Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1048/V

Business name: 
Bytové družstvo, Tyršovo nábrežie 2-9, Košice v likvidácii
  (from: 03/18/2010)
Registered seat: 
Tyršovo nábrežie 7
Košice 040 01
  (from: 06/17/1994)
Identification number (IČO): 
17 079 799
  (from: 12/17/1991)
Date of entry: 
11/06/1991
  (from: 12/17/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/17/1991)
Objects of the company: 
starostlivosť o domy, byty a nebytové priestory
  (from: 12/17/1991)
zabezpečovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 12/17/1991)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/17/1994)
Janka Fedorcová - člen predstavenstva
Tyršovo nábrežie 8
Košice 040 01
From: 05/28/2008
  (from: 06/30/2017)
Marta Chovanová - člen predstavenstva
Tyršovo nábrežie 6
Košice 040 01
From: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008)
Acting: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda. V jeho neprítomnosti určený člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripopjí svoj vlastnoručný podpis. Pre právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, vyžaduje sa podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 06/17/1994)
Supervisory board: 
Ing. Marta Kovalčíková
Tyršovo nábrežie 2
Košice 040 01
From: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008)
Ing. Táňa Krišková
Tyršovo nábrežie 7
Košice 040 01
From: 05/28/2000
  (from: 08/16/2008)
Mgr. Irena Adamčová
Tyršovo nábrežie 8
Košice 040 01
From: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008)
Registered capital: 
1 659,695944 EUR
  (from: 03/18/2010)
Basic member contribution: 
16,59696 EUR
  (from: 03/18/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/03/2010
  (from: 03/18/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť likvidátor koná samostatne a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/18/2010)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo vyčlenením územného bytového družstva Hornád podľa ust. § 49 ods. 3 zák. č.176/90 Zb. a riadi sa stanovami schválenými a prijatými na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 11.6.1990.
  (from: 12/17/1991)
Zmeny v zápise boli urobené v súlade s ust. § 22 zák. č. 42/92 Zb. na základe aktualizovaných stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 1.10.1992 v zmysle ust. § 765 zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 06/17/1994)
Zmeny stanov schválené členskou schôdzou dňa 16.12.1997.
  (from: 02/22/1999)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 21.6.1999.
  (from: 09/14/1999)
Zápisnica z NČS BD zo dňa 4.11.2003.
  (from: 03/17/2004)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person