Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  218/B

Business name: 
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
  (from: 03/04/2002)
Registered seat: 
Bajkalská 25
Bratislava 827 18
  (from: 08/28/1996)
Identification number (IČO): 
35 697 547
  (from: 08/28/1996)
Date of entry: 
08/28/1996
  (from: 08/28/1996)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/28/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/28/1996)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 08/28/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/28/1996)
vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
  (from: 08/28/1996)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 08/28/1996)
sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/28/1996)
poskytovanie ubytovacích služieb - ubytovanie v súkromí
  (from: 11/09/2001)
prevádzkovanie odstavnej plochy parkoviska
  (from: 04/15/2003)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 09/23/2011)
počítačové služby
  (from: 08/19/2016)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/19/2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/19/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/19/2016)
organizovanie konferencií
  (from: 08/19/2016)
vedenie učtovníctva
  (from: 09/17/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/06/2002)
Ing. Ján Štrbo - Member of the Board of Directors
Kapitulská 509/27
Zeleneč 919 21
From: 06/01/2021
  (from: 08/05/2021)
Ing. Gabriel Csollár - Chairman of the Board of Directors
Bohúňova 1762/26
Nitra-Chrenová 949 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
JUDr. Martin Katriak - Podpredseda predstavenstva, zástupca generálneho riaditeľa od 01.11.2017
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
From: 01/01/2017
  (from: 11/15/2017)
Ing. Jozef Vahančík - Member of the Board of Directors
Dionýza Štúra 1040
Krupina 963 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Miroslav Janík - Member of the Board of Directors
355
Podvysoká 023 57
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Zita Bógová - Member of the Board of Directors
Zvolenská 1777/3
Žilina 010 08
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Július Belovič - Member of the Board of Directors
Jánošíkova 25
Šaľa 927 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Ján Bilinský - Člen predstavenstva, generálny riaditeľ od 01.11.2017
Zimná 432
Vranov nad Topľou 093 03
From: 10/24/2017
  (from: 11/15/2017)
Ing. Janka Madajová - člen predstavenstva
Robotnícka 1210/6
Handlová 972 51
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Ivan Bzdúšek - Member of the Board of Directors
Hoštáky 766/21
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Ján Šlauka - Member of the Board of Directors
Šoltésovej 15
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Štefan Bujňák - Member of the Board of Directors
M.R.Štefánika 141/14
Šarišské Michaľany 082 22
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Igor Jagelek - Member of the Board of Directors
Slanická 461/16
Námestovo 029 01
From: 06/01/2018
  (from: 07/03/2018)
Ing. Ľudovít Kulcsár - Member of the Board of Directors
Kúpeľná 4420/41
Dunajská Streda 929 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Ján Koza - Member of the Board of Directors
Krátka 1409/17
Turčianske Teplice 039 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Vladimír Habaj - Member of the Board of Directors
J. Bottu 429/6
Bošany 956 18
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Peter Tužinský - člen predstavenstva
Budovateľská 2010/10
Stupava 900 31
From: 06/01/2019
  (from: 07/16/2019)
Ing. František Hric - Member of the Board of Directors
Palárikova 742/4
Vranov nad Topľou 093 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Štefan Mácsadi - Member of the Board of Directors
Slovenská 110
Nové Zámky 940 01
From: 01/01/2017
  (from: 06/28/2017)
Ing. Eva Kolajová - Member of the Board of Directors
ČSA 69/27
Brezno 977 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Acting: 
V rámci výkonu pôsobnosti predstavenstva družstva koná v mene predstavenstva družstva navonok predseda, podpredseda a členovia predstavenstva tak, že pre platnosť právnych úkonov, ktoré v zmysle stanov robí predstavenstvo, a pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva. Právne úkony urobené v mene predstavenstva, pre ktoré nie je zákonom predpísaná písomná forma podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Generálny riaditeľ, ak je ustanovený, koná navonok v rámci bežnej činnosti družstva a podpisuje v mene družstva vo všetkých veciach družstva, okrem záležitostí vyhradených inému orgánu družstva. Iní zamestnanci družstva podpisujú na základe splnomocnenia predstavenstvom družstva.
  (from: 11/15/2017)
Supervisory board: 
JUDr. Koloman Škuliba
Lesná 22
Komárno 945 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Vladimír Čuchran
Sv. Quirina 1559/28
Revúca 050 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
JUDr. Štefan Koľ
Iľjikčana 720/28
Humenné 066 01
From: 01/01/2017
  (from: 01/20/2017)
Ing. Mária Švecová - predsedníčka kontrolnej komisie
Záborského 5
Michalovce 071 01
From: 01/01/2017
  (from: 06/10/2020)
Pavel Viener
Bardejovská 7
Kežmarok 060 01
From: 10/24/2017
  (from: 11/15/2017)
PhDr. Patrícia Betušťáková
Poddielová 158/17
Trstená 028 01
From: 06/01/2019
  (from: 07/16/2019)
Mgr. Roman Gubčo - podpredseda kontrolnej komisie
Ul. F. Hečku 5063/86
Levice 934 01
From: 01/01/2017
  (from: 06/10/2020)
Registered capital: 
19 054 EUR
  (from: 07/18/2009)
Basic member contribution: 
465 EUR
  (from: 07/18/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 22.4.1996 v súlade s § 221 - 260 Zák. č. 513/91 Zb. Stanovy družstva v súlade s § 221 - 260 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 2254
  (from: 08/28/1996)
Notárska zápisnica číslo N 195/96, Nz 200/96 zo dňa 12.11.1996 osvedčujúca priebeh mimoriadnej členskej schôdze, na ktorej bol schválený prechod /zlúčenie/ SZSD záujmového združenia do Slovenského ústredného spotrebného družstva ku dňu 1.2.1997. K uvedenému termínu prechádza na Slovenské ústredné spotrebné družstvo majetok, vlastné imanie, práva a záväzky SZSD, záujmového združenia. Zmena obchodného mena zo Slovenské ústredné spotrebné družstvo, na Slovenský zväz spotrebných družstiev, družstvo. Stary spis: Dr 2254
  (from: 01/30/1997)
Na členskej schôdzi dňa 18.5.1999 boli schválené zmeny a doplnky stanov.
  (from: 09/08/1999)
Výpis zo zápisnice z členskej schôdze konanej 29.5.2001, na ktorej bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/09/2001)
Notárska zápisnica N 254/2001, Nz 254/2001 zo dňa 18.12.2001 osvedčujúca priebeh členskej schôdze, na ktorej bolo schválené zlúčenie s obchodnou spoločnosťou COOP CENTRUM, a.s. so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava. Slovenský zväz spotrebných družstiev, družstvo na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé imanie zrušenej spoločnosti COOP CENTRUM, a.s.
  (from: 01/29/2002)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 14.2.2002, na ktorej bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/04/2002)
Výpis zo zápisnice z členskej schôdze konanej dňa 28.5.2002, na ktorej bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 08/06/2002)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 16.12.2002, na ktorej bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/15/2003)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 21.05.2009.
  (from: 07/18/2009)
Výpis zo zápisnice z členskej schôdze zo dňa 23.11.2010.
  (from: 12/08/2010)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 25.05.2011.
  (from: 09/23/2011)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 13.12.2011
  (from: 01/17/2012)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 28.05.2014.
  (from: 06/27/2014)
Výpis zo zápisnice z členskej schôdze konanej dňa 27.5.2015.
  (from: 06/25/2015)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 25.05.2016.
  (from: 06/29/2016)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze družstva zo dňa 24.10.2017.
  (from: 11/15/2017)
Date of updating data in databases:  01/27/2022
Date of extract :  01/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person