Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  338/B

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno organizačnej zložky: 
Hutní montáže a.s. - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
  (od: 19.01.2006)
Hutné montáže Ostrava a.s. - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
  (od: 08.03.1994 do: 18.01.2006)
Sídlo organizačnej zložky: 
Moldavská cesta 10
Košice - mestská časť Juh 040 11
  (od: 15.10.2019)
Kominárska 2,4
Bratislava 831 04
  (od: 09.12.2008 do: 14.10.2019)
Kominárska 2,4
Bratislava 832 03
  (od: 08.03.1994 do: 08.12.2008)
IČO: 
30 808 430
  (od: 19.01.2006)
Deň zápisu: 
08.03.1994
  (od: 08.03.1994)
Právna forma: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (od: 08.03.1994)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie výkonu služieb
  (od: 08.03.1994)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 08.03.1994)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 08.03.1994)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (od: 08.03.1994)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 08.03.1994)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 08.03.1994)
vykonávanie inžinierských stavieb (včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
  (od: 08.03.1994)
montáže, opravy, revízie a skúšky vybraných plynových zariadení
  (od: 26.02.1996)
montáže, opravy a údržby vybraných elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 26.02.1996)
revízie elektrických zariadení
  (od: 26.02.1996)
výroba inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 26.02.1996)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (od: 26.02.1996)
výroba, montáže, generálne opravy, rekonštrukcie a revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 26.02.1996)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (od: 26.02.1996)
výroby, montáže, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 26.02.1996)
výroba zváraných oceľových drážnych mostných konštrukcií, zváranie koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave
  (od: 24.04.1996)
skladovanie
  (od: 24.04.1996)
Vedúci organizačnej zložky: 
Róbert Roman
SNP 822/45
Sečovce 078 01
Vznik funkcie: 28.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2019)
Ing. Jaroslav Patyk
391
Kočovce 916 31
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1996 do: 18.01.2006)
Ing. Jaroslav Patyk
Kočovce 391
Kočovce 916 31
Vznik funkcie: 18.06.1996
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2006 do: 14.10.2019)
Ing. Jaroslav Patyk
Kočovce 391
Kočovce 916 31
Vznik funkcie: 18.06.1996 Skončenie funkcie: 28.08.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2019 do: 14.10.2019)
Miroslav Chovanec
Riegrova 813
Frýdek-Místek
Česká republika
Košická 52
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.03.1994 do: 17.06.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Zakladateľ splnomocňuje vedúceho organizačnej zložky na konanie v mene zakladateľa vo všetkých obchodných, právnych a iných veciach súvisiacich s organizačnou zložkou pokiaľ ide o vykonávanie činnosti na území Slovenskej republiky alebo takej činnosti na inom území, ktorá má svojim charakterom vzťah k Slovenskej republike. Vedúci organizačnej zložky je oprávnený predovšetkým na: a) uzatváranie zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti organizačnej zložky, b) uzatváranie pracovných zmlúv.
  (od: 19.01.2006)
V mene organizačnej zložky koná jej vedúci.
  (od: 08.03.1994 do: 18.01.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby založená zakladateľskou listinou vo forme notárskeho zápisu č. N 36/94, Nz 32/94 a N 225/93, Nz 225/93 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: Po 750
  (od: 08.03.1994)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 225/93, Nz 225/93 zo dňa 3.12.1993 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
  (od: 26.02.1996)
Notárska zápisnica č.N 137/96, Nz 138/96 zo dňa 6.5.1996
  (od: 18.06.1996)
Zápisnica zo zasadnutia zakladateľa organizačnej zložky zo dňa 26.06.2008.
  (od: 09.12.2008)
Zápisnice z valného zhromaždenia z 06.02. a 30.04.2015.
  (od: 16.10.2015)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: Hutní montáže, a.s.
Sídlo:
Ruská 1162/60
Ostrava, Vítkovice 703 83
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel B, Vložka 143
  (od: 15.10.2019)
Obchodné meno: Hutní montáže, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel B, Vložka 143
  (od: 19.08.2017 do: 14.10.2019)
Obchodné meno: Hutní montáže, a.s.
Sídlo:
Ruská 1162/60
Ostrava, Vítkovice 703 83
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel B, Vložka 143
  (od: 19.08.2017 do: 14.10.2019)
Obchodné meno: Hutní montáže, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel B, Vložka 143
  (od: 26.05.2016 do: 18.08.2017)
Obchodné meno: Hutní montáže, a.s.
Sídlo:
Ruská 1162/60
Ostrava, Vítkovice 703 83
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel B, Vložka 143
  (od: 26.05.2016 do: 18.08.2017)
Obchodné meno: Hutní montáže, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel B, Vložka 143
  (od: 16.10.2015 do: 25.05.2016)
Obchodné meno: Hutní montáže, a.s.
Sídlo:
Ruská 1162/60
Ostrava, Vítkovice 703 83
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel B, Vložka 143
  (od: 16.10.2015 do: 25.05.2016)
Obchodné meno: Hutní montáže, a.s.
Sídlo:
Ruská 1162/60
Ostrava, Vítkovice 703 83
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel B, Vložka 143
  (od: 09.12.2008 do: 15.10.2015)
Obchodné meno: Hutní montáže, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel B, Vložka 143
  (od: 09.12.2008 do: 15.10.2015)
Obchodné meno: Hutní montáže, a.s.
Sídlo:
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel B, Vložka 143
  (od: 19.01.2006 do: 08.12.2008)
Obchodné meno: Hutní montáže, a.s.
