Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  65760/B

Obchodné meno: 
Karrer Industrie s.r.o. v konkurze
  (od: 16.02.2011)
Karrer Industrie s.r.o. v reštrukturalizácii
  (od: 03.11.2010 do: 15.02.2011)
Karrer Industrie s.r.o.
  (od: 13.08.2001 do: 02.11.2010)
Sídlo: 
Svetlá 7
Bratislava 811 02
  (od: 16.04.2010)
Odbojárov 294
Tovarníky 955 88
  (od: 05.09.2002 do: 15.04.2010)
Pestovateľská 10
Bratislava 821 04
  (od: 13.08.2001 do: 04.09.2002)
IČO: 
35 818 417
  (od: 13.08.2001)
Deň zápisu: 
13.08.2001
  (od: 13.08.2001)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 13.08.2001)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.08.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.08.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 13.08.2001)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.08.2001)
požičovňa motorových vozidiel
  (od: 13.08.2001)
faktoring a forfaiting
  (od: 13.08.2001)
konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.08.2001)
prenájom stavebnej techniky
  (od: 13.08.2001)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 13.08.2001)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovov, vykurovacích telies a kotolných ústrední (s výnimkou vyhradených technických zariadení)
  (od: 13.08.2001)
konštrukcia a výroba strojov, zariadení a potrubí pre chemický priemysel (s výnimkou vyhradených technických zariadení)
  (od: 13.08.2001)
výroba mechanických zariadení pre výrobu pitnej a úžitkovej vody a mechanických zariadení pre ochranu životného prostredia)
  (od: 13.08.2001)
Spoločníci: 
Karrer Steel Components GmbH
Wiesbauerstrasse 4a
Salzburg 5020
Rakúska republika
  (od: 28.06.2006)
Technische Anlagen Karrer GmbH.
Wiesbauerstrasse 4a
5020 Salzburg
Rakúska republika
  (od: 05.09.2002 do: 27.06.2006)
Technische Anlagen Karrer GmbH.
Wiesbauerstrasse 4a
5020 Salzburg
Rakúska republika
  (od: 13.08.2001 do: 04.09.2002)
Ing. Peter Šindléry
Belinského 2
Bratislava 851 01
  (od: 25.02.2002 do: 02.08.2010)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Karrer Steel Components GmbH
Vklad: 505 543,384453 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 505 543,384453 EUR
  (od: 03.08.2010)
Technische Anlagen Karrer GmbH.
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk
  (od: 13.08.2001 do: 04.09.2002)
Ing. Peter Šindléry
Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk
  (od: 25.02.2002 do: 25.02.2009)
Technische Anlagen Karrer GmbH.
( peňažný vklad )
  (od: 05.09.2002 do: 27.06.2006)
Karrer Steel Components GmbH
Vklad: 15 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 15 200 000 Sk
  (od: 28.06.2006 do: 25.02.2009)
Ing. Peter Šindléry
Vklad: 995,817567 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 995,817567 EUR
  (od: 26.02.2009 do: 02.08.2010)
Karrer Steel Components GmbH
Vklad: 504 547,566886 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 504 547,566886 EUR
  (od: 26.02.2009 do: 02.08.2010)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 03.08.2010)
konatelia
  (od: 05.09.2002 do: 02.08.2010)
konateľ
  (od: 13.08.2001 do: 04.09.2002)
Ing. Peter Šindléry
Belinského 2
Bratislava 851 01
  (od: 13.08.2001 do: 04.09.2002)
Ing. Peter Šindléry
Belinského 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 13.08.2001
  (od: 05.09.2002 do: 02.08.2010)
Ing. Peter Šindléry
Belinského 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 13.08.2001 Skončenie funkcie: 27.07.2010
  (od: 03.08.2010 do: 02.08.2010)
Ing. Hartwig Karrer
Bahnhofstrasse 4
Braunau am Inn A-5280
Rakúsko
Vznik funkcie: 04.07.2002
  (od: 05.09.2002)
Anton Wolfgang Förg
Lederergasse 20
Passau D-94032
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.07.2002 Skončenie funkcie: 01.10.2008
  (od: 26.02.2009 do: 25.02.2009)
Anton Wolfgang Förg
Lederergasse 20
Passau D-94032
Rakúska republika
Vznik funkcie: 04.07.2002
