Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1299/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Trio real a.s.
  (from: 04/17/2003)
Dúbravanka - real a.s.
  (from: 01/18/2000 until: 04/16/2003)
Registered seat: 
Dražická 20
Bratislava 841 04
  (from: 04/25/2006)
Rožňavská 644/16
Moldava nad Bodvou 045 01
  (from: 05/27/2004 until: 04/24/2006)
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (from: 04/17/2003 until: 05/26/2004)
Harmincova 1
Bratislava 841 01
  (from: 11/07/2000 until: 04/16/2003)
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (from: 01/18/2000 until: 11/06/2000)
Identification number (IČO): 
35 779 853
  (from: 01/18/2000)
Date of entry: 
01/18/2000
  (from: 01/18/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/18/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/18/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/18/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/18/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/18/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/27/2004)
Managing board
  (from: 04/17/2003 until: 05/26/2004)
Managing board
  (from: 01/18/2000 until: 04/16/2003)
Gabriel Fazekaš - predseda
Rožňavská 644/16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004)
Jozef Navračič - člen
Dražická 20
Bratislava 841 01
From: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004)
Gabriel Novák - člen
Hodálova 1
Bratislava 841 04
From: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004)
Ing. Juraj Bratislavský - predseda
Lenardova 2
Bratislava
  (from: 01/18/2000 until: 05/26/2004)
Ing. Juraj Bratislavský - predseda
Lenardova 2
Bratislava
Until: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Ing. Juraj Bratislavský - predseda
Lenardova 2
Bratislava 851 01
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Ing. Pavel Derkay - podpredseda
H. Meličkovej 19
Bratislava
  (from: 01/18/2000 until: 05/26/2004)
Ing. Pavel Derkay - podpredseda
H. Meličkovej 19
Bratislava
Until: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Ing. Pavel Derkay - podpredseda
H. Meličkovej 19
Bratislava 841 05
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Peter Kele - člen
Vajnorská 56
Bratislava
  (from: 01/18/2000 until: 11/12/2000)
Ing. Marián Pavlásek - člen
Kraskova 2
Trenčín
Until: 08/15/2002
  (from: 11/13/2000 until: 04/16/2003)
Ing. Agnesa Tomanová - člen
Jamnického 4
Bratislava 841 05
From: 08/15/2002
  (from: 04/17/2003 until: 05/26/2004)
Ing. Agnesa Tomanová - člen
Jamnického 4
Bratislava 841 05
From: 08/15/2002 Until: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 05/27/2004)
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden konajúci člen predstavenstva je vždy Ing. Agnesa Tomanová.
  (from: 04/17/2003 until: 05/26/2004)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/18/2000 until: 04/16/2003)
Capital: 
6 000 000 Sk
  (from: 11/07/2000)
2 000 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 11/06/2000)
Shares: 
Number of shares: 600
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/07/2000)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 11/06/2000)
Supervisory board: 
Pavel Fazekaš
Rožňavská 16
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004)
Ján Berger
Krížna 64
Bratislava 821 08
From: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004)
Emil Jankola
Toplčianska 29
Bratislava 851 05
From: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004)
Andrea Bratislavská - podpredseda
Dulovo nám. 11
Bratislava
  (from: 04/17/2003 until: 05/26/2004)
Andrea Bratislavská - podpredseda
Dulovo nám. 11
Bratislava
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Andrea Bratislavská - podpredseda
Dulovo nám. 11
Bratislava
Until: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Andrea Bratislavská - predsedkyňa
Dulovo nám. 11
Bratislava
  (from: 01/18/2000 until: 04/16/2003)
Kamila Derkayová - podpredsedkyňa
H. Meličkovej 19
Bratislava
Until: 08/15/2002
  (from: 01/18/2000 until: 04/16/2003)
Ing. Ján Hirner - predseda
Šancová 2
Bratislava 811 04
From: 08/15/2002
  (from: 04/17/2003 until: 05/26/2004)
Ing. Ján Hirner - predseda
Šancová 2
Bratislava 811 04
From: 08/15/2002
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Ing. Ján Hirner - predseda
Šancová 2
Bratislava 811 04
From: 08/15/2002 Until: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Peter Kele - člen
Vajnorská 56
Bratislava
  (from: 11/13/2000 until: 05/26/2004)
Peter Kele - člen
Vajnorská 56
Bratislava
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Peter Kele - člen
Vajnorská 56
Bratislava
Until: 03/24/2004
  (from: 05/27/2004 until: 05/26/2004)
Ing. Marián Pavlásek - člen
Kraskova 2
Trenčín
  (from: 01/18/2000 until: 11/12/2000)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.11.1999 v súlade s § 153-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 226/99, Nz 221/99 zo dňa 3.11.1999 a stanovy a.s. v zmysle ust. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/18/2000)
Notárska zápisnica Nz 397/2000 zo dňa 27.10.2000 z mimoriadného valného zhromaždenia a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 11/07/2000)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia dňa 7.11.2000.
  (from: 11/13/2000)
Notárska zápisnica Nz 344/01 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 15.8.2001. Notárska zápisnica Nz 327/2002 zo dňa 15.8.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena obchondného mena, pôvodné: Dúbravanka - real a.s.
  (from: 04/17/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.3.2004, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 223/04, Nz 25900/04 napísanej dňa 24.3.2004 notárom JUDr. Kováčom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spol. Funkcia členov predstavenstva : Ing. J. Bratislavský, Ing. P. Derkay, Ing. A. Tomanovej a členov dozornej rady - A. Bratislavská, Ing. J. Hirner, P. Kele zaniká dňa 24.3.2004.
  (from: 05/27/2004)
Date of updating data in databases:  06/17/2021
Date of extract :  06/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person