Sídlo:
Ruská 1162/60
Ostrava, Vítkovice 703 83
Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Ostrave, Oddiel B, Vložka 143
  (od: 19.01.2006 do: 08.12.2008)
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 15.10.2019)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 19.08.2017 do: 14.10.2019)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 26.05.2016 do: 18.08.2017)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 16.10.2015 do: 25.05.2016)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 09.12.2008 do: 15.10.2015)
Štatutárny orgán: predstavenstvo
  (od: 19.01.2006 do: 08.12.2008)
JUDr. Vladimír Bindzár
Letná 2392/8
Snina 069 01
Vznik funkcie: 09.04.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2019)
Ing. Petr Brázda
Osvoboditelů 262
Velká Polom 747 64
Česká republika
Vznik funkcie: 23.10.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2019)
Ing. Jaroslav Luzar
Jaselská 793/13
Hlučín 748 01
Česká republika
Vznik funkcie: 29.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2019)
Bc. Robert Michura
Maková 1375/12
Polanka nad Odrou, Ostrava 725 25
Česká republika
Vznik funkcie: 23.10.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2019)
Ing. Dalibor Fabián
U Letohrádku 1566
Frýdland nad Ostravicí 739 11
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2006 do: 08.12.2008)
Ing. Dalibor Fabián
U Letohrádku 1566
Frýdland nad Ostravicí 739 11
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2008 do: 15.10.2015)
Ing. Dalibor Fabián
U Letohrádku 1566
Frýdland nad Ostravicí 739 11
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2005 Skončenie funkcie: 06.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2015 do: 15.10.2015)
Ing. Jan Hudec
Za Kolibou 336
Vratimov - Horní Datyně 739 32
Česká republika
Vznik funkcie: 15.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2016 do: 18.08.2017)
Ing. Jan Hudec
Za Kolibou 336
Vratimov - Horní Datyně 739 32
Česká republika
Vznik funkcie: 15.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2017 do: 14.10.2019)
Ing. Jan Hudec
Za Kolibou 336
Vratimov - Horní Datyně 739 32
Česká republika
Vznik funkcie: 15.04.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2019 do: 14.10.2019)
Bc. Petr Knobloch
Na Pankráci 1146/107
Praha 4, Nusle 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.07.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2006 do: 08.12.2008)
Bc. Petr Knobloch
Na Pankráci 1146/107
Praha 4, Nusle 140 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.07.2005 Skončenie funkcie: 09.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2008 do: 08.12.2008)
Ing. Jaroslav Luzar
Jaselská 793/13
Hlučín 748 01
Česká republika
Vznik funkcie: 29.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2017 do: 14.10.2019)
Ing. Miroslav Přecechtěl
Sadová 2393/9
Přerov I - Město 751 51
Ćeská republika
Vznik funkcie: 07.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2006 do: 08.12.2008)
Ing. Miroslav Přecechtěl
Sadová 2393/9
Přerov I - Město 751 51
Ćeská republika
Vznik funkcie: 07.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2008 do: 15.10.2015)
Ing. Miroslav Přecechtěl
Sadová 2393/9
Přerov I - Město 751 51
Ćeská republika
Vznik funkcie: 07.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2015 do: 25.05.2016)
Ing. Miroslav Přecechtěl
Sadová 2393/9
Přerov I - Město 751 51
Ćeská republika
Vznik funkcie: 07.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2016 do: 18.08.2017)
Ing. Miroslav Přecechtěl
Sadová 2393/9
Přerov I - Město 751 51
Ćeská republika
Vznik funkcie: 07.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2017 do: 14.10.2019)
Ing. Miroslav Přecechtěl
Sadová 2393/9
Přerov I - Město 751 51
Ćeská republika
Vznik funkcie: 07.04.2005 Skončenie funkcie: 23.10.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2019 do: 14.10.2019)
Ing. Jan Světlík
Veleslavínova 1766/13
Ostrava, Moravská Ostrava 702 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2008 do: 15.10.2015)
Ing. Jan Světlík
Veleslavínova 1766/13
Ostrava, Moravská Ostrava 702 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2015 do: 25.05.2016)
Ing. Jan Světlík
Veleslavínova 1766/13
Ostrava, Moravská Ostrava 702 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2016 do: 18.08.2017)
Ing. Jan Světlík
Veleslavínova 1766/13
Ostrava, Moravská Ostrava 702 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2008 Skončenie funkcie: 16.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2017 do: 18.08.2017)
Ing. Michaela Žvaková
Karla Velčovského 1324
Vratimov 739 32
Česká republika
Vznik funkcie: 30.04.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2015 do: 25.05.2016)
Ing. Michaela Žvaková
Karla Velčovského 1324
Vratimov 739 32
Česká republika
Vznik funkcie: 30.04.2015 Skončenie funkcie: 14.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2016 do: 25.05.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva.
  (od: 15.10.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva.
  (od: 19.08.2017 do: 14.10.2019)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva.
  (od: 26.05.2016 do: 18.08.2017)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva.
  (od: 16.10.2015 do: 25.05.2016)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná predstavenstvo ako jej štatutárny orgán. Za predstavenstvo koná navonok v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú: a) predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, b) predseda alebo podpredseda a člen predstavenstva spoločne.
  (od: 09.12.2008 do: 15.10.2015)
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná predstavenstvo ako jej štatutárny orgán. Za predstavenstvo koná navonok v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú: a) predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, b) predseda alebo podpredseda a člen predstavenstva spoločne.
  (od: 19.01.2006 do: 08.12.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022
Dátum výpisu:  29.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)