Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5087/B

Business name: 
OKTE, a.s.
  (from: 08/11/2010)
Registered seat: 
Mlynské nivy 48
Bratislava 821 09
  (from: 07/01/2017)
Identification number (IČO): 
45 687 862
  (from: 08/11/2010)
Date of entry: 
08/11/2010
  (from: 08/11/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/11/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/11/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/11/2010)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/11/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/11/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/11/2010)
administratívne služby
  (from: 08/11/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 08/11/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/11/2010)
organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou
  (from: 01/01/2011)
poradenská činnosť v oblasti energetiky
  (from: 10/25/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/11/2010)
Ing. Michal Cabala , PhD. - Member of the Board of Directors
Wienerova alej 1390
Miloslavov 900 42
From: 07/07/2021
  (from: 08/04/2021)
Ing. Martin Švantner - Member of the Board of Directors
Jazdecká 27
Chorvátsky Grob 900 25
From: 07/07/2021
  (from: 08/04/2021)
doc. Ing. Miloš Bikár , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Drieňová 16160/1F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 07/07/2021
  (from: 08/04/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/01/2021)
Capital: 
4 644 000 EUR Paid up: 4 644 000 EUR
  (from: 01/01/2011)
Shares: 
Number of shares: 4644
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie vydané spoločnosťou na meno sú verejne neobchodovateľné. Akcie majú obmedzenú prevoditeľnosť. Akcie sú prevoditeľné na iné osoby len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo rozhodne o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu s prevodom akcií a svoje rozhodnutie akcionárovi oznámi najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu, pričom predstavenstvo spoločnosti môže odmietnuť udeliť súhlas s prevodom akcií, ak nie sú splnené podmienky v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/01/2011)
Stockholder: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 824 84
  (from: 09/01/2021)
Supervisory board: 
Ing. Milan Jarás , PhD. - Predseda dozornej rady
Andreja Mráza 3160/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 02/01/2021
  (from: 02/12/2021)
Ing. Róbert Pajdlhauser
Závadská 7619/18
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 09/15/2021
  (from: 11/26/2021)
Vladimír Škola , MBA - podpredseda dozornej rady
Soblahovská 1109/23
Trenčín 911 01
From: 11/15/2021
  (from: 11/26/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.07.2010 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 73/2010, Nz 25604/2010, NCRls 26021/2010 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/11/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2010
  (from: 10/29/2010)
Notárska zápisnica N 226/2010, Nz 50735/2010, NCRls 51415/2010 zo dňa 7.12.2010.
  (from: 01/01/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.07.2012.
  (from: 07/26/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.01.2017.
  (from: 03/04/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 206/2018, Nz 26419/2018, NCRls 26935/2018 zo dňa 14.08.2018.
  (from: 10/25/2018)
Výmaz predsedu dozornej rady Ing. František Pecho, Pod záhradami 62, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka zaniká dňom 31.12.2020.
  (from: 03/25/2021)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person