  (od: 05.09.2002 do: 25.02.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (od: 05.09.2002)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 13.08.2001 do: 04.09.2002)
Výška základného imania: 
505 543,384453 EUR Rozsah splatenia: 505 543,384453 EUR
  (od: 26.02.2009)
15 230 000 Sk Rozsah splatenia: 15 230 000 Sk
  (od: 05.09.2002 do: 25.02.2009)
230 000 Sk
  (od: 25.02.2002 do: 04.09.2002)
200 000 Sk
  (od: 13.08.2001 do: 24.02.2002)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 6. 10. 2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.9.2010, sp.zn.: 4R/3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 6.10.2010, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka Karrer Industrie s.r.o., Svetlá 7, Bratislava, IČO : 35 818 417 a vyhlásil konkurz na majetok dlžníka : Karrer Industrie s.r.o., Svetlá 7, Bratislava, IČO : 35 818 417
  (od: 28.11.2018)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 6. 10. 2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.9.2010, sp.zn.: 4R/3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 6.10.2010, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka Karrer Industrie s.r.o., Svetlá 7, Bratislava, IČO : 35 818 417 a vyhlásil konkurz na majetok dlžníka : Karrer Industrie s.r.o., Svetlá 7, Bratislava, IČO : 35 818 417
  (od: 16.02.2011 do: 27.11.2018)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Barbora Hudeková
Páričkova 18
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 06.10.2010
  (od: 16.02.2011)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 25. 9. 2018
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03.09.2018 sp. zn. 4R/3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.09.2018 súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (od: 28.11.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 208/01, Nz 166/01 zo dňa 3.7.2001 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárskym kandidátom notára JUDr. Miroslava Gregora.
  (od: 13.08.2001)
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.1.2002. - Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.1.2002.
  (od: 25.02.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo 4.7.2002. Dodatok č. 2 zo dňa 18.7.2002 k spoločenskej zmluve.
  (od: 05.09.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2010
  (od: 03.08.2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.11.2010, č.k. 33Exre/1236/2010, právoplatné dňs 7.12.2011.
  (od: 16.02.2011)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 30. 7. 2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.7.2010, sp. Zn. 4R 3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.7.2010, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Karrer Industrie s.r.o., so sídlom Svetlá 7, Bratislava, IČO: 35 818 417
  (od: 16.02.2011)
Povolenie konania: 30. 7. 2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.7.2010, sp. Zn. 4R 3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.7.2010, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Karrer Industrie s.r.o., so sídlom Svetlá 7, Bratislava, IČO: 35 818 417
  (od: 03.11.2010 do: 15.02.2011)
Reštrukturalizačný správca: 
Mgr. Michal Mihálik
Timravina 9
Bratislava 811 06
Značka: S1312
Vznik funkcie: 30.07.2010
  (od: 03.11.2010 do: 15.02.2011)
Mgr. Michal Mihálik
Timravina 9
Bratislava 811 06
Značka: S1312
Vznik funkcie: 30.07.2010 Skončenie funkcie: 06.10.2010
  (od: 16.02.2011 do: 15.02.2011)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 6. 10. 2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.9.2010, sp.zn.: 4R/3/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 6.10.2010, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka Karrer Industrie s.r.o., Svetlá 7, Bratislava, IČO : 35 818 417 a vyhlásil konkurz na majetok dlžníka : Karrer Industrie s.r.o., Svetlá 7, Bratislava, IČO : 35 818 417.
  (od: 16.02.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  17.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR