Identification number (IČO): 
36 583 880
  (from: 09/08/2004)
Date of entry: 
09/08/2004
  (from: 09/08/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/08/2004)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/08/2004)
služby súvisiace s rastlinnou výrobou
  (from: 09/08/2004)
služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
  (from: 09/08/2004)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/08/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/08/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/2004)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 09/08/2004)
spracovanie a konzervovanie ovocia, zeleniny, zemiakov
  (from: 09/08/2004)
výroba ovocnej a zeleninovej šťavy, nealkoholických nápojov
  (from: 09/08/2004)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, náradia, pomôcok
  (from: 09/08/2004)
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
  (from: 09/08/2004)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/08/2004)
osobná cestná doprava
  (from: 09/08/2004)
Partners: 
voľný obchodný podiel spoločnosti: AGROITAL s.r.o.
Staničná 207
Dvorianky 076 62
Slovak Republic
  (from: 07/30/2013)
Pietro Cinnante
S.C. da Campo S. Lorenzo 28
Spezzano della Sila Fraz. Camigliatello
Taliansko
  (from: 09/08/2004 until: 07/29/2013)
Contribution of each member: 
voľný obchodný podiel spoločnosti: AGROITAL s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/30/2013)
Pietro Cinnante
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/08/2004 until: 07/29/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/08/2004)
Zlatica Šamudovská
418
Vinné 072 31
From: 09/08/2004
  (from: 06/30/2017)
Zlatica Šamudovská
418
Vinné 072 31
From: 09/08/2004
  (from: 09/08/2004 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/08/2004)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/08/2004)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/24/2019
  (from: 09/07/2019)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Marek Radačovský
Žriedlová 3
Košice 040 01
From: 04/24/2019
  (from: 09/07/2019)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/06/2016
  (from: 07/08/2016)
 Liquidators:
Zlatica Šamudovská
418
Vinné 072 31
From: 04/06/2016
  (from: 07/08/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 07/08/2016)
Other legal facts: 
Okresný súd Košice č.k. 33CbR/35/2014-39 zo dňa 26.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.4.2016 zrušil spoločnosť AGROITAL s.r.o., Staničná 207, 076 62 Dvorianky, nariadil jej likvidáciu a za likvidátora menoval Zlaticu Šamudovskú.
  (from: 07/08/2016)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/27/2018-266 zo dňa 15.04.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka AGROITAL s.r.o. v likvidácii, Staničná 207, 076 62 Dvorianky, IČO: 36 583 880 a za správcu podstaty ustanovil JUDr. Mareka Radačovského, zn. správcu S832.
  (from: 09/07/2019)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person