Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  66133/B

Business name: 
LAICA s. r. o.
  (from: 07/02/2010)
Registered seat: 
Laurinská 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 03/30/2017)
Trenčianska 30
Bratislava 821 09
  (from: 07/02/2010 until: 03/29/2017)
Identification number (IČO): 
45 630 551
  (from: 07/02/2010)
Date of entry: 
07/02/2010
  (from: 07/02/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/02/2010)
Objects of the company: 
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych pruduktov a ich údržba
  (from: 07/02/2010)
výroba výrobkov z papiera
  (from: 07/02/2010)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 07/02/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/02/2010)
skladovanie
  (from: 07/02/2010)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 07/02/2010)
kuriérske služby
  (from: 07/02/2010)
prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/02/2010)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/02/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/02/2010)
administratívne služby
  (from: 07/02/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/02/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/02/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/02/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/02/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/02/2010)
Partners: 
Ing. Alexander Smoľák
Zámocká 7327/24
Bratislava - Staré mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Alexander Smoľák
Zámocká 7327/24
Bratislava - Staré mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 07/02/2010 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Alexander Smoľák
  (from: 07/02/2010 until: 05/23/2022)
Ing. Alexander Smoľák
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/30/2017)
konatelia
  (from: 05/16/2014 until: 03/29/2017)
Individual managing director
  (from: 07/02/2010 until: 05/15/2014)
Ing. Alexander Smoľák
Zámocká 7327/24
Bratislava-Staré mesto 811 01
From: 07/02/2010
  (from: 07/02/2010)
Monika Smoľáková
Laborecká 72
Humenné 066 01
From: 10/19/2010
  (from: 10/28/2010 until: 05/15/2014)
Monika Smoľáková
Laborecká 72
Humenné 066 01
From: 10/19/2010 Until: 04/28/2014
  (from: 05/16/2014 until: 05/15/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.
  (from: 07/02/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/02/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.06.2010 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  (from: 07/02/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 14.11.2013, sp. zn. 34 Exre/451 /2013 - 5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.1.2014.
  (from: 01/15/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2014.
  (from: 05/16/2014)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 10/19/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.10.2013 sp. Zn. 6R 7/2013-92, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19.10.2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka LAICA s.r.o., Trenčianska 30, Bratislava, IČO : 45 630 551. Do funkcie správcu súd ustanovil LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, značka správcu 1636.
  (from: 07/16/2014)
Authorisation of proceedings: 10/19/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.10.2013 sp. Zn. 6R 7/2013-92, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19.10.2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka LAICA s.r.o., Trenčianska 30, Bratislava, IČO : 45 630 551. Do funkcie správcu súd ustanovil LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, značka správcu 1636.
  (from: 01/15/2014 until: 07/15/2014)
Restructuring trustee: 
LexCreditor, k.s.
Laurinská 3/A
Bratislava 811 01
Mark: S1636
From: 10/19/2013
  (from: 01/15/2014)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 06/21/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I., zo dňa 16.06.2014, sp. zn. 6R/7/2013/-751, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.06.2014, súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka LAICA, s. r. o. , Trenčianska 30, 821 09 Bratislava.
  (from: 07/16/2014)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person