Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  220/V

Business name: 
Agrochemický podnik, spoločný poľnohospodársky podnik so sídlom v Čani
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Registered seat: 
Čaňa
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Identification number (IČO): 
36 585 629
  (from: 10/21/2004)
Date of entry: 
08/04/1976
  (from: 10/21/2004)
Date of deletion: 
10/22/2021
  (from: 10/23/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 10/23/2021)
Legal form: 
Iná právna forma
  (from: 10/21/2004)
Objects of the company: 
aplikácia priemyselných hnojív, vápenatých hnojív a chemických prostriedkov (vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie) a v plánovitom zabezpečovaní všetkých operácií a úloh súvisiacich s nárokovaním, preberením, skladovaním a prepravou týchto prostriedkov a v aplikácii maštalných hnojív. Dôležitou úlohou bude postupne preberať z poľnohospodárských podnikov všetky práce spojené s odvozom, ošetrovaním a aplikáciou maštalných hnojív.
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
nákup potrebných materiálov k zabezpečeniu činnosti uvedenej pod písm. a/
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
výstavba účelových zariadení k zabezpečeniu činnosti v uvedenej pod písm. c/
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
využitie vlastných mechanizačných prostriedkov v doprave v rámci prác a služieb pre iných
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Ing. Július Kovalčík - člen
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Ing. Július Póša - riaditeľ podniku
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Ján Varga - predseda
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Jozef Varga - člen
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Representation: 
Riaditeľ jedna v mene ACHP v rámci zverenej právomoci. Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými sa zakladajú práva a povinnosti podniku, podpisuje predseda, alebo riaditeľ podniku a podniku a poverený člen predstavenstva, pokiaľ predstavenstvo k tomu nepoverí len riaditeľa. Ostatné písomnosti podpisuje riaditeľ.
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Other legal facts: 
Podnik vznikol zmluvou o zriadení spoločného poľnohospodárskeho podniku za súhlasu Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR podľa ust. § 8 odst. 6 výhl. č. 2/1972.
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person