Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  65760/B

Business name: 
Karrer Industrie s.r.o. v konkurze
  (from: 02/16/2011)
Registered seat: 
Svetlá 7
Bratislava 811 02
  (from: 04/16/2010)
Identification number (IČO): 
35 818 417
  (from: 08/13/2001)
Date of entry: 
08/13/2001
  (from: 08/13/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/13/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/13/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/13/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/13/2001)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/13/2001)
požičovňa motorových vozidiel
  (from: 08/13/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/13/2001)
konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/13/2001)
prenájom stavebnej techniky
  (from: 08/13/2001)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 08/13/2001)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovov, vykurovacích telies a kotolných ústrední (s výnimkou vyhradených technických zariadení)
  (from: 08/13/2001)
konštrukcia a výroba strojov, zariadení a potrubí pre chemický priemysel (s výnimkou vyhradených technických zariadení)
  (from: 08/13/2001)
výroba mechanických zariadení pre výrobu pitnej a úžitkovej vody a mechanických zariadení pre ochranu životného prostredia)
  (from: 08/13/2001)
Partners: 
Karrer Steel Components GmbH
Wiesbauerstrasse 4a
Salzburg 5020
Republic of Austria
  (from: 06/28/2006)
Contribution of each member: 
Karrer Steel Components GmbH
Amount of investment: 505 543,384453 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 505 543,384453 EUR
  (from: 08/03/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/03/2010)
Ing. Hartwig Karrer
Bahnhofstrasse 4
Braunau am Inn A-5280
Rakúsko
From: 07/04/2002
  (from: 09/05/2002)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 09/05/2002)
Capital: 
505 543,384453 EUR Paid up: 505 543,384453 EUR
  (from: 02/26/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/06/2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.9.2010, sp.zn.: 4R/3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 6.10.2010, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka Karrer Industrie s.r.o., Svetlá 7, Bratislava, IČO : 35 818 417 a vyhlásil konkurz na majetok dlžníka : Karrer Industrie s.r.o., Svetlá 7, Bratislava, IČO : 35 818 417
  (from: 11/28/2018)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Barbora Hudeková
Páričkova 18
Bratislava 821 08
From: 10/06/2010
  (from: 02/16/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 09/25/2018
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03.09.2018 sp. zn. 4R/3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.09.2018 súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (from: 11/28/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 208/01, Nz 166/01 zo dňa 3.7.2001 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárskym kandidátom notára JUDr. Miroslava Gregora.
  (from: 08/13/2001)
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.1.2002. - Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.1.2002.
  (from: 02/25/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo 4.7.2002. Dodatok č. 2 zo dňa 18.7.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/05/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2010
  (from: 08/03/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.11.2010, č.k. 33Exre/1236/2010, právoplatné dňs 7.12.2011.
  (from: 02/16/2011)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 07/30/2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.7.2010, sp. Zn. 4R 3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.7.2010, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Karrer Industrie s.r.o., so sídlom Svetlá 7, Bratislava, IČO: 35 818 417
  (from: 02/16/2011)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 10/06/2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.9.2010, sp.zn.: 4R/3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 6.10.2010, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka Karrer Industrie s.r.o., Svetlá 7, Bratislava, IČO : 35 818 417 a vyhlásil konkurz na majetok dlžníka : Karrer Industrie s.r.o., Svetlá 7, Bratislava, IČO : 35 818 417.
  (from: 02/16/2011)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person