Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5087/B

Business name: 
OKTE, a.s.
  (from: 08/11/2010)
Registered seat: 
Mlynské nivy 48
Bratislava 821 09
  (from: 07/01/2017)
Identification number (IČO): 
45 687 862
  (from: 08/11/2010)
Date of entry: 
08/11/2010
  (from: 08/11/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/11/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/11/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/11/2010)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/11/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/11/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/11/2010)
administratívne služby
  (from: 08/11/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 08/11/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/11/2010)
organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou
  (from: 01/01/2011)
poradenská činnosť v oblasti energetiky
  (from: 10/25/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/11/2010)
Ing. Robert Sedlák - Chairman of the Board of Directors
Štefánikova 879/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 12/19/2023
  (from: 01/10/2024)
Mgr. Kamil Peteraj - Member of the Board of Directors
Mudroňova 1738/38
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 12/19/2023
  (from: 01/10/2024)
Mgr. Martin Horňák - Member of the Board of Directors
Riazanská 676/6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 06/01/2024
  (from: 06/07/2024)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/10/2024)
Capital: 
40 000 000 EUR Paid up: 40 000 000 EUR
  (from: 05/30/2024)
Shares: 
Number of shares: 40000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie vydané spoločnosťou na meno sú verejne neobchodovateľné. Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť. Akcie sú prevoditeľné na iné osoby len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo rozhodne o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu s prevodom akcií a svoje rozhodnutie akcionárovi oznámi najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu, pričom predstavenstvo spoločnosti môže odmietnuť udeliť súhlas s prevodom akcií, ak nie sú splnené podmienky v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/30/2024)
Stockholder: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 824 84
  (from: 09/01/2021)
Supervisory board: 
Ing. Marián Parkányi
Jelšová 5188/31
Bernolákovo 900 27
From: 01/23/2024
  (from: 02/15/2024)
Mgr. Tomáš Laššák
Furdekova 1620/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 01/23/2024
  (from: 02/15/2024)
Dipl. Ing. Zuzana Škopcová
Dubová ulica 1396/38
Miloslavov 900 42
From: 01/23/2024
  (from: 02/15/2024)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.07.2010 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 73/2010, Nz 25604/2010, NCRls 26021/2010 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/11/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2010
  (from: 10/29/2010)
Notárska zápisnica N 226/2010, Nz 50735/2010, NCRls 51415/2010 zo dňa 7.12.2010.
  (from: 01/01/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.07.2012.
  (from: 07/26/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.01.2017.
  (from: 03/04/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 206/2018, Nz 26419/2018, NCRls 26935/2018 zo dňa 14.08.2018.
  (from: 10/25/2018)
Výmaz predsedu dozornej rady Ing. František Pecho, Pod záhradami 62, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka zaniká dňom 31.12.2020.
  (from: 03/25/2021)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person