Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  82/P

Business name: 
Umami, s.r.o.
  (from: 03/15/2016)
Registered seat: 
Nešporova 2518/3
Poprad 058 01
  (from: 06/16/2018)
Identification number (IČO): 
17 078 156
  (from: 06/05/1991)
Date of entry: 
06/05/1991
  (from: 06/05/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/05/1991)
Objects of the company: 
výroba píliarska a impregnácia dreva, výroba drevených obalov, dreveného uhlia a vý- roba nábytku neremeselná
  (from: 09/26/1995)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva
  (from: 09/26/1995)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností a sprostredkovanie ich predaja
  (from: 09/26/1995)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 09/26/1995)
sekretárske služby a preklady vrátane tlmočníckych služieb
  (from: 09/26/1995)
fotografické služby
  (from: 09/26/1995)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 09/26/1995)
inžinierska činnosť
  (from: 09/26/1995)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/16/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 02/16/2007)
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  (from: 02/16/2007)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/16/2007)
stolárstvo
  (from: 02/16/2007)
zámočníctvo
  (from: 02/16/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/16/2007)
výroba brikiet lisovaním z drevených pilín
  (from: 02/16/2007)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/30/2017)
upratovacie služby
  (from: 02/16/2007)
administratívne práce
  (from: 02/16/2007)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/30/2017)
grafické práce na počítači
  (from: 02/16/2007)
komisionálny predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 02/16/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/16/2007)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 05/30/2017)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/30/2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/30/2017)
výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 05/30/2017)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 05/30/2017)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 05/30/2017)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 05/30/2017)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 05/30/2017)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 05/30/2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/30/2017)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/30/2017)
Partners: 
Ing. Vladimír Jenčurák
Tatranská 5242/21
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Jenčurák
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/26/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/26/1995)
Ladislav Raček
Tatranské námestie 4582/3
Poprad 058 01
From: 06/05/1991
  (from: 05/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/26/1995)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/15/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou č. N 216/91, Nz 219/ 91 dňa 28.5.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely zák.č. 103/90 Zb. Stary spis: S.r.o. 330
  (from: 06/05/1991)
Zmeny v zápise vykonané v zmysle zmeny zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice napísanej dňa 22.9.1995 JUDr. Alžbetou Podhorskou, notárkou v Poprade číslo N 282/95 Nz 276/95 podľa § 764 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 09/26/1995)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 31.7.1998.
  (from: 09/23/1999)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person