Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  1048/V

Obchodné meno: 
Bytové družstvo, Tyršovo nábrežie 2-9, Košice v likvidácii
  (od: 18.03.2010 do: 08.04.2022)
Bytové družstvo, Tyršovo nábrežie 2-9, Košice
  (od: 17.12.1991 do: 17.03.2010)
Sídlo: 
Tyršovo nábrežie 7
Košice 040 01
  (od: 17.06.1994 do: 08.04.2022)
Tyršovo nábrežie 7
Košice
  (od: 17.12.1991 do: 16.06.1994)
IČO: 
17 079 799
  (od: 17.12.1991)
Deň zápisu: 
06.11.1991
  (od: 17.12.1991)
Deň výmazu: 
08.04.2022
  (od: 09.04.2022)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 09.04.2022)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 17.12.1991)
Predmet činnosti: 
starostlivosť o domy, byty a nebytové priestory
  (od: 17.12.1991 do: 08.04.2022)
zabezpečovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 17.12.1991 do: 08.04.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.06.1994 do: 08.04.2022)
Ing. Jozef Alabán - člen
Tyršovo nábrežie 2
Košice
  (od: 14.09.1999 do: 29.12.2004)
Ing. Jozef Alabán - člen
Tyršovo nábrežie 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.12.2003 Skončenie funkcie: 14.10.2004
  (od: 30.12.2004 do: 29.12.2004)
Jana Fedorcová - člen predstavenstva
Tyršovo nábrežie 8
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.05.2008
  (od: 16.08.2008 do: 29.06.2017)
Janka Fedorcová - členka
Tyršovo nábrežie č. 1679/8
Košice
Vznik funkcie: 04.11.2003
  (od: 17.03.2004 do: 29.12.2004)
Janka Fedorcová - členka
Tyršovo nábrežie č. 1679/8
Košice 040 01
Vznik funkcie: 04.11.2003 Skončenie funkcie: 14.10.2004
  (od: 30.12.2004 do: 29.12.2004)
Marta Horvátová - podpredseda
  (od: 17.12.1991 do: 16.06.1994)
Rudolf Hrenyko - člen
Tyršovo nábrežie 4
Košice
  (od: 22.02.1999 do: 13.09.1999)
Alžbeta Hrenykóová - členka
Tyršovo nábrežie č. 1677/4
Košice
Vznik funkcie: 04.11.2003
  (od: 17.03.2004 do: 15.08.2008)
Alžbeta Hrenykóová - členka
Tyršovo nábrežie č. 1677/4
Košice
Vznik funkcie: 04.11.2003 Skončenie funkcie: 28.05.2008
  (od: 16.08.2008 do: 15.08.2008)
Ing. Daniela Hudáková - predseda
  (od: 17.12.1991 do: 16.06.1994)
Ing. Daniela Hudáková - predsedníčka
Tyršovo nábrežie 7
Košice
  (od: 17.06.1994 do: 13.09.1999)
Ing. Daniela Hudáková - podpredsedníčka
Tyršovo nábrežie č. 1679/7
Košice
Vznik funkcie: 04.11.2003
  (od: 17.03.2004 do: 15.08.2008)
Ing. Daniela Hudáková - podpredsedníčka
Tyršovo nábrežie č. 1679/7
Košice
Vznik funkcie: 04.11.2003 Skončenie funkcie: 28.05.2008
  (od: 16.08.2008 do: 15.08.2008)
Ing. Marta Kovalčíková - členka
Tyršovo nábrežie 8
Košice
Skončenie funkcie: 04.11.2003
  (od: 17.06.1994 do: 16.03.2004)
Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi , CSc. - predseda
Tyršovo nábrežie č. 1678/6
Košice
Vznik funkcie: 04.11.2003
  (od: 17.03.2004 do: 15.08.2008)
Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi , CSc. - predseda
Tyršovo nábrežie č. 1678/6
Košice
Vznik funkcie: 04.11.2003 Skončenie funkcie: 28.05.2008
  (od: 16.08.2008 do: 15.08.2008)
Ctibor Longauer - predseda predstavenstva
Tyršovo nábrežie 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.05.2008
  (od: 16.08.2008 do: 04.09.2018)
Ctibor Longauer - predseda predstavenstva
Tyršovo nábrežie 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.05.2008 Skončenie funkcie: 02.02.2013
  (od: 05.09.2018 do: 04.09.2018)
Andrea Luxová - člen
Tyršovo nábrežie 2/1676
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.10.2004
  (od: 30.12.2004 do: 15.08.2008)
Andrea Luxová - člen
Tyršovo nábrežie 2/1676
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.10.2004 Skončenie funkcie: 28.05.2008
  (od: 16.08.2008 do: 15.08.2008)
Eugen Maľák - člen
Turšovo nábrežie 2
Košice
  (od: 17.06.1994 do: 21.02.1999)
Valéria Pavlanská - člen
Tyršovo nábrežie 6/1678
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.10.2004
  (od: 30.12.2004 do: 15.08.2008)
Valéria Pavlanská - člen
Tyršovo nábrežie 6/1678
Košice 040 01
Vznik funkcie: 14.10.2004 Skončenie funkcie: 28.05.2008
  (od: 16.08.2008 do: 15.08.2008)
Dipl.tech. Věněk Školník - predseda
Tyršovo nábrežie 6
Košice
Skončenie funkcie: 04.11.2003
  (od: 14.09.1999 do: 16.03.2004)
Marta Chovanová - člen predstavenstva
Tyršovo nábrežie 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.05.2008
  (od: 16.08.2008 do: 08.04.2022)
Janka Fedorcová - člen predstavenstva
Tyršovo nábrežie 8
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.05.2008
  (od: 30.06.2017 do: 08.04.2022)
Konanie: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda. V jeho neprítomnosti určený člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripopjí svoj vlastnoručný podpis. Pre právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, vyžaduje sa podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 17.06.1994 do: 08.04.2022)
Za družstvo podpisuje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva.
  (od: 17.12.1991 do: 16.06.1994)
Kontrolná komisia: 
Ing. Marta Kovalčíková
Tyršovo nábrežie 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.05.2008
  (od: 16.08.2008 do: 08.04.2022)
Ing. Táňa Krišková
Tyršovo nábrežie 7
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.05.2000
  (od: 16.08.2008 do: 08.04.2022)
Mgr. Irena Adamčová
Tyršovo nábrežie 8
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.05.2008
  (od: 16.08.2008 do: 08.04.2022)
Zapisované základné imanie: 
1 659,695944 EUR
  (od: 18.03.2010 do: 08.04.2022)
50 000 Sk
  (od: 17.06.1994 do: 17.03.2010)
Základný členský vklad: 
500 Sk
  (od: 17.06.1994 do: 17.03.2010)
16,59696 EUR
  (od: 18.03.2010 do: 08.04.2022)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 3.2.2010
  (od: 18.03.2010)
 Likvidátor:
Janka Fedorcová
Potočná 8
Rozhanovce 044 42
Vznik funkcie: 23.09.2020
  (od: 28.09.2021 do: 08.04.2022)
 Likvidátor:
Ctibor Longauer
Tyršovo nábrežie 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.02.2010
  (od: 18.03.2010 do: 04.09.2018)
 Likvidátor:
Ctibor Longauer
Tyršovo nábrežie 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 03.02.2010 Skončenie funkcie: 02.02.2013
  (od: 05.09.2018 do: 04.09.2018)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za spoločnosť likvidátor koná samostatne a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 18.03.2010 do: 08.04.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo vyčlenením územného bytového družstva Hornád podľa ust. § 49 ods. 3 zák. č.176/90 Zb. a riadi sa stanovami schválenými a prijatými na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 11.6.1990.
  (od: 17.12.1991 do: 08.04.2022)
Zmeny v zápise boli urobené v súlade s ust. § 22 zák. č. 42/92 Zb. na základe aktualizovaných stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 1.10.1992 v zmysle ust. § 765 zákona č. 513/91 Zb.
  (od: 17.06.1994 do: 08.04.2022)
Zmeny stanov schválené členskou schôdzou dňa 16.12.1997.
  (od: 22.02.1999 do: 08.04.2022)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 21.6.1999.
  (od: 14.09.1999 do: 08.04.2022)
Zápisnica z NČS BD zo dňa 4.11.2003.
  (od: 17.03.2004 do: 08.04.2022)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 29CbR/87/2018 zo dňa 12.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť vo vzťahu k výroku č II. dňa 23.09.2020 za likvidátora družstva menoval Janku Fedorcovú, člena predstavenstva.
  (od: 28.09.2021 do: 08.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  02.06.2023
Dátum výpisu:  06.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)